AIS partner në Projektin C1-EU-NPA, në Përmbushjen e Kapitujve Negociues (Cluster 1), dhe Krijimit të Platformës së Negociatave BE – Shqipëri

C1-EU-NPA, Përmirësim i Debatit të Politikave dhe Llogaridhënies në Përmbushjen e Grupit të Parë të Kapitujve Negociues (Cluster 1), Përmes Krijimit të Platformës së Negociatave BE – Shqipëri. Ky është Projekti[1] më i ri i AIS në partneritet me organizatat CSDG; ISP dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit.  Partnerët synojnë Të mbështesin procesin e negociatave të pranimit të Shqipërisë në BE lidhur me Grupin e Parë…

Rindërtimi rreth 100 miliard Lek po tenderohen me Procedurë Klienteliste, Gjykata Kushtetuese e vonuar në Shqyrtim Padie dhe Shfuqizim Ligji

Progres Raporti i fundit i Komisionit Europian për Shqipërinë, vlerëson se ka Progres të Mirë (good progres) sa i takon adoptimit të Ligjit të ri për Prokurimet, sipas Standardeve EU. Por Ndërkohë Qeveria Shqiptare  shmang dhe anashkalon këtë Ligj duke përdorur për kontraktime Ligje të Veçanta. Rast Tipik janë kontraktime për Rindërtimin pas Tërmetit, Program Afatmesëm  i Buxhetit të Shtetit, planifikimi rreth 100 miliard Lekë.…

Keqpërdorim i Parave Publike në Zgjedhje, Legjislacioni dhe Institucionet nuk garantojnë Procesin

Rreziku për keqpërdorim të parave publike në Zgjedhje është i larte. Denoncimi i AIS për keqpërdorim të Programit të Rindërtimit pas Tërmetit, në Zgjedhje të 25 Prillit, u rrëzua nga Institucionet e Hetimit Administrativ.  Ato nuk dhanë zgjidhje për shkeljet e konstatuara në zonën ku fitoi Kryeministri Rama. AIS kallëzoi se në kundërshtim me Ligjin Zgjedhor, Këshilli i Ministrave Vendim datë 25 mars dhe Këshilli…

AIS alarm: Fondi i Rindërtimit, program buxhetor afatmesëm, mund të përdoret në Zgjedhje të ardhshme (2022-2025) për të kompromentuar votuesit me grant individual pak orë para votimit.

Rreziku për keqpërdorim të parave publike në Zgjedhje është i larte. Denoncimi i AIS për keqpërdorim të Programit të Rindërtimit pas Tërmetit, në Zgjedhje të 25 Prillit, u rrëzua nga Institucionet e Hetimit Administrativ.  Ato nuk dhanë zgjidhje për shkeljet e konstatuara në zonën ku kandidoi  Kryeministri Rama. AIS kallëzoi se në kundërshtim me Ligjin Zgjedhor, Këshilli i Ministrave Vendim datë 25 mars dhe Këshilli…

AIS: Shqetësim për Mungesë Transparence me Mos Publikim të Raportit për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit mes vitit 2021 (detyrim ligjor me afat)

AIS / Open Data Albania tërheq vëmendjen dhe ngre Shqetësim për Mungesë Transparence me Mos Publikim të Raportit për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit mes vitit 2021 (detyrim ligjor me afat). AIS / Open Data Albania konstaton Shkelje të rëndë Ligjore nga Ministria e Financave të Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor. Konkretisht Ministria  nuk po Publikon Raportin e MesVitit për Zbatimin e Buxhetit 2021…

Bëhu Pjesë e #OpenData Fellowship Youth #Network

Bëhu Pjesë e OpenData Fellowship Youth Network Mundësi për të punuar me ekipin #OpenDataAlbania Je një Djalë apo Vajze e re, #Gazetar, #Student, #Ekonomist, #Fiskalist, #Politikan i Ardhshëm, #Analist, #Sociolog apo #Kërkues në një Disiplinë të caktuar Nëse ke dëshirë të Publikosh një apo disa artikuj në portalin Open Data Albania https://ndiqparate.al/ Nëse planet për Karrierën tuaj të ardhshme lidhen me sa më lart, një…

Komisioneri për Zgjedhjet refuzon të hetojë Kallëzimin për Keqpërdorim të Fondeve Publike në Fushatë Zgjedhore, çështja kalon në KAS (seanca e hëne 8 nëntor ora 11)

Të nderuar Miq, Organziata AIS shpreh keqardhje dhe njofton se ka ankimuar në lidhje me Vendimin e Komisjonerit Shtetëror për Zgjedhjet Vedim  nr. 457, Datë 01.10.2021, ku  refuzohet shqyrtimi i Kallzimit të AIS / OpenDataAlbania datë 31 Maj 2021. Palë të kallëzuara për keqmenaxhim të fondeve publike Këshilli i Ministrave dhe Bashkia Durrës. Kallzimi ynë i datës 31 maj parashtron argumente mbi Keqpërdorim të Aseteve…

AIS/OpenData Padi në Gjykatë Kushtetuese. Ligji 97.2019, pjesa Prokurimet Programi i Rindërtimit, cenon Liri Ekonomike, ka potencial për pabarazi, klientelizëm dhe korrupsion

