Aksidente Rrugore me të Lënduar, Vëllimi dhe Trendi në vite 2014 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e aksidenteve, dinamikën e tyre në vite për periudhën 2014 – 2020. Analiza përkon me aksidentet rrugore në qarkullimin rrugor që kanë shënuar lëndime në njerëz me pasojë plagosje apo vdekje të individëve të përfshirë në ngjarje. Të dhënat janë marrë nga Instituti i Statistikave dhe përkojnë me analizë vjetore. Nga viti 2014 deri në vitit 2020 në…

Të Punësuar në Institucione Buxhetore 2021, Rritja kundrejt 2020

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore dhe po analizon ndryshimet gjatë pesë vjecarit 2017-2021. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit të Buxhetit të Shtetit. Në vitin 2021 rezultojnë 66 institucione buxhetore, të cilat janë ministri, institucione varësie, agjenci apo institucione të tjera të pavarura dhe kushtetuese. Pagat e këtyre institucioneve mbulohen…