Open Data Albania: Rriten me 173 % klikimet, qytetarët interes për analiza ekonomike e të dhëna transparente

OpenData, akses dhe transparencë për Sektorët e rriskuar nga Korrupsioni Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption – ky është projekti që po zbaton Organizata jonë me mbështetje të SIDAs – Sweden International Development Cooperation Agency. Programi ka dy komponent: Rritje e transparencës mbi paratë publike dhe Fuqizim të të Rinjve kundër korrupsionit, përmes edukimit qytetar dhe forcimit të modeleve…

Prokurimet Publike dhe Fushata Zgjedhore 2021, NdiqParate.al: Në Prag fushate, 28% e Tenderëve u bënë pa Garë të Hapur

Portali Open Data Albania ka analizuar të gjitha procedurat tenderuese me fonde publike përgjatë viteve 2020 dhe 2021, vëllimin e tyre dhe identifikimin e fondit limit, të kontraktuar pa garë të hapur. Ajo çka u konstatua në analizë është se, viti 2020 dhe semestri që paraprin fushatën zgjedhore 2021 ka në tërësi vlerë monetare të prokuruar 150% më lartë se vitet e zakonshme. Kjo dëshmon për një…

Projeksion: Shqipërisë i duhet edhe një shekull për të mbërritur mesataren e të ardhurave për frymë të BE-së

Shqipëria mund të arrijë nivelin e të ardhurave për frymë të mesatares së vendeve të Bashkimit Europian pas një shekulli. Ky është një projeksion ekonomik i realizuar nga analistë të Open Data Albania, duke vlerësuar tre skenar të rritjes ekonomike dhe afrimit të nivelit të të ardhurave për frymë të Shqipërisë me BE-në. Analizat që publikohen tek #OpenDataAlbania kanë për qëllim të furnizojnë debatin dhe opinionin publik…

Debat Publik bazuar në fakte dhe të dhëna

Analizat që Publikohen tek #OpenDataAlbania kanë për qëllim të furnizojnë debatin dhe opinionin publik me fakte të vërteta dhe argumente të bazuara. Rritja Ekonomike e Shqipërisë, mundësia e saj për tu përafruar dhe njehsuar me nivelin e vendeve të Bashkimit Europian është analizuar me detaje në artikullin Projeksion, data kur Shqipëria potencialisht arrin nivelin e të ardhurave për Frymë të BE-se  https://ndiqparate.al/?p=15501 nga Ilir Brasha…

AIS pjesë e marrëveshjes me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë. Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes ILD dhe 6 organizatave të Shoqërisë Civile.

Vendosja e një komunikimi të vazhdueshëm mes shoqërisë civile dhe Zyrës së ILD-së, u formalizua sot përmes nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi mes Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Z. Artur Metani dhe gjashtë organizatave të shoqërisë civile (OSHC), që kanë pjesë të punës së tyre monitorimin e reformës në drejtësi, e të drejtave të njeriut, transparencën, llogaridhënien e mirëqeverisjen. Bashkëpunimi i nisur më herët me…

PAKETA E REZISTENCES SOCIALE 12 MARS 2022

Cilat janë masat ‘E Reja’ që Qeveria bëri publike, dhe cilat janë masa ekzistuese, paraprire ne Buxhetin 2022, apo ‘indeksim’ i Ligjit të Buxhetit 2022 Paketa e Rezistencës Sociale nuk është një paketë masash të reja, por kosto shtesë buxhetore e politikave ekzistuese qeveritare, të përfshira në Ligjin e Buxhetit 2022. Kostoja shtesë nuk është gjë tjetër vec se risku fiskal i materializuar i politikave…

Dokument Politikash Prokurimet Publike në Lupën e Integrimit Europan

Dokumenti i politikave me titull Prokurimet Publike në Lupën e Integrimit Evropian është dokument i hartuar nga Organizata AIS / Open Data Albania si rezultat i  Projektit C1 – EU – NPA Përmirësimi i Debatit mbi Politikat dhe Llogaridhënien për të Përmbushur të Drejtat Bazike, përmes krijimit të Platformës së Negociatave të Cluster 1 Shqipëri. Projekti zbatohen nga katër organizata shqiptare CSDG, ISP, KSHH dhe AIS me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në…

SHKURTI 2022: Muaji i Angazhimit të Shoqërisë Civile për Integrimin Evropian!

Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian në tërësi si dhe procesi i negociatave për anëtarësim në veçanti është një përpjekje e përbashkët e shoqërisë shqiptare si një prioritet kombëtar, i cili kërkon vazhdimësi dhe angazhim nga të gjithë faktorët shoqëror. Ideja për të patur një muaj të veçantë, të dedikuar me aktivitete të ndryshme dhe të organizuar nga të gjitha grupet e interesit si dhe institucionet…

Tendera me Risk për Parregullsi dhe Probleme të Garës Bashki viti 2021

Tendera me Risk për Parregullsi dhe Probleme të Garës Bashki viti 2021 Në vitin 2021 Bashkitë kanë zhvilluar 29 tendera me vlerë mbi 100 milion lekë dhe me shënimin RedFlag çfarë tregon për rrisk potencial për parregullsi dhe korrupsion në garë Bashki problematike paraqitet Durrësi, për shkak të procedurës së dhënies me negocim (pa garë) e Kontratës me Vlerë 1 148 864 000 Lekë objekt…

100 tenderat me vlerë më të lartë viti 2021, 35 janë me RedFlag pa garë

Open Data Albania ka publikuar listën me 100 tenderat me vlerë më të lartë, të mbajtur nga Autoritetet Tenderuese Shtetërore gjatë vitit 2021. Këto tenderë janë të renditura sipas vlerave, Tenderi me vlerën më të lartë i shpallur dhe finalizuar nga autoritete publike në vend gjatë 2021 është Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 Vlorë – Sarandë. Ky…

Bizneset që po ndërtojnë pas Tërmetit, 10 Operator Ekonomik fituan 25 % të gjithë fondit shtetëror

Open Data Albania ka publikuar Renditje të Operatorëve Ekonomik në Procesin e Rindërtimit sipas vlerave. Në total janë 67.6 miliard lekë të njoftuara për Kontraktim sipas Bizneseve. Lista kryesohet nga një bashkim operatorësh ku drejton një Biznes i themeluar nga një kryebashkiak në detyrë. 10 Kontraktorët më të mëdhenj kanë aty 25% të vlerës totale të kontraktimit. 33 Kontraktor kanë 50% të fondit. Në listë…

Partia Demokratike mbështet Padinë e Përgatitur nga Shoqëria Civile

Partia Demokratike ka depozituar në Gjykatë Kushtetuese Kërkesë Padi për Pezullimi dhe Shfuqizimi të Kreut VI, të Aktit Normativ me fuqinë e Ligjit nr. 9/2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”. Ligji cenon Lirinë e Veprimtarisë Ekonomike si liri Kushtetuese. Kontraktimet për Programin e Rindërtimit pas Tërmetit 2019, me fond rreth 120 miliard Lekë po bëhen me kontraktor të përzgjedhur pa garë të hapur.…

Kërkesë për Informim mbi arsye të Mungesës së të Dhënave QKB Kontraktorë në Tender dhe Përfitues Buxhetor

Lënda: Kërkesë për Informim mbi arsye të Mungesës së të Dhënave QKB Kontraktorë në Tender dhe Përfitues Buxhetor Për:     Qendra Kombëtare e Biznesit Cc:       Axhensia e Prokurimeve Publike Nga:    Instituti Shqiptar i Shkencave / Open Data Albania OJF I nderuar zyrtar i Institucionit, Duke shprehur konsideratë dhe duke uruar rezultate pozitive në punën tuaj, në emër të organizatës Instituti Shqiptar i Shkencave / Open Data…

AIS partner në Projektin C1-EU-NPA, në Përmbushjen e Kapitujve Negociues (Cluster 1), dhe Krijimit të Platformës së Negociatave BE – Shqipëri

C1-EU-NPA, Përmirësim i Debatit të Politikave dhe Llogaridhënies në Përmbushjen e Grupit të Parë të Kapitujve Negociues (Cluster 1), Përmes Krijimit të Platformës së Negociatave BE – Shqipëri. Ky është Projekti[1] më i ri i AIS në partneritet me organizatat CSDG; ISP dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit.  Partnerët synojnë Të mbështesin procesin e negociatave të pranimit të Shqipërisë në BE lidhur me Grupin e Parë…

Rindërtimi rreth 100 miliard Lek po tenderohen me Procedurë Klienteliste, Gjykata Kushtetuese e vonuar në Shqyrtim Padie dhe Shfuqizim Ligji

Progres Raporti i fundit i Komisionit Europian për Shqipërinë, vlerëson se ka Progres të Mirë (good progres) sa i takon adoptimit të Ligjit të ri për Prokurimet, sipas Standardeve EU. Por Ndërkohë Qeveria Shqiptare  shmang dhe anashkalon këtë Ligj duke përdorur për kontraktime Ligje të Veçanta. Rast Tipik janë kontraktime për Rindërtimin pas Tërmetit, Program Afatmesëm  i Buxhetit të Shtetit, planifikimi rreth 100 miliard Lekë.…