Komisioneri për Zgjedhjet refuzon të hetojë Kallëzimin për Keqpërdorim të Fondeve Publike në Fushatë Zgjedhore, çështja kalon në KAS (seanca e hëne 8 nëntor ora 11)

Të nderuar Miq, Organziata AIS shpreh keqardhje dhe njofton se ka ankimuar në lidhje me Vendimin e Komisjonerit Shtetëror për Zgjedhjet Vedim  nr. 457, Datë 01.10.2021, ku  refuzohet shqyrtimi i Kallzimit të AIS / OpenDataAlbania datë 31 Maj 2021. Palë të kallëzuara për keqmenaxhim të fondeve publike Këshilli i Ministrave dhe Bashkia Durrës. Kallzimi ynë i datës 31 maj parashtron argumente mbi Keqpërdorim të Aseteve…