Koeficienti i kriminalitetit në Republikën e Shqipërisë 2004-2021

Open Data Albania po hulumton të dhëna mbi koeficientin e kriminalitetit në vend. Ky indikator tregon shkallën e konsumimit të veprave penale (krimeve ose kundërvajtjeve), duke e vendosur këtë të dhënë përballë numrit të personave, duke dhënë një pasqyrë të  saktë për shpërndarjen e krimit në vend. Si rregull ai shpreh numrin e krimeve për 100 000 banorë. Në harkun kohor të tetëmbëdhjetë viteve 2004-2021…

Shpenzime Buxhetore Mbrojtja Ushtarake 2023, Shqipëria dhe vende Europiane

Plan Buxheti për Vitin 2023 karakterizohet nga një rritje e lartë e Buxhetimit për Funksionin Mbrojtje, krahasuar me vitin e mëparshëm. Rritja shënon 35% më shumë shpenzime për funksionin Mbrojtje në 2023 krahasuar me 2022.  Ky funksion përfshin dy programe kryesore: Forcat e Luftimit dhe Mbështetja e Luftimit, ku bëjnë pjesë Forcat Tokësore, Detare dhe Ajrore. Mbrojtja është përgjegjësi funksionale e Ministrisë së Mbrojtjes dhe…