Percaktimi i tarifave te tij eshte kompetence e Entit Rregullator te Ujit. Open Data Albania ka kryer nje hulumtim mbi cmimin mesatar te ujit per familjaret, entet private dhe institucionet me 2008-2011.