Procese Zgjedhore Parlamentare 1991 – 2021 , sistemi, formula, pjesëmarrja, dhe pragu elektoral. Rregullime Ligjore dhe Reforma

Në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar 10 ( dhjetë) procese zgjedhore Parlamentare përkatësisht në vitet 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021. Tetë prej proceseve zgjedhore janë të zhvilluara në përputhje me kohëzgjatjen e mandatit qeverisës , pra katër vite dhe nga ana tjetër, dy prej këtyre proceseve janë zhvilluar jashtë periudhës së përfundimit të një mandati normal qeverisës, përkatësisht në vitet…

Pagesa për Grante Individuale Rindërtimi pas Tërmetit, përqendrimi në Fushata Zgjedhore, krahasim 2020 – maj 2023

Open Data Albania po evidenton shpërndarjen e granteve individuale për Programin e Rindërtimit pas Tërmetit, në muaj të zakonshëm 2020-2023 dhe në muaj pjesë e Fushatave Zgjedhore (30 data përpara votimit). Grant ndërtimi ose rikonstruksioni, kanë përfituar familjet e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, shtëpitë e banimit të të cilëve janë klasifikuar si objekt i dëmtuar ose i pabanueshëm. Dhënia e granteve individuale në mënyrë të…

Bashkia Tiranë, Të dhëna mbi Zgjedhje Vendore 2023, Pjesëmarrja, Pavlefshmëria dhe Rezultatet, trendi krahasuar me Procesin 2015 Lista e Këshilltarëve Bashkiak

Qytetarë me të drejtë vote në Bashkinë Tiranë, në zgjedhjet e 14 majit 2023 regjistrohen 699 766. Për kryetar bashkie kanë votuar 302 374 zgjedhës, ndërkohë për këshillin bashkiak kanë votuar 302 356 veta. Pra, 18 persona më shumë kanë zgjedhur që të votojnë për kryetar bashkie por jo për anëtarët e këshillit bashkiak. Pjesëmarrja e shprehur në përqindje për Bashkinë e Tiranës është 43.21%, ose…

Mospjesëmarrja në Zgjedhjet 2023, Pjesëmarrje e tkurrur sipas Qarqeve Proces 2023 krahasuar me Proces 2021

Në zgjedhjet vendore të vitit 2023, morën pjesë në votime vetëm 38.23% e votuesve në listë. Përkatësisht sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 14 majit ishin të regjistruar në listë 3 650 658 votues, ndërkohë që votuan vetëm 1 395 645 votues. Edhe pse numri i votuesve të regjistruar në listë ka ardhur duke u shtuar vit pas viti, numri…

Pjesëmarrja në Zgjedhje Maj 2023 sipas Bashkive, Pjesëmarrje 2005 – 2023

Open Data Albania po pasqyron rezultatet e pjesëmarrjes sipas bashkive në vend, në zgjedhjet vendore 2023, duke i krahasuar ato me zgjedhjet e fundit që përkojnë me ato parlamentare, si dhe me zgjedhjet e fundit normale vendore që korrespondon me vitin 2015. Zgjedhje vendore janë mbajtur edhe në vitin 2019, por për shkak të bojkotimit të zgjedhjeve nga opozita, pjesëmarrja e qytetarëve në votime ishte…

Vota të Pavlefshme në Procesin Zgjedhor të 14 majit 2023, Pavlefshmëria sipas qarqeve dhe bashkive, Procese 2011 deri 2023

Në procesin Zgjedhor për Pushtetin Vendor Maj 2023 në rang vendi u shënuan 43 127 vota të pavlefshme në procesin e votimit për Kryebashkiak. Kjo përbën 3% të atyre që kanë votuar. Në votimin për Këshilla Bashkiak numri është më i lartë me 50 613 fletë votimi të pavlefshme ose 3.6% e totalit pjesëmarrës. Burimi: KQZ Komente dhe Analiza: Open Data Albania Në rang vendi, pavlefshmëria e…

Rezultate Zgjedhore 14 maj 2023, Vota për Kryebashkiakë kundrejt Vota për Subjektin që përfaqëson

Open Data Albania po analizon të dhëna, rezultate të zgjedhjeve 2023, duke u ndalur tek krahasimi i votave të fituara nga kandidatët për kryebashkiak, kundrejt votave të siguruara nga subjekti që ata përfaqësojnë. Kjo tregon nëse në një zonë të caktuar kandidati ka performuar më mirë se Subjekti. Por duhet konsideruar edhe fakti se në zgjedhjet për Këshilla Bashkiak kanë marrë pjesë 40 subjekte, ndërsa…

