130 mijë USD – Si e financon Rilindja biznesin privat të Zana Çelës

Fondet që ka përfituar në dy vite OJF-ja private e drejtoreshës së TKOB-së, Zana Çela janë të barabarta me buxhetin vjetor të institucionit që ajo drejton. Hashtag.al ka përllogaritur të dhënat e publikuara nga OpenData, shifrat tregojnë se zonja Çela ka përfituar çdo vit rreth 35 mijë dollarë vetëm nga Bashkia e Tiranës për organizimin e festivalit ‘Marie Kraja’. Këtë festival zonja Çela e organizon…

Eficensa buxhetore në tenderim për 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 – janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi eficensën buxhetore në tenderim për tridhjetë operatorët ekonomik që renditen si më të mëdhenjtë për vlerë kontrate të finalizuar me njësi të qeverisjes vendore. Analiza është për prokurime publike në periudhën korrik 2015 deri janar 2017. Eficensa buxhetorë në tenderim është diferenca në përqindje, ndërmjet fondit limit në shpalljen e ftesës së hapur apo…

30 kompanitë më të mëdha, që punojnë me bashkitë

FUSHA SHPK, G.P.G. COMPANY SHPK, SALILLARI SHPK, Victoria Invest SHPK, Vellezerit Hysa janë 5 kompanitë që kanë fituar më shumë kontrata në vlerë, përmes prokurimeve publike, me bashkitë në Shqipëri, nga korriku 2015 deri në 31 janar 2017. Kompania Fusha është absolutisht më e madhja dhe vlera e kontratave që ajo ka fituar nga bashkitë është sa dyfishi i operatorit të dytë që vjen pas…

30 kompanitë më të mëdha private, që punojnë me bashkitë, shumat marramendëse që marrin prej kontratave

FUSHA SHPK, G.P.G. COMPANY SHPK, SALILLARI SHPK, Victoria Invest SHPK, Vellezerit Hysa janë 5 kompanitë që kanë fituar më shumë kontrata në vlerë, përmes prokurimeve publike, me bashkitë në Shqipëri, nga korriku 2015 deri në 31 janar 2017. Kompania Fusha është absolutisht më e madhja dhe vlera e kontratave që ajo ka fituar nga bashkitë është sa dyfishi i operatorit të dytë që vjen pas…

30 kompanitë më të mëdha private, që punojnë me bashkitë

FUSHA SHPK, G.P.G. COMPANY SHPK, SALILLARI SHPK, Victoria Invest SHPK, Vellezerit Hysa janë 5 kompanitë që kanë fituar më shumë kontrata në vlerë, përmes prokurimeve publike, me bashkitë në Shqipëri, nga korriku 2015 deri në 31 janar 2017. Kompania Fusha është absolutisht më e madhja dhe vlera e kontratave që ajo ka fituar nga bashkitë është sa dyfishi i operatorit të dytë që vjen pas…

30 kompanitë më të mëdha private, që punojnë me bashkitë

FUSHA SHPK, G.P.G. COMPANY SHPK, SALILLARI SHPK, Victoria Invest SHPK, Vellezerit Hysa janë 5 kompanitë që kanë fituar më shumë kontrata në vlerë, përmes prokurimeve publike, me bashkitë në Shqipëri, nga korriku 2015 deri në 31 janar 2017. Kompania Fusha është absolutisht më e madhja dhe vlera e kontratave që ajo ka fituar nga bashkitë është sa dyfishi i operatorit të dytë që vjen pas…

Mungesë transparence në punën e gjykatave në Shqipëri

Në Tiranë, sistemi gjyqësor vlerësohet si elementi i pushtetit me më pak transparencë. Instituti Shqiptar i Shkencës dhe gazetarët e kronikës së zezë diskutuan sot me shqetësim mbi vështirësitë e shumta që ndeshin gjatë pasqyrimit të veprimtarisë së gjykatave. Sot është Dita Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura, dhe temë kryesore e debateve të pjesëmarrësve ishte fikja e serverit të gjykatës së kryeqytetit. Instituti Shqiptar…

