Lista e donatorëve të partisë “Lëvizja Socialiste për Integrim” përmban dy subjekte të cilët kanë bërë derdhje në llogari bankare, shumë që mbulon 75 % të totalit të dhuruar për këtë parti.Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politike
Komente dhe Analiza ODA