Projekti për Open Contracting Albania – Impakt në Media

Gjatë periudhës Maj – Nëntor 2023, Të dhëna dhe produkte të projektit me titull Instill a Watchdog Culture, Open Contracting Albania, and Red Flag Index Project janë bërë pjesë e Infosesioneve me Gazetar dhe Përfaqësues të Medias në vend. Duke përdorur informacionin dhe pasaportat e tenderëve Gazetarët kanë përgatitur dhjetëra artikuj investigative duke hedhur dritë në parregullsi dhe problematika të tenderimeve në Bashkia apo në…

Katër vjet pas Tërmetit. Qeveria nuk ka rezultate konkrete për Zbutjen e Pasojave. Probleme me Buxhetin, tendera korruptiv dhe raste të rënda abuzimi

Katër vjet pas Tërmetit të 26 nëntor 2019 dhe Pasojave të rënda të tij në jetë njerëzish, banesa dhe infrastrukturë, organziata AIS konstaton që Shteti dhe Qeveria Shqiptare nuk bëjnë dot një inventar ku jemi me përballimin dhe rehabilitimit e pasojave. Nëntor 2023 mungon një Raport i Qartë mbi: numrin e familjeve të strehuara përmes Programit të Rindërtimit Veprave publike të rindërtuara, Familjeve të trajtuara…

DataBaza Para dhe Pushtet mundëson kontrollin-verifikimin publik të fenomenit Nepotizëm.

Raporte Mediatike rastet prekin 70% të Zyrtarëve të Lartë Brahaj: Emërimi i Familjarëve rrezikon të përshkallëzohet në Korrupsion të Strukturuar Programi Inside Story me gazetare Luljeta PROGNI solli gjatë muajit Nëntor një Raport Investigimi, me evidenca mbi raste konkrete të përvetshme të punësimit të familjarëve të politikanëve në Institucione Shtetërore. Reportazhi me titull “Pinjollët e Politikës, Institucionet e Lakmuara të shndërruara në çerdhe të Nepotizmit”…

Buxheti i Shtetit, Investimet me Financim të Huaj në Tkurrje

Në një artikull hulumtiv të realizuar nga Open Data Albania, rezulton që në vitet 2018 – 2024 Investimet Publike me Financim të Huaj karakterizohen nga nivel të ulëta planifikimi dhe nga mosrealizim buxhetor. Ky detaj tregon mungesë kapacitetesh nga Qeveria për të tërhequr si duhet financime përmes Instrumenteve të Ndihmës dhe Grantimit. Investime të huaja janë investime që kërkojnë projekte të mire detajuara, të bazuara…

Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 23 Tetor në qytetin e Lezhës një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit. Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar…

Nevoja për përmirësim të legjislacionit mbi Prokurimin Publik

AIS prezantoi dokumentin e politikave mbi Nevojat për Ndryshim në Legjislacionin e Prokurimeve Publike. Në takim morën pjesë dhe ndan mendimet e tyre zonja Jorida Tabaku  dhe zoti Eduart Shalesi si dhe përfaqësuese nga Agjencia e Prokurimit Publik, zj. Xhoana Ristani. Ky dokument vjen në kuadër të procesit të Konsultimit që Qeveria Shqiptare ka njoftuar për Iniciativën e saj Ligjore me Ndryshime në këtë Ligj.…

Projekti CEPI nga Transparency International, Workshop me gazetar dhe aktivist, Monitorimi i bazave të të dhënave sektori publik dhe përdorimi i evidencave për llogaridhënie

Organziata AIS është njohur në Open Data Albania organizoi një workshop me gazetar dhe aktivist me temë Monitoring Public Sectors, Databases and Evidence for Accountability. Ky aktivitetit u mbajt si pjesë e Projektit me Titull EU 4 Sundimi i ligjit: Angazhimi Qytetar për Integritetin Publik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekt i projekti i Udhëhequr nga Transaprency International në bashkëpunim me partner dhe organziata lokale.…

Këshilli i Ministrave Vendime në Kundërshtim me Ligjin, Shkel Ligjin për Prokurimin Publik

Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin Nr. 531/2023 me objekt “Për Krijimin e Shoqërisë Aksionare Shtetërore Operatori i Blerjeve të Përqendruare SHA, për kryerjen e Procedurave të veçanta të Prokurimit Publik”. Sipas Këtij vendimi Operatori i Blerjeve të Përqendruare është shoqëri aksionare me Kapital Shtetëror që Funksionon në bazë të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Ky vendim i Këshillit të Ministrave, i publikuar në…

Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence – Open Data Youth Fellowship

Në datën 3 Korrik u mbajt një event me Titull Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence (Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes) Eventi ishte perceptuar si një Master Class ku dataanalist pjesë e Programit për Rritjen e Kapaciteteve të të Rinjve përmes Open Data Fellowship Network, prezantonin përpara kolegëve të tyre më të rinj, dhe…

Pagesa Thesari Qershor 2023

Në muajin e fundit Thesari ka bërë pagesa të ndryshme në total 1 qershor deri 30 qershor janë 41.64 miliard Lekë të shpërndara. Link Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al) Në të njëjtën periudhë të një vitit më parë Thesari ka alokuar 44.54 miliard lekë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al) Nga 1 Janari e deri data 30 Qershor 2023 ky sisem ka…

Save the date: Open Data Youth Fellowship Master Class on Enhancing Electoral Integrity through Data and Evidence-Based Approaches

Dear friends, We would like to share with you an invitation to participate in a Master Class Event where Data Analysts and activists who have completed the first cycle of training as part of the Open Data Youth Fellowship and Network will share with new members of the Network evidence, analysis and activities on Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes. Who can participate:…

The need for Electoral Reform. A Projection on the Distribution of 2025 MP Mandates based on the May 2023 votes shows defects in representation

Dear Ladies, Dear Gentlemen, AIS, the organization promoting Open Data Albania, has just published a Projection of how mandates for MPs would be distributed in the 2025 parliamentary elections, if the electoral subjects would run with the Current Electoral Code applied, and secure as many votes as in the May 14 Elections (votes for the representation of the Subjects in the Municipal Councils). This projection…

Tendera në shëndetësi, 40% e procedurave me risk klientelizmi, shënuar me flamur të kuq

Arrestimi i zyrtares mё tё lartё tё Ministrisë sё Shёndetёsisё pёrkon me zhvillime difektoze nё kontraktimet publike tё këtij sektori. AIS, përmes databazёs OpenPorcurementAlbania kategoria Shëndetësi prej vitesh monitoron tё gjitha procedurat dhe vlerëson e markon me njё Flamur tё Kuq (rrezik pёr parregullsi dhe klientelizёm) disa prej tyre ku indicia ёshtё e shprehur qartё. Link DataBaza Link Listimi me Flamur te Kuq (risk për…

51 Parti kanë përfituar 2.17 miliard lek nga Taksapaguesit në 10 vite 2011 – 2022.

AIS sapo ka publikuar tek Faqja Open Data Albania një artikull ku zbardhet Vlera Para Publike që Partitë Politike kanë marrë në 10 vite. 2011 – 2022. Të dhënat e artikullit zbardhin financime publik me para të taksapaguesve të shpërndara sipas Partive Përfituese (51), sipas Viteve, sipas llojit të financimit vjetor apo elektoral, etj. Për çdo të dhënë si referencë është marrë databaza Spending Data…

Debat dhe Dokument Politikash, Tema: Kontrolli Financiar i Korporatave me Zotërim Publik (Standarde Kapitull 32 Integrim EU)

Organizata AIS promotore e Open Data Albania organizoi më 31 Maj, Debatin dhe Prezantimin e Dokumentit të Politikave, me temë Kontrolli Financiar i Shoqërive me Zotërim Publik ( SOC – State Owned Corporates). Kontrolli Financiar si kapitulli 32 pjesë e Cluster 1, ne procesin e Përmbushjes së kushteve dhe standardeve për Integrim. Ndërmarrjet apo Shoqëritë me Zotërim Publik janë një sektor me risk sa i…