Tirana është një ndër qytetet më të synuara për banim nga shqiptarët.
Ndër vite ajo ka qenë mikpritëse e shumë të ardhurëve nga rrethet, por
edhe shumë të tjerë janë larguar prej saj. Gjithsesi, ritmet e numrit të
banorëve në kryeqytet kanë gjithmonë rritëse.


 

Burimi i të dhënave: Bashkia Tiranë
Përpunimi dhe komentet: ODA

Vitet 2003-2005 kanë shënuar rritjet më të larta, me 4.8%-6.1%. Vetëm në vitin 2004 popullsia e Tiranës u rrit me rreth 33.000 banorë dhe po aq gjatë 2005-s. Pas këtyre viteve, duket se ka patur një normalizim të ardhjeve në Tiranë dhe rritja e popullsisë ishte mesatarisht 1.7% në vit. Në një krahasim absolut, nga viti 2001 në vitin 2009, Tirana ka plot 148.000 banorë më shumë. Kjo shifër është përafërsisht sa popullsia e një rrethi relativisht të madh, si për shembull Vlora apo Fieri. Në bazë të shifrave zyrtare, në vitin 2009, në Tiranë banon rreth 20% e gjithë popullsisë së Shqipërisë.

Studimi i banorëve të ardhur dhe atyre të larguar në Tiranë është shumë interesant. Periudha 2001-2005 ka shënuar shifrat më të larta të të ardhurëve. Për cdo vit ka pasur mbi 15.000 të ardhur më shumë se të larguar dhe në 2005-n kjo diferencë shënoi rekordin me 29.271 banorë. Në fakt, prirja për ardhjen drejt kryeqytetit është shumë natyrale. Por vëmendjen e tërheq fakti se në vitin 2005 numri i të larguarve ishte mbi 42.000 banorë, eksodi më i madh nga Tirana.  

 

Burimi i të dhënave: Bashkia Tiranë
Përpunimi dhe komentet: ODA

Edhe viti 2006 shënoi shifra të larta të lëvizjes së popullsisë, por gjithsesi, që nga ky vit vihet re një stabilizim i popullsisë kryeqytetase, fakt që reflektohet edhe nga rritja në masën 1.6% e popullsisë në vitin 2009, krahasuar me një vit më parë.