Fuqizojmë gazetarinë e bazuar në fakte përmes te Dhënave të Hapura dhe të Lidhura – Media Maj 2024

Impakt Media Muaji Maj   Edhe gjatë muajit Maj, dhjetëra raportime mediatike të publikuara në gazeta, ekrane televizive apo web portale u ndërtuan mbi evidence dhe të dhëna të hapura të databazave të AIS / Open Data Albania  Organizata vijon të fuqizojë gazetarinë e bazuar në fakte dhe gazetarinë cilësore. Kjo duke punuar me përfaqësues të medias përmes infosesione, trajnimeve apo takimeve në zyrat e organizatës.…

Thirrje për Aplikime si Pjesëmarrës në DataThon 2024

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri ju ftojnë të aplikoni për t’u bërë pjesë e maratonës për të dhëna të hapura dhe transparente DataThon 2024. Maratona e Open Data këtë vit i dedikohet të rinjve dhe do të fokusohet në të dhëna të buxheteve të shtetit dhe financave publike. Eventi do të mbahet në Tiranë…

Prokurime sektori Shëndetësi 17 Miliard lek tendera 1 Janar deri 25 Maj 2024

Nga data 1 Janar 2024 e deri 25 Maj Institucionet Shtetërore Shëndetësi kanë njoftuar 619 Tendera me vlere ekonomike pre 17.161 miliard leke. Nga këto 619 Procedura vetëm 143 janë finalizuar me Njoftim Fituesi, të tjerat janë procedura në aplikim apo vlerësim. 13 miliard janë njoftuar për tenderim vetëm nga një institucion konkretisht Ministria e Shëndetësisë. 29 Procedura janë me vlerë të fondit limit mbi…

Pagesa Transaksione Thesari për Koncesione PPP nga data 1 Janar deri 23 Maj 2024

Transparencë dhe Llogaridhënie mbi shpërndarjen e Parave Publike Nga 1 Janari 2024 deri data 23 Maj, për Kontraktori PPP Gjoka 87 janë bërë 960 milion lekë (të reja) disbursime. Pagesa është bërë në datën 5 Prill. Ky operator zbaton PPP për Ndërtim, Operim dhe Mirëmbajtje të Rrugës së Arbrit dhe për vitit 2024 planifikimi nga Buxheti i Shtetit për këtë projekt është sa 25% e…

Apliko #OpenDataFellowship #YouthNetworkAlbania2024AntiCorruption

Njoftim për të Profesionist të Rinj #Ekonomist #Jurist #Gazetar dhe #Aktivist Politik (20 deri 30 vjeç) – Mundësi për praktikë, infosesione, fuqizim, evente, rrjetëzim dhe certifikatë aftësimi nga AIS / OpenDataAlbania. Organizata AIS promotore e Open Data për Shqipërinë gjatë vitit 2021 – 2023 me mbështetje nga Ambasada Suedeze në Tiranë, ka suportuar një program për aftësim të të rinjve në përdorimin e të dhënave…

Ankand dhe Dhënie me Qira të Pasurive Shtetërore në Pronësi të Bashkive për ndërtimin e Centraleve Fotovoltaike deri në Prill 2024

Open Data Albania ka zbardhur sipërfaqet e dhëna me Qira nga Njësitë e Qeverisjes Vendore në funksion të prodhimit të energjisë së rinovueshme, përmes centraleve fotovoltaike. Në artikull evidentohen sasitë e sipërfaqeve të dhëna nga Bashkitë, vlera e qirasë dhe operatorët ekonomik fitues (ndërtuesit e centraleve fotovoltaike). Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë-strukturuara nga ekipi i AIS në databazën Open Procurement Albania,…

Fact Checking. Verifikim i të dhënave për Prokurime Publike të deklaruara nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024

Ekipi AIS promotor të Open Data Albania, dhe krijues të databazës OpenProcurement.Al, po verifikon të dhëna statistikore të prezantuara nga Kryeministri z. Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024 pjesa me Statistika mbi Prokurimin Publik Nga Fjala e Kryeministrit (transmetime minuta 1:33:00 – 1:43:00 Link Mbledhja e ministrave dhe grupit të Partisë Socialiste, fjala e plotë e Kryeministrit Rama (youtube.com).…

