Sipas opendata.al  (link is external) qeveria ka falur mbi 5 milione dollare gjoba te vendosura per deklarime fallco gjate periudhes mars-gusht 2013. Vetem firmes “Hoxha” i jane falur rreth 1.3 milione dollare per deklarime fallco. Me poshte firmat qe u jane falur mbi 100 mije dollare nga tatimet. [Firma Hoxha, qenka nje rast i cuditshem i nje bizneswomen te sukseshme, Fahrije Hoxha (Avni Hoxha, i shoqi) dhe  pse nuk perfshihet ne listen e pronareve femra te suksseshme te revistes Monitor (link is external). Ne 2014 kjo firme qenka akuzuar per mashtrim me skemen e TVSH-se per kompanite qe tregtojne skrap (sipas OraNews.tv (link is external)). Avniu gjendet ne arrest shtepie. Dmth. Avni Hoxha e paska mjelur kete shtet mire, e asgje nuk i ka dhene. Ne te njejten skeme mashtrimi jane perfshire edhe Prokat e Musa shpk].

”HOXHA”  –     $ 1,309,179
PROKAT – 900,634
HYKA – 751,143
MUSA 2011- 591,946
ALKO METAL –  572,329
ALKOMPAKT –  366,385
REI 2012 –  282,199
Xhulja AMR shpk – 157,608
AR & S – 125,849
Gjobat e falura per evazionin fiskal kapin rreth 35 mije dollare. Me tej gjobat e falura per deklarime te pasakta apo mangesi dokumentacioni jane rreth 20 milione dollare. 
Gjobat e falura ne total jane rreth 25,5 milione dollare. OSHE-se i jane falur me shume gjoba sesa te gjitha bizneset e tjera. OSHE kryeson edhe ne gjobat e falura per mangesi ne dokumentacion apo pasaktesi ne deklarata e fatura, me 5.7 milion afersisht. Me poshte bizneset me gjoba te falura (mbi 100 mije dollare) per pasaktesi apo mangesi ne dokumentacion (fatura, dokumentacionin tatimor dhe deklarata). 
OSHEE  $    5,799,308.31
SILE_ALB  $    1,159,715.76
KURUM INTERNATIONAL  SH.A.  $ 974,388.67
B.P-LOLAJ  $        922,289.67
XHOIS GRUP  $        874,341.93
CEZ TRADE ALBANIA  $        459,857.49
ALBCHROME  $        120,303.36
DEVOLL HYDROPOWER  $        116,297.83
Me poshte llojet e gjobave te falura gjate kesaj periudhe. 
Gjoba per Deklarate fallco | $    5,448,713.35
Gjoba per evazion  | $          32,780.54
Gjoba nga inspektori/zyra/kontrolli  | $          55,481.85
Gjobe per transaksione me leke ne dore mbi 300000 leke |  $          29,207.84
Gjobe per mungese te Kases Fiskale – Parregullsi/Mosaktivizim | $        114,362.99
Kreditim I gabuar  | $             2,355.86
Gjobe per Mangesi ne dokumentacion/Pasaktesi/Parregullsi ne fatura | $  19,197,764.08
Gjobe per Mosdeklarim te te punesuareve  | $        492,151.39
Gjobe per Mosleshim fature  | $          74,345.02
Gjobe per Refuzim/Pengim kontrolli | $          43,629.03
Grand Total  |$  25,490,791.96
Open Data Albania po hulumton lidhur me tatimpagues përfitues nga falja e gjobave në zbatim të Ligjit 39/2014 “Për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave, të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore, të kryera për periudhën 1 mars – 31 gusht 2013”. Ky ligj parashikon faljen e gjobave të vendosura, si pjesë e detyrimit tatimor, nga administratat tatimore qendrore dhe vendore. Përfitues janë tatimpagues me gjoba të evidentuara dhe të kontabilizuara në regjistrat tatimorë nga 1 mars deri më 31 gusht 2013.
Bazuar mbi keto te dhena, qeveria duket se ka falur rreth 2970 gjoba te dhena per mangesi dokumentacioni, 435 per dokumente tatimore (fatura etj.) false, 107 per evazion fiskal, 10 per pengim kontrolli  dhe 227 per mosdeklarim te te punesuareve. 
Nga keto gjoba te falura shumica (95%) kane qene me shifra te vogla (3876 gjoba kane pasur vlera deri ne 10 mije dollare). Te tjerat:  101 gjoba deri ne 50 mije dollare, 2 gjoba me 100 deri ne 500 mije, 3 gjoba kane qene me shume se 1 milion. 
Shkurt, nisur nga shifrat e mesiperme mund te konkludohet se ndoshta gjobat e dhena gjate qeverisjes demokratike kane pasur motivime politike per shkak se arsyeja  per pjesen me te madhe te gjobes (75%) ka qene parregullsi ne dokumentacion, ndersa rreth 95% jane gjoba te vogla. Por nga kjo amnisti kane perfituar edhe kategori si deklarata falso qe perbejne rreth 10% te gjobave.