Pagesa nga Thesari Renditja e shoqërive koncesionare sipas vlerave të përfituara për vitin 2019

Open Data Albania po rendit Shoqëritë Koncesionare që veprojnë në vend sipas Vlerave të Pagesa Buxhetore nga Thesari të përfituara në vitit 2019. Të dhënat aty janë  për pagesa që rrjedhin drejtpërdrejtë nga detyrime kontraktore ose nga detyrime të tjera të karakterit buxhetor. Në total në vitin 2019 përmes Thesarit kanë kaluar 11.77 miliard Lekë. Të dhënat mbi performancën financiare, personalitetin juridik, statusin, objektin, çështjet…

Bizneset Koncesionare PPP, Renditje sipas të ardhurave dhe fitimit, Top 10 viti 2019

Open Data Albania po hulumton mbi Performancën Financiare të shoqërive që zbatojnë kontrata koncesionare apo Partneritet Publik Privat PPP, viti 2019. Tregues të Performancës Financiare janë pjesë e Pasqyrave Financiare të shoqërisë, janë Të Ardhura Vjetore dhe Fitimi Përpara Tatimit. Për 2019 kanë ushtruar aktivitet 252 shoqëri PPP apo Koncesione. Të llojit PPP Koncesione janë edhe 14 shoqëri të cilat rezultojnë të Pezulluara, 7 shoqëri…

Vaksinimi Anti Covid 19, Situata sipas raportimit 28 Maj 2021

Open Data Albania po përditëson të dhënat mbi situatën globale Vaksinim Anti Covid 19. Të dhënat janë deri java e fundit muaji Maj 2021. Artikulli do të listojë vendet me numrin më të madh të dozave të vaksinave të administruara si dhe vendet me nivelin më të lartë të vaksinimit me dozën e plotë. Po njësoj do të hulumtohet situata me vaksinimin në dhjetë vendet…

Vaksinimi Anti Covid19 Shqipëria dhe Fqinjët jo EU, Java e Fundit Maj 2021

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi vaksinimin e popullsisë në Shqipëri duke e krahasuar edhe me vendet Fqinje, Unionin Europian dhe Kontinentin. Të dhënat janë marë nga faqja Our World in Data. Shqipëria rezulton se deri Java e Fundit e Maj 2021 ka administruar 759 043 doza totale vaksina anti Covid – 19. Deri në këtë javë janë vaksinuar plotësisht 9.6 % e…