Na każdego mieszkańca Albanii przypada w 2013 r. średnio ALL 314 tys. (EUR 2245) długu publicznego, podczas gdy w 2010 r. było to ALL 224 tys. (EUR 1600), a w 2000 r. tylko ALL 104,5 tys. (EUR 746), wylicza Open Data Albania. Wzrost długu per capita postępuje szybciej niż wzrost globalnego zadłużenia ze względu na malejącą liczbę ludności.

Jeśli przyjąć założenia do budżetów na rok 2012 i 2013, od początku XXI w. albański dług publiczny wzrósł 2,8 razy: z ALL 320 mld (EUR 2,3 mld) w 2000 r. do ALL 715,5 mld (EUR 5,1 mld) w roku 2010 i do ALL 896 mld (EUR 6,4 mld) w 2013 r., a przeliczony na jednego mieszkańca zwiększył się trzykrotnie: z ALL 104 498 w 2000 r. i ALL 223 949 w 2010 r. do ALL 314 271 w roku bieżącym.

W tym samy okresie oficjalne statystyki pokazują spadek liczby ludności kraju: z nieco ponad 3 mld w 2000 r. do 2 mln 850 tys. w 2013 r.

W rzeczywistości jednak zadłużenie rośnie szybciej niż planował rząd. Jesienią 2012 r. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem, że dług publiczny po trzecim kwartale 2012 r. wyniósł ALL 814 mld (EUR 5,8 mld), czyli do wykorzystania do końca roku miałoby pozostać (zgodnie z planem) niecałe ALL 2 mld (EUR 14,3 mln), co jest mało realistyczne.

Analogicznie wyglądać może realizacja budżetu na 2013 r., który przewiduje wzrost długu do ALL ALL 896 mld (EUR 6,4 mld), czyli do ALL 314 271 na osobę. Jeśli wziąć pod uwagę tylko aktywnych podatników, suma ta byłaby znacznie wyższa.