Kompani me Zotërim të Huaj në listën e 100 Kompanive më të mëdha sipas të Ardhurave 2022

Nga 100 Bizneset me mw shumë të ardhura të xhiruara në vitin 2022 listohen 22 me zotërues shtetas dhe subjekte të huaja, ndërsa 12 janë nën zotërim miks. Këto kompani operojnë në vendin tonë. Në këtë artikull po rendisim vlerat që kanë të bëjnë me këto kompani dhe xhiron e tyre vjetore. 5 kompani me zotërim turk të renditura në 100 Bizneset me më shumë…

Kompani Big sipas xhiros vjetore 2022 renditje 25 te parat

Njëzet e pesë kompanitë me më shumë të ardhura vjetore 2022, sipas deklarimeve në pasqyrat e tyre financiare, që veprojnë në Republikën e Shqipërisë, qarkulluan gati 726.3 miliardë lekë, sa 34.03% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Në këtë artikull po rendisim vlerat që kanë të bëjnë me këto kompani, të ardhurat e tyre dhe ndarjen sektoriale. Të dhënat për vlerat renditëse kanë burim deklarimet për…

Biznese të themeluara në vitin 2022 sipas formës së tyre Ligjore

Në vitin 2022 në vend u regjistruan vetëm 49 shoqëri aksionere. Pjesa dërrmuese e shoqërive të regjistruara në këtë vit janë me përgjegjësi të kufizuar shpk konkretisht 3525 ose 96.71% e tyre. Gjatë një viti janë regjistruar edhe 49 subjekte të cilat funksionojnë si degë të shoqërive të huaja. Exceli ne këtë artikull ka listën e plote te shpk te themeluara ne 2022. Po njësoj…

Gjeografia e Bizneseve të themeluara në vitin 2022 Open Corporates Albania, vendndodhja e selive

Open Corporates Albania është një databazë me pasaporta, të dhëna dhe dokumente të Bizneseve pjesë e Regjistrit Kombëtar të Biznesit. Në vitin 2022 në vend u themeluar total 3 645 shoqëri biznesi. Prej tyre rreth 62.66 % janë me seli në Tiranë konkretisht 2 284 shoqëri biznesi me kapital 5.7 miliard lekë ose sa 74.3 % e totalit të kapitalit të shoqërive të themeluara në këtë…

Renditja Investime Publike 2024, sipas Projekteve dhe Institucioneve, Ligji për Buxhetin

Projekti me vlerë më të lartë Financimi nga Buxheti i Shtetit 2024 është Kapacitete të Ofruara në Modernizimin e Forcave të Luftimit. Projekt me vlerë 10.16 miliard lekë për 2024, parashikohet që të mbyllet në vitin 2026. Financimi është plotësisht i huaj i ndarë 4 miliard lekë grant dhe pjesa tjetër 6.16 kredi. Nuk është specifikuar financuesi. Ndërtimit të Portit të Ri Porto-Romano Durrës me…

Buxheti i Shtetit, Investimet me Financim të Huaj në Tkurrje

Në një artikull hulumtiv të realizuar nga Open Data Albania, rezulton që në vitet 2018 – 2024 Investimet Publike me Financim të Huaj karakterizohen nga nivel të ulëta planifikimi dhe nga mosrealizim buxhetor. Ky detaj tregon mungesë kapacitetesh nga Qeveria për të tërhequr si duhet financime përmes Instrumenteve të Ndihmës dhe Grantimit. Investime të huaja janë investime që kërkojnë projekte të mire detajuara, të bazuara…

Investime Publike me Financim të Huaj dhe të Brendshëm, niveli i mosrealizimit Plani, Ndryshimet dhe Fakti 2018 – 2024

Open Data Albania po zbardh të dhëna  për shpenzimet kapitale buxhetore për vitet 2018-2024. Shpenzime kapitale janë shpenzimet që kryen njësia buxhetore për sigurimin e aseteve të reja publike apo riparimin e atyre të mëparshme dhe jetëgjatësia e të cilave shkon përtej një viti fiskal, si dhe për transferime kapitale. Shpenzimet kapitale financohen nga burime të brendshme dhe të jashtme që shkojnë për investime publike.…

Investime Publike 2015 – 2022, Renditje Projektet me vlerë të madhe Investimi

Nё kёtё artikull po rendisim Investimet Publike sipas Programeve dhe Institucioneve Zbatuese. Renditja ёshtё pёr tetё vjet 2015 deri 2022. Pёr secilin Project ёshtё dhёnё totali i shpenzimeve faktike (tё realizuara) nё vite tё këtij tetëvjeçari. Renditja synon tё dёshmojё se cilët janë projektet me mё shume fokus dhe vëmendje nga Qeveria Qendrore. Nё totalin e buxhetimit faktik projekti me mё shume fond tё realizuar…

Kontratat Koncesionare PPP 2024 Pagesa të Planifikuara nga Buxheti i Shtetit

Open Data po hulumton në lidhje me pagesat buxhetore të planifikuara për projektet koncesionare apo PPP për vitin buxhetor 2024. Të dhënat janë marrë nga Projektligji për Buxhetin 2024, të publikuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Pesha totale e të gjitha kontratave koncesionare dhe PPP në Produktin e Brendshëm Bruto vlerësohet rreth 30.6% për vitin 2024. Vlera totale e planifikuar për tu paguar nga…