Zgjedhjet për Qeverisje Lokale sipas ndarjes Territoriale-Administrative 1992 – 2023

Janë 9 Procese Zgjedhore për Pushtetin Vendor të rregullta (jo të parakohshme) mbajtur në harkun kohor 1992- 2023. Konkretisht në vitet 1992, 1996, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 dhe 2023. Në periudhën politike 1991-2023 janë zhvilluar dhe zgjedhje të pjesshme, me garë zgjedhore së parakohshme si rezultat i ndërprerjes së mandateve të Kryetarëve përkatës.  Tabela: Procese Zgjedhore për Pushtet Lokal sipas Ndarjes Territoriale dhe…

Rezultate Zgjedhore 14 maj 2023, Anëtarë këshilli sipas Subjekteve Politike, dhe sipas Bashkive, Krahasim me rezultate 2015

Në këtë artikull po zbardhim numrin e Këshilltarëve në Këshilla Bashkiak, pas zgjedhjeve të 14 Majit, kjo sipas Subjekteve Elektorale në Bashki të vendit. Artikulli evidenton Partitë që kryesojnë në secilin këshill me më shumë se 50% të këshilltarëve. Po njësoj strukturën e përfaqësimit të subjekteve në secilën Bashki. Në zgjedhjet vendore 2023 morën pjesë 1 395 645 qytetarë ose 38.23% e total zgjedhësve shtetas…

Projeksion i shpërndarjes Mandate për Deputet në zgjedhjet e 2025 bazuar në të dhëna rezultate për Subjekte të Procesit Zgjedhor të 14 majit

Ekipi i analistëve pranë Open Data Albania ka bërë një Projeksion të ndarjes së Mandateve në Zgjedhjet për Parlament që do të mbahen në 2025. Për këtë projeksion jemi bazuar tek rezultati në qarqe sipas Subjekteve Zgjedhore në votimin për këshilla bashkiak të mbajtur më 14 maj 2023. Nëse në 2025 shkohet me të njëjtin Sistem Zgjedhor, me të njëjtat Parti pjesëmarrëse dhe votat janë…

Transferta Thesari për Partitë Politike 2012-2022

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency Në dhjetë vite, 2012-2021 Partitë Politike…

Donator të tre Partive Kryesore Politike. Lista 2011-2021

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network. Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency Donatorët e Fushatave zgjedhore janë subjekte private shoqëri, persona juridik apo…

Vlerësim Demokracia në Shqipëri, Indeksi i Transformimit Bertelsmann Stiftung, 2008-2022, krahasim me vendet e rajonit

Indeksi i Transformimit Bertelsmann Stiftung (BTI) analizon dhe vlerëson se si vendet në zhvillim dhe vendet në tranzicion po ecin në ndryshime shoqërore drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut. Të udhëhequr nga rregulla të standartizuara, ekspertët e vendeve vlerësojnë shkallën në të cilën janë përmbushur gjithsej 17 kritere për secilin nga 137 vendet. Think Tank që e realizon këtë Vlerësim është Bertelsmann Stiftung (BF), i…

Projeksion. Shpërndarje Mandate Deputeti vota 2021, hipotetike konkurrim Kombëtar dhe Konkurrim ku lejohet bashkëpunim parazgjedhor

Në ketë artikull do të punojmë me dy projeksione mbi rezultate zgjedhore 2021. Përkatësisht, ndarje mandatesh për deputet duke konsideruar dhe krahasuar: Varianti A: Mandate Aktuale me Konkurrim Rajonal kundrejt Rastit Hipotetik nëse do të kishim rregullim ligjor për Konkurrim Kombëtar. Varianti B: Mandate Aktuale me Konkurrim Rajonal dhe rregullimet e reja ligjore kundrejt Projeksion mandate me Konkurrim Rajonal por me lejim të listave të…

Parti të vogla, Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata Zgjedhore 2021

Në këtë artikull janë evidentuar shpenzime elektorale të partive të vogla, ose sipas klasifikimit për këtë artikull parti jo tre kryesoret si PS, PD dhe LSI. Mes tyre partitë parlamentare (të paktën një deputet në zgjedhjet pararendëse) kanë marrë edhe financim publik nga Fondi Buxhetor për Partitë. Burime të tjera të ardhurash janë donacionet, të ardhurat e vetë partisë nga financime të mëparshme apo kuota,…