Aranita Brahaj

Drejtor Ekzekutiv

email : [email protected]

Adresa

“Asim Vokshi”
Nr. 13 /25, Kati 3
1001, Tirane