Eksportet, importet dhe bilanci tregtar sipas grupmallrave, 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me eksportet, importet dhe bilancin tregtar sipas grupmallrave për vitin 2014. Sipas të dhënave të analizuara, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e zënë dy kategori grupmallrash: a) Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike dhe b) Tekstile dhe këpucë. Për vitin 2014, këto grupmallra zënë secili rreth 34% të totalit të eksporteve. Eksportet e…

Eksporte sipas destinacionit dhe importe sipas origjinës, bilanci tregtar i RSH 2010-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar pwr vitin 2014. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Në vitin 2014,…

Koncesioni i Parkingjeve ne Vlore Hoxha: Do e rishkojme kontraten

Koncesioni për parkingjet në qytetin e Vlorës është plotësisht në kundërshtim me intersat dhe vullnetin e qytetarëve të Vlorës. Kështu është shprehur sot Prefektja e Qarkut të Vlorës, Eljona Hoxha.  Sipas saj vendimi i koncensionit, është miratuar për procedurë jo për përmbajtje. Hoxha deklaron se Sekretarit të Përgjithshëm të Prefekturës i është kërkuar dorëheqja për firmosjen e ligjshmërisë së koncensionit. Prefektja bën me dije se kanë…

Zbardhen pasuritë e Anëtarëve të KLD-së

“Open Spending Albania” ka bërë publike të ardhurat vjetore përgjatë 2013, nga ku rezultojnë se dy anëtarët që kanë të ardhurat më të larta përkatësisht 4 milion e 3 qind mijë dhe 4 e 1 qind mijë janë Sokol Çomo dhe Xhezahir Zaganjori. Pas tyre renditet kreu i KLD-s Nishani me të ardhura 2 milion e 660 mijë përshi dhe të ardhurat. Të ardhurat vjetore në…

Pasuritë e anëtarëve të KLD, Zaganjori fiton më shumë se Nishani

“Open Spending Albania” ka bërë publike të ardhurat vjetore për anëtarët e këshillit të lartë të drejtësisë. Sipas këtij raporti, përgjatë 2013 rezultojnë se dy anëtarët që kanë të ardhurat më të larta përkatësisht 4 milion e 3 qind mijë dhe 4 e 1 qind mijë janë Sokol Çomo dhe Xhezahir Zaganjori. Pas tyre renditet kreu i KLD-s Nishani me të ardhura 2 milion e 660…

Partitë Parlamentare – Fonde Elektorale 2009

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite. Parti parlamentare janë parti që kanë fituar dhe zotërojnë të paktën një vend në kuvend nga zgjedhjet pararendëse. Në Zgjedhjet për Kuvend 2009, si parti parlamentare figurojnë PD, PSSH, LSI, PR,…

LSI – Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, LSI ka shpenzuar 22 889 831 Lekë. Në total fondet…

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë paguar në kohë për këto shërbime. Hulumtimi jep partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Bazuar në të dhëna të raporteve kontabël dhe vlerësimeve të auditëve të pavarur, rezulton se janë dy parti që kanë mbartur…

Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 – 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël. Fushata që ka kushtuar më shumë është Fushata për Zgjedhjet në Kuvend e mbajtur në  2013-të. E dyta më e kushtueshme…

Partia Aleanca Kuq e Zi – Fonde dhe Shpenzime Zgjedhore në Fushatë 2013

Aleanca Kuq e Zi është një parti e cila ka garuar si subjekt elektoral në zgjedhjet e fundit për kuvend. Kjo parti ka siguruar për mbulim të aktivitetit elektoral një fond prej 1 743 448 lekë. Sipas raporteve kontabël të deklaruara partia ka shpenzuar 1 722 805 lekë duke shënuar një tepricë fondesh elektorale prej 20.6 mijë lekë apo 1.2 % të totalit. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe…

Partia Fryma e Re Demokratike – Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushatë Zgjedhore 2013

Partia Fryma e Re Demokratike është një nga subjektet elektorale të regjistruara për pjesëmarrje në Zgjedhje për Kuvend të mbajtura në 23 qershor 2013. Megjithëse jo parti parlamentare Fryma e Re Demokratike ka arritur të sigurojë në mbështetje të aktiviteteve zgjedhore, një fond prej rreth katër milion lekë. Sipas deklarimeve kontabël partia ka shpenzuar të njëjtën shumë sa fondet e mbledhura. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe Analiza ODA…

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve politike, ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Në fushatën e fundit zgjedhore, 50% e burimeve financiare janë donacione private. Nga gjashtëdhjetë e gjashtë parti që morën…

Burime financiare, Shpenzime dhe Tejkalime Fondi në Fushatë Zgjedhore 2013

Në Fushatën Zgjedhore për Kuvend 2013 garuan gjashtëdhjetë e tetë subjekte ndër të cilat gjashtëdhjetë e gjashtë janë parti politike dhe dy janë kandidat të pavarur. Për të mbështetur aktivitete të fushatës partitë politike kanë deklaruar se kaba grumbulluar një fond prej 241 211 140 Lekë. Për herë të parë në historikun e shkurtër të deklarimeve të burimeve financiare për një fushatë zgjedhore, paratë e…

Lista e Donatorëve Partia Socialiste – Fushatë 2013

Partia Socialiste ka përfituar nga buxheti i shtetit fondin në vlerë rreth njëzet e gjashtë milion lekë. Donatorët private kanë dhuruar për fushatën  45.3 milion lekë. Kjo parti ka 53 donator të cilët i kanë siguruar asaj 56.58 % të totalit të fondeve të siguruara.  Partia ka aktivizuar fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë prej 10.81 % ose në…

Lista e Donatorëve Partia Demokratike – Fushatë 2013

Lista e donatorëve të Partisë Demokratike përmban pesëqind e gjashtëdhjetë e dy subjekte. Në total pesëdhjetë e gjashtë donatorë kanë dhuruar shuma mbi 100 000 lekë duke bërë derdhje në llogari bankare, shumë e cila ka mbuluar 54 % të shumës së dhuruar për këtë parti në total. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe Analiza ODA Komente dhe Analiza : Open Data Albania Kontribuoi: Olta Begu