Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas sektorëve ekonomik 2007-2013

Bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte sipas sektorëve të ekonomisë për vitet 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Pjesën më të madhe të IHD-ve në Kosovë në vitin 2013 e përbënin sektori i patundshmërisë (35%), i…

Subjekte / Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore të funksionimit 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas formës ligjore. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve, regjistër  që përpilohet në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve; Qendrës Kombëtare të Regjistrimit si dhe në vrojtimet statistikore të Institutit të Statistikave. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron…

Raporti Investime të Huaja Direkte (IHD) dhe Remitanca në Kosovë e Shqipëri 2008-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë dhe Shqipëri dhe raportin apo peshën që zë vlera e Remitancave tek Investimet e Huaja Direkte. Të dy këta indikatorë janë flukse hyrëse të bilancit të pagesave dhe janë dy tregues të rëndësishëm për rritjen e ekonomive kombëtare. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës dhe…

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2011-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2013. Në vitin 2013 në vendin tonë raportohet se janë pajisur me leje punësimi nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë shtetas të huaj. Sipas legjislacionit kombëtarë çdo shtetas…

Tregues të eksportit të Bakrit Shqiptar sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2001 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin në eksport të bakrit dhe produkteve të tij. Produktet kryesore të bakrit që eksportohen janë kategorizuar në nëntëmbëdhjetë grupe sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë (International Trade Center), një agjenci e përbashkët e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe Kombeve të Bashkuara. Në rastin e vendit tonë dallojmë eksportin e gjashtë grupeve kryesore si: xeheror bakri dhe mbetje të tij…

Sa shtetas të huaj punojnë në Shqipëri?

Sipas hulumtimeve të kryera nga ”Open Data Albania” lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi dhe që jetojnë e punojnë në Shqipëri për periudhën 2011-2013, raportohet se janë dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë (2189) shtetas të huaj. Sipas legjislacionit kombëtar, çdo shtetas i huaj që pajiset me leje punësimi ka detyrim të ketë paraprakisht një leje qëndrimi…

Renta minerale, 2.6% të të ardhurave buxhetore

Duke e konsideruar si tematikë aktuale, Open Data Albania ka hulumtuar mbi të ardhurat e mbledhura në buxhetin e shtetit nga Renta Minerare. Renta minerare paguhet nga çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me entin publik për burimet natyrore minerare nga/mbi/dhe nëntoka e territorit të Republikës së Shqipërisë. Renta minerare është tatim si…

Kosova me rezerva të arit më të mëdha se Shqipëria

Republika e Kosovës rezulton të ketë rezerva në sasi ari për frymë më shumë se Republika e Shqipërisë. Në vitin 2013 Kosova shënon një rezervë ari për frymë prej 0.0374 onz, ndërsa Shqipëria 0.0353 onz. Kjo ka dalë nga një hulumtim i bërë nga Open Data Albania lidhur me rezervat e arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. “Nëse i referohemi rezervave të arit…

Sa shtetas të huaj punojnë në Shqipëri?

Sipas hulumtimeve të kryera nga ”Open Data Albania”  lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi dhe që jetojnë e punojnë në Shqipëri për periudhën 2011-2013, raportohet se janë dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë (2189) shtetas të huaj.  Sipas legjislacionit kombëtar, çdo shtetas i huaj  që pajiset me leje punësimi ka detyrim të ketë paraprakisht një leje qëndrimi…

Shkaqe dhe situata që përbëjnë rrethana të aksidenteve rrugore në vitin 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me situatat në të cilat kanë ndodhur aksidentet rrugore në Republikën e Shqipërisë në vitin 2013. Gjatë këtij viti aksidentet më të shumta janë shënuar në rrugë urbane, përkatësisht 1 386 aksidente nga 2 075 që kanë qenë në total. Në rrugë rurale janë shënuar 686 aksidente dhe në sheshe 3 aksidente. Burimi: Ministria e Transportit dhe…

Banka Qendrore – Rezerva ari dhe metale të çmuara 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me rezervat e arit dhe metaleve të çmuara në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2007-2013. Rezervat e arit dhe metaleve të tjera të çmuara përfshijnë gjendjet e arit jomonetar, platinit dhe të argjendit në kasafortat vendase ose bankat e huaja në një moment të dhënë kohor. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga databaza e Bankës…

Basha harxhoi 145 mijë euro në reklama gazetash

Të dhëna të mbledhura nga BIRN nga databaza e shpenzimeve të Ministrisë së Financave sugjeron se Tirana shpenzoi më shumë para për reklama në media se çdo bashki tjetër gjatë këtij viti. Për nëntë muajt e parë të vitit 2014 Bashkia e Tiranës shpenzoi më shumë se 20.4 milionë lekë (145 mijë euro) për reklama në disa gazeta të përditshme ndërsa të gjitha bashkitë e…

Ulet numri i punonjësve në administratën publike

Deri në fund të vitit, numri i punonjësve të administratës do të ulet me 400 punonjës. Në buxhetin e vitit 2014, numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 86 500, ndërkohë që në draftin e paraqitur nga qeveria numri bie në 86 100 punonjës.  “Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 86 100 punonjës. Numri maksimal i punonjësve për çdo ministri dhe institucion…

Kolapsi miliarder i ndërtimit

Tregu i shtëpive të banimit, më shumë se në një krizë. Një situatë që vjen nga mungesa e analizës së tregut, nga mungesa e shesheve dhe lejeve të ndërtimit, boom-i i ndërtimeve të pashitura, nga mungesa e kreditimit dhe “rrjedhja” e dërgesave të emigrantëve: Dhe… nuk ka dritë në fund të tunelit …Një vajzë e sjellshme dhe e veshur bukur, punonjëse e një prej bankave…

Çmimi i ri i energjisë, sa do të jetë tarifa për konsumatorët

Siç ishte përfolur dhe më parë, çmimi i energjisë elektrike do të rritet, ndaj dhe tarifat për konsumatorët do të ndryshojnë. Ndërkohë, sistemi aktual me tarifa të ndryshme për pagesën e energjisë elektrike, në vartësi të konsumit, duket se do të mbetet në fuqi edhe vitin e ardhshëm. Sistemi, që diferencon çmimet për konsum më të ulët apo më të lartë se 300 kilovatorë në…