13 kompani të mëdha në vend janë drejt falimentimit. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar listën e muajit Shtator të 13 subjekteve problematike, për të cilat administrata tatimore ka kërkuar fillimin e procedurës së falimentimit.​​