Open Data: Nga 2014-a deri në 2015-ë janë dyfishuar dënimet për gratë

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit. Në vitin 2014…

Open Data: Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Universitete Jo publike, Dhjetor 2016

Open Data Albania ka hulumtuar mbi shoqëri biznesi që veprojnë si Institucione të Arsimit të Lartë apo Universitete Jo Publike. Të dhënat janë marrë nga databaza e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Këto institucione funksionojnë dhe rregullohen në bazë të Ligjit nr. 80/2015,  me titull: Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë. Institucionet e Arsimit të…

Infrastructural Investments Plummet

As the full financial data on government spending over 2016 are becoming available, the effects of the government’s policy to focus on “urban requalification” rather than investment into the deteriorating Albanian infrastructure are becoming visible. The official data show that the national investments into the infrastructural network in 2016 have plummeted.

Borxhi publik kap nivelin më të lartë: 382 mijë lekë për person

Qeveria shqiptare ka marrë në emër të çdo qytetari një borxh prej 382 650 lekësh. Borxhi për frymë ka ardhur në rritje të vazhdueshme që prej vitit 2010, edhe pse ritmi i rritjes së tij është më i ulët për vitet 2016-2017. Në terma absolutë, viti 2017 do të shënojë vlerën më të lartë të këtij treguesi me 382 650 lekë, apo 56% më shumë…

Open Data: Ja si ka ndryshuar në vite borxhi publik në Shqipëri

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e parashikuar për Borxhin Publik për Frymë në vitin 2017. Të dhënat janë analizuar në formë krahasimore për periudha 2010 – 2017. Borxhi Publik për frymë është një tregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në…

Borxhi publik në vitin 2017, 380 mijë lekë për çdo person

Qeveria shqiptare ka marrë në emër të çdo qytetari një borxh prej 382 650 lekësh. Borxhi për frymë ka ardhur në rritje të vazhdueshme që prej vitit 2010, edhe pse ritmi i rritjes së tij është më i ulët për vitet 2016-2017. Në terma absolutë, viti 2017 do të shënojë vlerën më të lartë të këtij treguesi me 382 650 lekë, apo 56% më shumë…

Borxhi publik, ja sa do të paguaj një person në 2017-ën

Qeveria shqiptare ka marrë në emër të çdo qytetari një borxh prej 382 650 lekësh. Borxhi për frymë ka ardhur në rritje të vazhdueshme që prej vitit 2010, edhe pse ritmi i rritjes së tij është më i ulët për vitet 2016-2017. Në terma absolutë, viti 2017 do të shënojë vlerën më të lartë të këtij treguesi me 382 650 lekë, apo 56% më shumë…

Borxhi publik kap majën më të lartë: 382 mijë lekë për person

Qeveria shqiptare ka marrë në emër të çdo qytetari një borxh prej 382 650 lekësh. Borxhi për frymë ka ardhur në rritje të vazhdueshme që prej vitit 2010, edhe pse ritmi i rritjes së tij është më i ulët për vitet 2016-2017. Në terma absolutë, viti 2017 do të shënojë vlerën më të lartë të këtij treguesi me 382 650 lekë, apo 56% më shumë…

‘Koalicioni i madh’ i lekut; Berisha, Angjeli, Blushi… si paraja bashkon rivalët

Për qeverinë, viti 2015 ishte viti i rimëkëmbjes ekonomike. Dhe kjo rezulton të jetë e vërtetë për ata që votojnë në Parlament. Pasuria ka krijuar në politikën shqiptare një koalicion të madh, atë të lekut.  Në renditjen që ka bërë Open Data, një organizatë joqeveritare, kundërshtarë të vjetër dhe të rinj në politikë kryesojnë së bashku listën e më të pasurve të Parlamentit për vitin…

Borxhi për frymë në vitet 2010-2017

Borxhi për frymëështë njëtregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në vitet 2010-2017. Burimi: Ministria e Financave dhe INSTAT Përpunimi dhe komentet: ODA Borxhi për frymë ka ardhur në rritje të vazhdueshme që prej vitit 2010, edhe…

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2017

Kosto e borxhit për frymëështë një idikator që llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij treguesi për vitet 2010-2017. Burimi: Ministria e Financave, INSTAT Përpunimi dhe komentet: ODA Ecuria e kostos së…

Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër Zgjedhjeve të Lira 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri në dhjetë vjeçarin e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me…

Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Universitete Jo publike Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton mbi shoqëri biznesi që veprojnë si Institucione të Arsimit të Lartë apo Universitete Jo Publike. Të dhënat janë marrë nga databaza e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Këto institucione funksionojnë dhe rregullohen në bazë të Ligjit nr. 80/2015,  me titull: Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë. Institucionet e Arsimit të…

Anëtarë të Gjykatës së Lartë, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Gjyqtarët  e Gjykatës së Lartë sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Ata duhet të dorëzojnë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.…