Të ardhura nga Akciza sipas Grupmallrave 2009 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat nga akciza sipas grupmallrave kryesore. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë. Produkte që i nënshtrohen akcizës janë: produktet energjetike; alkooli dhe pijet alkoolike; kafeja; duhani e produktet e duhanit; produktet e tjera (llampa inkandeshente, gomat,…

Shpenzimet të Bashkisë dhe Njësive Bashkiake Tiranë, 2012-2013

Open Data Albania po hulumton mbi shpenzimet buxhetore faktike të kryera nga njësitë bashkiake dhe Bashkia e Tiranës në vitet 2012 dhe 2013. Ky buxhet ka të bëjë me vlerën e çdo transaksioni të urdhëruar dhe ekzekutuar nga institucioni përmes thesarit të shtetit. Artikulli hulumtues është realizuar përmes Monitorimit të Transaksioneve të Thesarit, proces që mundësohet nga Platforma Spending Data Albania. Burimi: spending.data.alKomentet dhe analiza:…

Inflacioni për muajt e vitit 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi inflacionin e vitit 2013, për periudhën janar  2013- janar 2014.  Inflacioni është  tregues i ndryshimit të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në një ekonomi. Ai matet si ndryshimi i Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK), pra me ndryshimin e çmimit të një shporte artikujsh e cila përfaqëson mallrat që konsumohen zakonisht nga një familje. Në vitin 2013 norma e…

Paga në sektorin e TIK për vende të BE

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e pagave të punonjësve në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit TIK, në vendet e Bashkimit Europian. Kjo fushë po merr një rëndësi gjithnjë e më të madhe dhe si e tillë ngjall interes. Sipas një studimi të bërë, pagat e këtij profesioni variojnë si në bazë të kualifikimeve dhe nivelit hierarkik të punës së kryhet. Tre…

Buxheti i arsimit për frymë në vitet 2003-2014

Për të vlerësuar rëndësinë që i është dhënë arsimt ndër vite, Open Data Albania ka marrë në shqyrtim financimin e këtij sektori prioritar nga Buxhetit i Shtetit, për frymë të popullsisë. Ky tregues lejon të identifikohet se sa është shpenzuar për arsim, për cdo banor të vendit tonë. Burimi: Ministria e Financave, INSTATPërpunimi dhe komentet: ODA Sikurse mund të vihet re nga grafiku, financimi i…

Financimi i shëndetësisë për frymë në Shqipëri në vitet 2004-2014 dhe krahasimi i tij me vendet e rajonit

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim se sa është shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë për cdo banor të vendit tonë në vitet 2004-2014. Indikatori është llogaritur si raport i financimit të shëndetësisë me popullsinë përkatëse të atij viti, ecuria e të cilit jepet në grafikun në vijim. Financimi total për shëndetësinë nga Buxheti përbëhet nga buxheti i  Ministrisë së Shëndetësisë dhe Të…

Mbetjet e ngurta urbane dhe inerte në vitet 2003-2012

Open Data Albania po hulumton mbi sasinë e mbetjeve të ngurta urbane dhe inerte duke marrë në analizë ecurinë e tyre në vitet 2003-2012 dhe ndarjen në nivel qarku. Aktualisht, në vendin tonë mbizotëron depozitimi i mbetjeve në sheshe (dump sites) të papërshtatshme për ruajtjen dhe trajtimin e tyre, ndërkohë që deri në 2011-n funksiononin vetëm dy landfille në gjithë vendin (Sharrë të Tiranës dhe…

Tarifat e detyrueshme për tu paguar për studime në Universitetin e Tiranës

Open Data Albania po hulumton mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës. Ky universitet ka në përbërjen e tij gjashtë fakultete, siç janë Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Drejtësisë. Tarifat për ciklin e parë të…

Universitetin Politeknik të Tiranës – Tarifat e detyrueshme për tu paguar për studime

Open Data Albania po hulumton mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Politeknik të Tiranës. Ky universitet ka në përbërjen e tij 6 fakultete, siç janë Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Fizike, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave dhe së fundmi Fakulteti i Teknologjisë…

Buxheti Faktik i Policisë së Shtetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me ecurinë e buxhetit që shteti shqiptar ka realizuar në vitet 2012-2013 për shërbimet policore. Ky hulumtim është bazuar në të dhënat e katalogut Spending Data Albania, që realizon monitorimin e Thesarit të Shtetit. Në vitin 2013 buxheti i realizuar për shërbime policore pësoi tkurrje kundrejt vitit 2012. Në vitin 2013 shpenzimet faktike llogariten në vlerën 7,28 mld. Burimi:…

Importi i mbetjeve në vitin 2012

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim importin e mbetjeve në vendin tonë për vitin 2012. Sipas të dhënave zyrtare në territorin e Republikës së Shqipërisë kanë hyrë për përpunim një sasi prej 4192 ton mbetje. 52.8% e gjithë mbetjeve të importuara i përkasin kategorisë plehra, copa dhe mbetje të polimereve të etilenit. Në total ato janë 2212 ton. Ndërkohë, elementët e tjerë të importuar…

Drastic fall of remittances in Albania

The value of remittances in Albania has marked the lowest figure in the past 23 years. The fall in remittances has come as a result of the fact that emigrants have not been very inclined to send money to Albania like they have done other years. Official sources from the Bank of Albania say that in 2013, remittances from emigrants were no more than 500…

‘Shpenzimet e shëndetësisë për frymë, të fundit në rajon’

Vendi ynë renditet i fundit në rajon për sa u përket shpenzimeve për frymë në sektorin shëndetësor. Të dhënat i përkasin një hulumtimi të realizuar nga Open Data Albania, e cila vlerëson se, ndonëse ka një rritje të shpenzimeve të buxhetit të shtetit për frymë nga viti 2004-2014, sërish niveli mbetet tepër i ulët në krahasim me vendet e tjera. Sipas të dhënave të këtij…

Albanian Agency Turns NGO Funding Into Family Affair

An investigation by Balkan Insight can reveal that four former board members of the Albanian Agency for the Support of Civil Society, AMSHC, awarded grants to five organizations to which they were linked directly or through relatives at the time they were in place. The five organizations, which received 19.9 million lek (€141,000) in grants from the agency from 2010 to 2013, are the Albanian…