Shpërndarja e fondit vjetor për Partitë Politike 2014

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me sasinë e fondeve vjetore të përftuara nga partitë politike për  vitin 2014.  Sipas ligjit Nr. 8580. Data 17. 2. 2000. “Për Partitë Politike”, shuma e përcaktuar nga buxheti i shtetit shpërndahet në këtë mënyrë: 70 për qind sipas numrit te deputetëve të fituar në zgjedhjet e fundit parlamentare, 20 për qind sipas në mënyrë të barabartë ndërmjet…

Kursi i këmbimit të valutave 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me kursin e këmbimit në vitin 2013. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Si vlerë Fiksi është konsideruar kursi zyrtar i këmbimit i disa prej monedhave të huaja kundrejt lekut, që përfaqësohet nga një vlerë e vetme dhe publikohet nga Banka e Shqipërisë. Gjatë vitit 2013, Euro është shkëmbyer mesatarisht me 140.26 lekë,…