Të punësuar Buxhetor, në 5 vite u shtuan 2036 punonjës

Gjashtëdhjetë e Gjashtë institucione drejtpërdrejt buxhetore kanë një numër prej 83 749 Punonjësish. Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore dhe analizon ndryshimet gjatë pesë vjecarit 2017-2021. Në vitin 2021 rezultojnë 66 institucione buxhetore, të cilat janë ministri, institucione varësie, agjenci apo institucione të tjera të pavarura dhe kushtetuese. Pagat e këtyre institucioneve mbulohen nga…