Organizata AIS e njohur si Open Data Albania ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese një Kërkesë për Shfuqizim të pjesshëm të Aktit Normativ me fuqinë e Ligjit Akt nr. 9, datë 16.12.2019 titull “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019, në datën 18.12.2019, konkretisht shfuqizim të Kreut VI, Procedurat e Prokurimit Publik, nenet 40 – 44, dhe…

Regjistri i Magjistratëve. Emërimet në Gjykatën e Lartë, Promovohen Gjyqtar Karriere

Regjistri i Magjistratëve, databazë e krijuar nga AIS / Open Data Albania ka krijuar profile me të dhëna, dokumente dhe informacion mbi performancën, profesionalizimin dhe integritetin e Individëve që po Promovohen në Sistemin e Reformuar të Drejtësisë. Dy gjyqtarët e fundit të emëruar në Gjykatën e Lartë janë zoti Asim Vokshi dhe zoti Artur Kalaja. Magjistrat Asim Vokshi  ka marrë emërimin në korrik dhe fillon…

Web-Faqja për Prokurime Transparente e Konsoliduar në Klikime, Forcohet kultura e Monitorimit Qytetar përmes të Dhënave

Google Analytics njofton me raportim mujor se faqja prokurimetransparente.al ka arritur në muajin Gusht 21.3 % më shumë Vizitor Unik (Users: 24.5% më shumë Sesione të vizituara. Dhe kjo për muajin Gusht, ku faqja nuk ka qenë nën fushatë për vizibilitet , e madje edhe përditësimet korrente kanë qenë më modeste për shkak të disa pushimeve vjetore Staf. Duke mos qenë një faqe me lajme…

Nis hetimi pas Kallëzimit të AIS kundër Qeverisë – Keqpërdorim i Fondeve Publike për Qëllime Elektorale

Komisioneri Shtetëror për Zgjedhjet ka filluar hetimin administrativ mbi Keqpërdorimin e Parave Publike në Zgjedhje, përmes granteve individuale Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit. Në shkresën Nr Protokolli 6092 Komisioneri u ka kërkuar Qeverisë Qendrore dhe asaj Lokale Durrës, Informacione mbi Objektin dhe faktet e Kallëzimit nga AIS/OpenData Albania. Me Vendim nr 439 u vendos që Hetimi të konsiderohet çështje komplekse me nevoja të hetimit administrativ…

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Pagesa Thesari në gjashtëmujorin e Parë të Vitit zgjedhor 2021

KQZ ka realizuar në periudhën 1 janar deri 30 qershor 2021, në total 430 transaksione Thesari (pagesa buxhetore) me vlerë totale prej 2 335 710 791 Lekë (dy pikë tridhjetë e tre miliard). http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_… Këtu janë të përfshira pagesat e bëra në favor të kompanisë që garantoi pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik me përfitues shoqërinë Smartmatic Albania vlera e pesë transaksioneve të gjashtëmujorit…

Pagesa për Kontrata Te Klasifikuara (Sekrete) AKSHI, ne 30 muaj 2.38 miliard leke ose 19.3 milion Euro

Kontraktimet me statusin e Klasifikuar, janë blerje shërbimesh apo pajisjesh për të cilat për arsye sigurie autoriteti shtetëror nuk bënë njoftim publik dhe nuk publikon të dhëna dhe drafte të kontratës.Duke qenë kontraktime të mbyllura pa garë, më një grup të caktuar kontraktorësh, pa oferta konkurruese të hapura ky grup veprimesh shpesh mund të karakterizohet edhe nga defekte të konkurrimit dhe konkurrencës.I vetmi informacion që…

6 Mujori, Pagesa Transaksione Thesari për KONCESIONE

Nga 1 janari deri 30 Qershor, janë kryer transaksione për Koncesione si vijon:1. Bashkia e Kamzës, janë 23 transaksione me vlerë 254 290 075 Lekë për shoqërinë Koncesionare http://spending.data.al/…/inst_…/2166001/perf_id/ECOCLEANING  Kjo shoqëri ka fituar kontratën koncesionare për Shërbim pastrim, grumbullim, transport, seleksionim të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit dhe diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe Transferim te Autoriteti Kontraktor. Pasaporta e Shoqërisë: http://opencorporates.al/sq/nuis/l81811019s 2. Gjoka 87 koncesionari…

Koncesionet dhe PPP si Detyrime Kontingjente jashtë Bilancit Qeveritar, 2020, Shqipëria dhe Vendet EU

Open Data po hulumton mbi detyrimet kontigjente apo potenciale për  Buxhetit të Shtetit që rrjedhin nga Kontratat dhe Marrëveshjet për Koncesione dhe Partneritete Publike PPP që shteti Shqiptarë ka me palë të treta. Detyrimet Kontingjente (të kushtëzuara dhe potenciale), në Financë Publike njihen si detyrime që lidhen me Garanci Shtetërore; Koncesione të klasifikuara jashtë Bilancit qeveritar korrent; detyrime të Shoqërive me Zotërim Publik; Borxhe Qeveritare…