Analiza nga Open Data – Bizneset e grave më efiçente në përdorimin e fondeve publike

Bizneset që zotërohen apo drejtohen nga femrat rezultojnë më eficente në përdorimin e fondeve publike, por ato rezultojnë më pak të preferuara për të lidhur kontrata koncesionare, Partneriteti Publik Privat apo për të fituar tendera. Analiza e bërë nga Open Data tregon se vetëm e rreth 5 % ek ontratave tenderuese me pushtetin vendor janë subjekte të drejtohen nga femrat.      Bizneset që drejtohen apo zotërohen…

50 biznesmenet që punojnë më shumë me bashkitë

Bizneset, që janë në pronësi të femrave, nuk rezultojnë të “preferuara” nga njësitë e qeverisjes vendore, teksa pjesa më e madhe e kontratave për punët publike apo shërbimet që kërkohen nga Bashkitë janë fituar nga subjekte në pronësi të meshkujve. Rreth 5% e kontratave me njësitë vendore janë fituar nga subjektet që drejtohen nga femrat. Nga 4,820 tendera në total, subjektet me pronësi femra kanë…

Bizneset e grave në Shqipëri luftojnë të fitojnë më shumë tendera të Bashkive

Një raport i publikuar në Ditën Ndërkombëtare të Grave në Tiranë zbuloi se bizneset nën pronësinë e grave në Shqipëri marrin ende një pjesë të vogël të parave publike të kontraktuara për shërbime nga njësitë e qeverisjes vendore. Vetëm 5 për qind e tenderëve të bashkive janë fituar nga subjekte të biznesit të zotëruara nga gratë – zbuloi të mërkurën një raport i Institutit Shqiptar…

Renditja e 50 subjekteve me pronare femra, që punojnë më shumë me bashkitë

Bizneset, që janë në pronësi të femrave, nuk rezultojnë të “preferuara” nga njësitë e qeverisjes vendore, teksa pjesa më e madhe e kontratave për punët publike apo shërbimet që kërkohen nga Bashkitë janë fituar nga subjekte në pronësi të meshkujve. Rreth 5% e kontratave me njësitë vendore janë fituar nga subjektet që drejtohen nga femrat. Nga 4,820 tendera në total, subjektet me pronësi femra kanë…

Renditja e 50 subjekteve me pronare femra, që punojnë më shumë me bashkitë

Bizneset, që janë në pronësi të femrave, nuk rezultojnë të “preferuara” nga njësitë e qeverisjes vendore, teksa pjesa më e madhe e kontratave për punët publike apo shërbimet që kërkohen nga Bashkitë janë fituar nga subjekte në pronësi të meshkujve. Rreth 5% e kontratave me njësitë vendore janë fituar nga subjektet që drejtohen nga femrat. Nga 4,820 tendera në total, subjektet me pronësi femra kanë…

Kontratat e bashkive, femrat marrin vetëm 3% të vlerës

Kontratat e bashkive, femrat marrin vetëm 3% të vlerës Bashkitë vënë në dispozicion miliona lekë për të lidhur kontrata shërbimesh me bizneset, dhe vetëm 3 për qind të vlerës së tyre ua japin subjekteve që drejtohen nga femrat. Megjithëse, sipas të dhënave të INSTAT, rreth 30 për qind e bizneseve në rang kombëtar zotërohen nga femrat, të dhënat e një studimi të fundit të kryer…

Open Data: Ja si ka ndryshuar në vite borxhi publik në Shqipëri

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e parashikuar për Borxhin Publik për Frymë në vitin 2017. Të dhënat janë analizuar në formë krahasimore për periudha 2010 – 2017. Borxhi Publik për frymë është një tregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në…