Të Ardhura dhe Fitime 2022, Kompani që funksionojnë si Media Audiovizive

Open Data Albania, po hulumton mbi të ardhurat dhe fitimet për vitin 2022, të shoqërive të biznesit të licencuara si media audiovizive. Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit (SNK) dhe Raportimit Financiar, të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë nga veprimtaria e zakonshme e një njësie ekonomike. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe…

Procese Zgjedhore Parlamentare 1991 – 2021 , sistemi, formula, pjesëmarrja, dhe pragu elektoral. Rregullime Ligjore dhe Reforma

Në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar 10 ( dhjetë) procese zgjedhore Parlamentare përkatësisht në vitet 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021. Tetë prej proceseve zgjedhore janë të zhvilluara në përputhje me kohëzgjatjen e mandatit qeverisës , pra katër vite dhe nga ana tjetër, dy prej këtyre proceseve janë zhvilluar jashtë periudhës së përfundimit të një mandati normal qeverisës, përkatësisht në vitet…

Performanca Financiare e Bankave të Nivelit të Dytë 2022, Renditja sipas Fitimit Operativ Total për Periudhën 2012-2022

Open Data po analizon të dhënat mbi performancën financiare të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri për vitin 2022. Artikulli gjithashtu realizon një renditje të bankave sipas fitimit operativ total në 11 vite, 2012-2022. Aktualisht në Shqipëri operojnë 11 Banka të Nivelit të Dytë. Për të analizuar performancën financiare të bankave të nivelit të dytë marren në vlerësim dy tregues të fitimit bankar: Fitimi/Humbja…

Ndryshime në Buxhetin e Shtetit 2023, Akt Normativ numër 5 / 2023

Open Data Albania po analizon ndryshimet buxhetore për vitin 2023. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku buxheti i planifikuar kishte ndryshuar të paktën tre here deri në tetor, ky është ndryshimi i parë për buxhetin e 2023, miratuar me Aktin Normativ nr.5 dt 18.10.2023, duke sjellë ndryshime dhe shtesa në ligjin e nr. 84/2022 ‘Për buxhetin e vitit 2023’. Rriten shpenzimet e planifikuara buxhetore nga…

Origjina e Kapitalit për shoqëri biznesi të regjistruara në 2022

Në vitin 2022 në vend janë regjistruar 3 608 (tre mijë e gjashtëqind e tetë)  shoqëri biznesi të formave shoqëri aksionare SHA dhe shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SHPK. Me kapital tërësisht të huaj janë 903 prej tyre ose 25.03% e totalit të shoqërive. Numri i shoqërive me kapital miks i huaj dhe vendas është 232 ose 6.43% pjesa tjetër e regjistrimeve në Regjistrin Kombëtar…

Reforma në Drejtësi Statistika për Gjyqtar dhe Prokuror në Vetting

Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Magjistrate – Prokurorë dhe Gjyqtarë në Vetting sipas Niveleve Gjyqsori 2020 – Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Dinamika e vendimeve Vetting për Magjistratë 2020 deri Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data…

previous arrow
next arrow
Slider

ODA NJOFTIME NE SHTYP

ODA NE MEDIA


PROJEKTET TONA


Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per qytetaret. Sherbimi u jep mundesi taksapaguesve te mesojne si shpenzohen parate nga qeverite dhe institucionet publike. Te dhenat kane burim paresore Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit. Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania ka te plote cdo pagese, transaksion thesari te realizuar.

Krijimi i instrumenteve qe lehtesojne gjetjen, perdorimin dhe vizibilitetin e informacionit mbi shperndarjen e kontratave publike sipas kontraktoreve / klienteve.
Rritje e kapacitetit te gazetareve lokal ne realizimin e shkrimeve mbi shperndarjen e kontratave publike sipas Klienteve.
Identifikim i shperndarjes se kontratave publike (parase publike) ne klient sipas grupit gjinor.

Ky projekt hap të dhëna për cdo procedure të prokurimeve publike për 61 bashkitë për dy vitet e para, 2015-2017.  Programi OpenLGP krijoi një databazë me të dhëna që kanë të bëjnë me prokurimet publike dhe kontratat publike të bashkive dhe në vazhdim do të krijojë edhe disa opsione për një indeksimin e komunave në bazë të nivelit të ekspozimit të procesit të prokurimit për fenomene si abuzimi, mungesa e konkurrencës, ndërhyrjeve në konkurs, ose treguesit e klientelizmit. Tenderët problematike do të shënohet me një flamur të kuq.

Akses Drejtësi Albania është një databazë me informacion të mirë strukturuar mbi procedurat dhe individët që po Promovohen në Sistemin e Drejtësisë pas Reformës dhe Paketës Ligjore për Reformim të miratuar në vitit 2016. Në këtë portal çdo institucion i sistemit do të ketë të plotë katalogun e akteve dhe dokumenteve që lidhen me produktin e tij. Po njësoj për secilin Gjyqtar, Prokuror apo Anëtar të Sistemit është përgatitur një pasaportë me informacion dhe dokumente për karrierën, aftësitë, integritetin dhe proceset e vetë deklarimeve sipas kërkesave të Ligjit.


TEMA


» Ekonomi» Shëndetësi» Raporte Gjinore
» Popullsi» Korporata/Shoqëri biznesi» Transaksione Thesari
» Financa Publike» Kriminalitet» Procese Zgjedhore
» Koncensione» Bashki Qeverisje Lokale» Shkembime Tregetare
» Rajoni» Program Rindërtimi» Edukim
» Energjetike» Shpenzime Zgjedhore» Inovacione