Popullsia në Botë, Europë dhe Rajon viti 2019

Open Data Albania po zbardh të dhëna mbi Popullsinë Botërore. Informacioni ka burim UNFPA. Autoritetet e ndryshme kombëtare dhe organizatat ndërkombëtare mund të përdorim metodologji të ndryshme për mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave. Për të bërë të mundur krahasueshmërinë në nivel ndërkombëtar të të dhënave, UNFPA mbështetet në metodologjitë standarde të përdorura nga burime kryesore të statistikave. Në disa raste të dhënat në…

Numri i Vdekjeve sipas sëmundjes shkaktare, tregues për Shqipërinë 2013 deri 2018

Open Data Albania po zbardh të dhëna mbi numrin e vdekjeve sipas sëmundjes shkaktare në vitet 2012 deri 2019. Ky indikator tregon numrin e sëmundjeve nga të cilat preket më shumë popullsia dhe që shkaktojnë edhe diagnozën finale në momentin që shënohet një vdekje. Grupet e sëmundjeve shkaktare janë disi si Infektive; Tumorale; Endoktrine dhe të të Ushqyerit; Sëmundje të Gjakut dhe Organeve të saj;…