Struktura dhe Kapitali Aksionar i Bankave të Nivelit të Dytë – ekstrakt QKR maj 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi kapitalin aksionar të bankave të nivelit të dytë që veprojnë në vend. Të dhënat janë përditësuar sipas procedurës së administrimit dhe publikimit të të dhënave të shoqërive tregtare në sistemin e Qendrës Kombëtare të regjistrimit QKR. Të dhënat janë analizuar në dy data. Datën e themelimit të secilës bankë si shoqëri tregtare, dhe data  1 maj 2014 si datë…

Subjekte financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë 2002-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka e Shqipërisë në vitet 2002-2013. Subjektet financiare që licencohen nga Banka Qendrore e Republikës së Shqipërisë janë Bankat e Nivelit të dytë dhe ato të Huaja, Institucionet Financiare Jo banka, Zyrat e Këmbimit Valutor, Unionet e Shoqërive të Kursim-Kreditit dhe Shoqëritë e Kursim-Kreditit. Bankat e Nivelit të…

Banka e Shqipërisë. Të punësuar dhe shpenzime për personelin 2000 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e punonjësve dhe shpenzimet për personelin e Bankës së Shqipërisë në vitet 2000-2013. Shpenzimet e personelit përfshijnë pagat e personelit, kontributet për sigurimet shoqërore, kontributet për planin e pensionit dhe shpenzime të tjera. Banka e Shqipërisë drejtohet dhe administrohet nga Guvernatori, Zëvendësguvernatori i Parë dhe Zëvendësguvernatori i Dytë. Anëtarët e personelit të Bankës së Shqipërisë emërohen dhe largohen…

Buxheti Faktik i Sistemit Gjyqësor në RSH 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Buxhetin Faktik të shpenzuar për Institucionet që rregullojnë apo janë pjesë e Sistemit Gjyqësor  në Republikën e Shqipërisë. Sistemi gjyqësor në ushtrohet nga Gjykatat e Shkallës së Parë, Gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë. Në vitin 2013 Gjykatat e Faktit u shpërbënë në Gjykata të Rretheve dhe Gjykata Administrative të Shkallës së Parë. Të dhënat për këtë…

Ndërtime të reja sipas ndarjes territoriale 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e lejeve të ndërtimit për ndërtesat e reja në Republikën e Shqipërisë sipas qarqeve. Gjatë vitit 2013 qarku me numrin më të lartë të lejeve të ndërtimit të lëshuara nga organet e qeverisjes vendore ka qenë Durrësi me 25% të totalit ose 91 leje të lëshuara. Në qarkun e Tiranës gjithsej gjatë vitit 2013 janë…

Ndërtime sipas destinacionit në përdorim 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me lejet e ndërtimit sipas destinacionit për vitin 2013. Ndërtesat sipas destinacionit ndahen në dy kategori, në objekte për banim dhe objekte për aktivitet biznesi. Gjatë vitit 2013 lejet e dhëna për ndërtimin e godinave për banim përbënin 54% të totalit, pjesa tjetër pra 46% e totalit përbënin leje të lëshuara për ndërtesa me qëllim kryerjen e…

Asnjë investim për bujqësinë, fermerët drejt falimentimit

Qindra miliona euro janë premtuar të investohen në bujqësi prej kësaj qeverisjeje që në fushatën parazgjedhore të një viti më parë. Ekspertët e politikave bujqësore në vend vënë në dukje faktin se, investimet në këtë sektor janë të domosdoshme, por ato duhet të jenë politika të përhershme të çdo shteti, e jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, siç kjo qeveria e bëri një vit më parë.…

Mbi 2500 pika bastesh dhe kazino operojnë në vend

Rreth 2513 pika bastesh dhe kazino të licensuara numërohen në të gjithë vendin.Kategoria me numrin më të madh të subjekteve është ajo e Kazinove Elektronike me përkatësisht 10 subjekte. Bastet Sportive nga ana tjetër shënojnë 6 subjekte, por që kanë një shtrirje më të gjerë në të gjithë vendin për shkak të numrit të madh të selive. Top Bast, një nga kompanitë e basteve sportive…

Individë dhe Shoqëri Aksionere të Bankave të Nivelit të Dytë – Ekstrakt QKR, 1 Maj 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerët e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Këta aksionerë mund të jenë persona fizik ose juridik që zotërojnë aksione të nënshkruara nga themeluesit si pjesë e kapitalit të bankës. Burimi i të dhënave në hulumtim është Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) në të cilën gjenden ekstrakte me të dhënat historike të Institucioneve…

Banka Qendrore – Monedha dhe kartëmonedha në qarkullim në RSh 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipërisë për vitin 2013. Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë si autoriteti i vetëm përgjegjës për emetimin dhe qarkullimin e monedhës tonë kombëtare.  Gjatë vitit 2013 rezulton të jenë në qarkullim monedha dhe kartëmonedha që përbëjnë vlerën në Lekë 207…

Gjysma e aksionerëve të bankave në Shqipëri janë të huaj

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerë të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Këta aksionerë mund të jenë persona fizik ose juridik që zotërojnë aksione të nënshkruara nga themeluesit si pjesë e kapitalit të bankës. Burimi i të dhënave në hulumtim është Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) në të cilën gjenden ekstrakte me të dhënat historike të Institucioneve…

Banks in Albania have a seed capital of 1 billion USD

Seed capital for all the banks that currently operate in Albania is 103.38 billion ALL or 1.01 billion USD/737 million Euros. The bank with the biggest capital up to day is Tirana Bank (Part of Piraeus Bank) with 15.2 billion ALL worth of capital or 150 million USD. These data belong to the June period and their source is National Registration Center. The seed capital invested…

Konsumi i energjisë elektrike gjate 2000-2013 (MwH)

Ka një orë e më shumë që zyrtarët e KEDS-it janë lajmëruar për rrëzimin e një shtylle e elektrike në rrugën “Hamëz Jashari”, pranë parkut të qytetit. Shtylla elektrike ka një orë që ka mbetur pezull dhe është gati të rrëzohet për toke, dhe se po shkakton rrezik për shumë banorë të kësaj lagje. Më të rrezikuar janë lokalet të cilat gjenden nën këtë shtyllë,…

Vuloset fundi i turpshëm i marrëzisë/ Shtohen edhe 2513 liçensa të tjera kazinosh dhe lojrash fati. Shkëlqim Cani u’a ndan ministrave dhe deputetëve

Subjekte të licencuara nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Seli dhe Kapital Themeltar 2014. Kemi 2513 pika të lojërave të fatit të licencuara në vend, madje më shumë se shkolla të cilat nuk e kalojnë numrin 2000, 9-vjeçare dhe të mesme, të marra së bashku. Shqipëria është vendi, ku vetëm lojërave të fatit nuk ia ndjen mungesën. Madje edhe kur Ministria e Brendshme…

Kapitali themeltar i bankave kalon 1 miliard dollarët

Kapitali themeltar për të gjitha bankat në vendin tonë vlerësohet në fillim të muajit maj të këtij viti në 1.01 miliard USD apo 737 milionë euro. Hulumtimin e bëri “Open Data Albania”. Kapitali themeltar i investuar në nisje të aktivitetit të të gjitha bankave aktive në Republikën e Shqipërisë ishte vetëm 12 miliardë lekë. Shtimi i kapitalit nga ana e bankave është veprim që u…