Stoku dhe Kosto Borxh Publik 2024, Ecuria Vjetore 2000 – 2024

Open Data Albania po hulumton mbi Stokun e Borxhit Publik në Shqipëri dhe Koston e tij për vitin 2024, si dhe ecurinë vjetore 2000 – 2024. Të dhënat janë marrë nga Treguesit e Borxhit dhe Kuadri Makroekonomik Fiskal, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (aktualisht Ministria e Financave). Për vitin 2024, të dhënat janë të planifikuara, ndërsa për vitin 2023 janë të vlerësuara/pritshme (jo-faktike). Për vitin…

Renditje Institucionet Buxhetore sipas vlerës së Transfertave përmes Thesarit të Shtetit 2023

Institucionet Buxhetore kanë ekzekutuar për vitin 2023 nga Thesari i Shtetit 282 103 transaksione me vlerë totale 600.96 miliard Lekë. Krahasuar me 2022, ky vit shënon rritje në vlerë të pagesave buxhetore me 45.1 miliardë lekë apo 8.12%. Open Data Albania po zbardh listën e institucioneve buxhetore që kanë kryer më shumë vlerë transaksionesh përmes Thesarit të Shtetit për vitin 2023. Shënim: Kliko mbi fushën…

Impakt ne Media Projekti Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption

Kjo Javë në Media – zbardhet korrupsioni në tendera, konflikti i interesit dhe lidhjet nepotike. Gazetaria e Fakteve , Evidencave dhe të Dhënave të Hapura Organizata dhe ekipi që punon pranë AIS konstaton me kënaqësi se gazetarë të medias pluraliste në vend, kanë zbardhur javën e fundit dhjetëra histori korruptive duke utilizuar të dhëna të hapura #OpenData dhe të dhëna të lidhura #LinkDATA të databazave…

Projektet anti-korrupsion në mungesë fondesh dhe Donatori. Organizata AIS kërkon ndihme, OpenSpendingAlbania rrezikon të mbyllet, kërkohen ngritje fondesh

Të nderuar Miq dhe Partnerë, Organizata AIS e njohur si OpenDataAlbania dëshiron të ndajë me Ju shqetësimin dhe nevojën për ndihmë sa i takon ngritjes së fondeve dhe mbështetjen me grant për të mos rrezikuar mbylljen e një databaza me impakt në transparencës, llogaridhënie, aktivizëm dhe Antikorruspion. Databaza Transaksione Thesari është një nga Instrumentet më të Rëndësishme për Transparencë, Mirëqeverisje dhe Antikorruspion. Përmes Open Spending…

Shoqëri Biznesi sipas rretheve

Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit Komente dhe Analiza: Open Data Albania Komente dhe Analiza: Open Data Albania Kontribuoi: L. Kanani

Biznese të Regjistruara në Shqipëri 2023 sipas Origjina e Kapitalit

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për Shoqëri Biznesi të regjistruara në vitin 2023 nga 1 janari deri 31 dhjetor. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetin, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër vite, vlera të kapitalit, performancën dhe çështjet ligjore që karakterizojnë…

Renditje 10 Bizneset me më shumë arkëtime nga Thesari i Shtetit 2023

Open Data Albania po publikon listën me Bizneset më të paguara përmes Transaksioneve të Thesarit gjatë 12 muajve të vitit 2023. Në hulumtim janë përjashtuar pagesat me përfitues institucione shtetërore, apo pagesa drejt bankave të nivelit të dytë. Po njësoj është përjashtuar dhe ajo kategori transaksioni që përkon me transfertë për shoqëri me zotërim publik.  Në vitin 2023 janë regjistruar gjithsej 282 103 transaksione me…

Investime Publike me Financim të Huaj dhe të Brendshëm, Konsolidim 2018 – 2023

Open Data Albania po zbardh të dhënat për investimet publike të konsoliduara për periudhën 2018 – 2023. Në analizë nuk përfshihen investimet kapitale për Fondin e Rindërtimit apo Investimet nga te ardhurat e Arsimit te Larte, por vetëm shpenzimet për Projektet e Investimeve Publike me Financim të Brendshëm dhe të Huaj.  Në gjashtë vite, Investimet Publike janë rritur me 31.3%. Nga 77.8 miliard lekë në…