Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2011. Ky hulumtim sjell për herë të parë një pasqyrë financiare të shpenzimeve elektorale të Fushatës për Zgjedhje për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Pasqyra kontabël bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël. Subjektet zgjedhore…

Fonde elektorale sipas llojit të financimit – Fushata Zgjedhore 2011

Open Data Albania po sjell për herë të parë një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të financës së partive politike dhe subjekteve të tjera elektorale, është një proces i ri që daton me ndryshimet e 2008-ës në Kodin Zgjedhor. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar.…

PDSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, PDSH…

Lista e Donatorëve Fushata Zgjedhore 2011

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më shumë se një milion lekë. Gjithashtu donatorët ndahen në dy kategori sipas vlerës së dhuruar. Kategoria e donatorëve për vlera mbi 100 000 lekë është një…

LSI – Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, LSI ka shpenzuar 18 523 014 Lek.…

Parregullsi Ligjore gjatë Auditimit Financiar të Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi parregullsi ligjore të konstatuara gjatë procesit të auditimit financiar në Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të Financimit të Subjekteve Zgjedhore është një koncept dhe praktikë e re ligjore në kontekstin e Republikës së Shqipërisë. Detyrimi ligjor që përcakton këtë proces daton me ndryshimet e Kodit Zgjedhore të vitit 2008-të. Kreu II i Kodit, rregullon formën e…

Open Data Albania: Huaja ka shpërpjesëtim të theksuar zonal

Në dhënien e kredive duket se ka patur dhe vazhdon të ketë një shpërpjesëtim të patolerueshëm lokal. Open Data Albania ka kryer njё hulumtim mbi nivelin e kredimarrjeve nё Republikën e Shqipёrisё pёr harkun kohor 2008-2012. Kredi konsiderohet njё sasi e caktuar parash qё njё person fizik apo juridik merr hua nga njё institucion financiar pёr t’ja kthyer nё njё moment tё dytё kohor me…

Kreditë sipas monedhës dhe shpërndarja e kreditimit në rrethe 2008-2012

Open Data Albania ka kryer njё hulumtim mbi nivelin e kredimarrjeve nё Republikën e Shqipёrisё pёr harkun kohor 2008-2012. Kredi konsiderohet njё sasi e caktuar parash qё njё person fizik apo juridik merr hua nga njё institucion financiar pёr t’ja kthyer nё njё moment tё dytё kohor me pagesa tё ndara nё kёste dhe me njё normё tё caktuar interesi nё formёn e kostos sё…

Fitimi i Sistemit Bankar në Shqipëri 2001-2012

Open Data Albania ka kryer një përditësim mbi fitimin e sistemit bankar shqiptar. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Sistemi bankar është një pjesë tepër e rëndësishme e ekonomisë dhe sistemit financiar, e për këtë arsye zhvillimi i tij paraqet interes të veçantë. Fitimi i sistemit mund të matet përmes disa treguesve. Dy treguesit kryesorë janë: • Kthimi nga kapitali aksioner (në…

Depozitat e shqiptarëve, 373 miliardë lekë

Paratë e shqiptarëve të depozituara në banka arrijnë deri në 373 miliardë lekë . Personat fizikë dhe juridikë që përfitojnë interesa nga depozitimet e tyre në institucione të ndryshme financiare të vendit, sipas hulumtimit të Open Data Albania, janë: autoritetet lokale, ndërmarrjet jofinanciare publike, institucione të tjera financiare, sektori privat dhe individët. Në vitin 2012 këto institucione kanë zgjedhur t’i depozitojnë paratë e tyre kryesisht…

Depozitat sipas afatit të maturimit 1993-2012

Open Data Albania po hulumton lidhur me dinamikën e depozitave pa afat dhe me afat në Republikën e Shqipërisë. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë paratë e tyre dhe të kenë mundësi për t`i tërhequr ato në çdo kohë.  Sa më gjatë të depozitohen këto para aq më shumë interesa gjenerohen. Ndërsa depozitat me afat janë ato depozita…

Trendi gjinor sipas moshës mesatare të martesave 1955 – 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi moshën mesatare të martesës së shqiptarëve për periudhën 1955-2011. Të dhënat për periudhën 1955-1985 janë përllogaritur nga studiuesit Jane Falkingham dhe Arjan Gjonça, publikuar në revistën “Population Studies” në vitin 2001. Vjetarët statistikorë të viteve përpara 1990 nuk raportojnë të dhëna për moshën mesatare të martesës, por raportojnë vetëm të dhëna për martesat sipas grupmoshave. Të dhënat…

2001-2013, lëvizjet e popullsisë brenda vendit

Open Data Albania ka kryer një analizë mbi popullsinë banuese sipas qarqeve në Shqipëri për periudhën 2001-2013. Shpërndarja gjeografike e popullsisë përbën një informacion të rëndësishëm në vendimmarrje, veçanërisht kur bëhet fjalë për përcaktimin e investimeve publike, grandeve për pushtetin vendor, numrin e shkollave, mësuesve e mjekëve apo kapacitetin e spitaleve, ujësjellësave e shërbime të tjera publike Të dhënat i përkasin periudhës 2001-2013, ku të…

Vdekshmëria e foshnjave në lindje, Shqipëria dhe krahasimi me vende të Rajonit

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi Vdekshmërinë Foshnjore në Shqipëri. Të dhënat janë hulumtuar në formë krahasimore sipas viteve e po kështu në krahasim treguesi për Shqipërinë dhe vende të tjera të Rajonit. Hulumtimi bazohet në të dhënat e databazës publike  Organizatës Botërore të Shëndetit dhe Bankës Botërore. Vdekshmëria foshnjore është një tregues i rëndësishëm i kushteve shëndetsore të një vendi. Ky tregues…

Vdekshmëria e nënave në lindje 1993-2012

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi vdekshmërinë mëmësore në Shqipëri . Shkalla e vdekshmërisë mëmësore është numri i grave që vdesin gjatë shtatzënisë dhe lindjes, kundrejt njëqind mijë lindjeve të gjalla. Raporti bazohet në të dhënat e  Organizatës Botërore të Shëndetit dhe Bankës Botërore. Ky indikator përllogaritet në pesëvjeçar, pasi merr në konsideratë numrin e nënave që vdesin për 100 000 lindje, numër…