Të dhëna dhe vizualizime mbi Fondi, Donacionet, Borxhet dhe Shpenzimet Elektorale 2013

Të nderuar Miq, Open Data Albania përmes rubrikës Shpenzime Elektorale 2013 po vizualizon per të dhëna mbi fonde, shpenzime dhe donacione apo borxhe të Fushatës Zgjedhore per Kuvend 2013. Transparenca në Financimin  e Subjekteve Zgjedhore rregullohet me parashikime ligjore ne Kodin Zgjedhor konkretisht në Kreu II, Nene 87 – 92. Në fushatën zgjedhore 24 maj – 23 qershor morën pjesë 68 subjekte zgjedhore parti dhe…

Zbulohen 12 biznese të mëdha me evazion fiskal

8 vjet pa paguar detyrimet tatimore, 22 milionw euro dëmi financiar Kontrollet dhe verifikimet e bëra në degën e Tatim-Taksave në Durrës, kanë zbuluar 12 biznese të mëdha që për 8 vjet kishin kryer evazion fiskal, duke mos paguar detyrimet ndaj shtetit, duke shkaktuar një dëm kolosal financiar. Burimet nga dega e Tatimeve në qytetin bregdetar thanë për  “Telegraf” se, “bëhet fjalë për një skandal,…

Shqipëria po plaket më shpejt se Europa

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me moshën mesatare të popullsisë në vend dhe trendin e plakjes së kësaj moshe duke bërë krahasime edhe me vende të tjera të Europës. Analiza është bërë për njëzet vite bazuar në të dhëna të tre censuseve të fundit. Të dhënat për vende europiane janë marrë nga Eurostat. Mosha mesatare është mosha e të gjithë popullsisë pjesëtuar me…

Mosha e daljes në pension në rritje

“Open Data” ka bërë një hulumtim mbi moshën e pensionit efektive dhe ligjore në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera, në rastin konkret, vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, (OECD). Të dhënat janë marrë në rastin e Shqipërisë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe në rastin e vendeve të tjera nga OECD.Përkufizime Mosha Zyrtare Ligjore e daljes në pension është mosha…

Partitë morën 121 mln lekë nga 125 donatorë

“Open Data Albania” publikoi dje raportin mbi shpenzimet dhe financimet e partive politike në vend. Nga ky raport del se subjektet partiake grumbulluan në total një fond prej 241 211 140 lekësh për aktivitetet e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Por nga ana tjetër, këto subjekte kanë shpenzuar më shumë se fondet e siguruara. Partitë politike kanë deklaruar se e kanë përfunduar…

Po plaken edhe shqiptaret…ulen lindjet

Mosha mesatare e popullsisë tonë është 35.3 vjeç. Por, studimet e fundit kanë treguar se në këtë dekadë, popullsia është plakur mesatarisht me 4.7 vjet. Ky fakt lidhet ngushtë me uljen e lindshmërisë. Edhe pse në vitin 2011 Shqipëria vijonte të kishte popullsinë me moshë më të re ndër vendet e kontinentit Evropian, një hulumtim i Open Data Albania tregon se ritmet e plakjes janë…

Ja sa para morën partit politike

“Open Data Albania” publikoi dje raportin mbi shpenzimet dhe financimet e partive politike në vend. Nga ky raport del se subjektet partiake grumbulluan në total një fond prej 241 211 140 lekësh për aktivitetet e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Por nga ana tjetër, këto subjekte kanë shpenzuar më shumë se fondet e siguruara. Partitë politike kanë deklaruar se e kanë përfunduar…

Çmimi i naftës dhe i benzinës, ja sa është rritur në 13 vitet e fundit

Një litër naftë në pikat e karburanteve kap shifrën e 190 lekëve. Rritje drastike është bërë edhe për benzinën, e cila kushtonte vetëm 85 lekë në vitin 1998, ndërsa në ditët në vazhdim pritet të kapë shifrën rekord të 200 lekëve të reja. Një litër naftë në vitin 1998 kushtonte vetëm 50 lekë të reja. Sot ky çmim thuajse është katërfishuar. Një litër naftë në…

Mosha e daljes në pension në Shqipëri dhe në vendet e OECD

Open Data ka bërë një hulumtim mbi moshën e pensionit efektive dhe ligjore në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera, në rastin konkret, vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, (OECD). Të dhënat janë marrë në rastin e Shqipërisë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe në rastin e vendeve të tjera nga OECD. Përkufizime. Mosha Zyrtare Ligjore e daljes në pension është…

Tatimi, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajon

Që nga 1 janari i këtij viti vendi ynë nuk ka më një tatim mbi të ardhurat personale në masën 10 %, por një strukturë tatimore progresive. Krahasuar me vendet e rajonit sipas nivelit të normës tatimore, vendi ynë renditet pas Kroacisë për norma të larta, pasuar nga Serbia me 12%; Bosnja, Mali Zi, Maqedonia me 10% dhe Kosova me maksimumi 10%. Edhe pse pati…

Ulet numri i lindjeve normale, rriten cezarianet

Shifrat në rritje, në vendin tonë 33.8% e lindjeve janë me operim, standardi OBSH: Duhet të jetë vetëm 15% Nënat e reja në Shqipëri janë “infektuar” nga frika për të lindur në mënyrë normale. Por nga ana tjetër edhe një pjesë e mjekëve nuk e kanë prioritet stimulimin e lindjeve natyrale apo punën bindëse për t’u kultivuar shtatzënave dëshirën për ta sjellë beben në jetë…

Tatimi mbi të Ardhurat Personale, TAP në Shqipëri dhe Rajon 2013 / 2014

Open Data Albania po hulumton në lidhje me norma të tatimit mbi të ardhurat personale nga pagat, në vendet e Ballkanit. Vende si Bosnja, Mali Zi, Maqedonia përdorin tatimin e sheshtë mbi të ardhurat personale dhe mbi të ardhurat nga paga. Një trajtim të veçantë bën Serbia, e cila taton të ardhurat personale në varësi të burimit nga i cili vijnë, ku të ardhurat nga…

Sektori Publik kundrejt Sektorit Privat, pesha në punësim dhe të ardhura nga punësimi 2009 – 2013

Open Data Albana po hulumton mbi peshën që kanë sektorët publik dhe privat në punësim sikurse në të ardhura nga puna që sektorë përkatës gjenerojnë, periudha 2009 – 2013. Mesatarja vjetore e të punësuarve në total për të dy sektorët është 932 815 persona. Sipas sektorëve  165 210 është mesatarja vjetore e të punësuarve në sektorin publik dhe 768 490 të punësuar në sektorin privat.…