‘Universitetet e Adriatikut’, Shqiperine e perfaqeson njeri i paakredituar

Në një artikull të publikuar në Albanianews.it  ‘Shqipëria në ekonominë e dijes, lidhje midis 10 universiteteve në Adriaktik’ thuhet se dhjetë universitete kanë nënshkruar me 16 Maj 2012 një marrëveshje për të ndërtuar një kulturë të përbashkët në përputhje me direktivat kryesore të Bashkimit Evropian për zhvillimin e qëndrueshëm, transportin, qeverisjen, reformat e kurrikulave të shkollës dhe arsimit të lartë. Në këtë “Alumni” universitetesh të…

Incidenca e aksidenteve rrugore në Shqipëri si në Afrikën e Jugut

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e aksidenteve rrugore në Shqipëri, si dhe numrin e të dëmtuarve nga këto aksidente, bazuar në të dhënat e INSTAT-it. Sikurse mund të shikohet nga grafiku bashkëngjitur, në Shqipëri gjatë 2010 kanë ndodhur 1,564 aksidente rrugore me të paktën një person të plagosur, në të cilat janë dëmtuar 2,069 persona, nga të cilët kanë gjetur vdekjen…

Studimi, në Shqipëri ka 580 shkolla jopublike

Sipas një hulumtimi të bërë nga “Open Data Albania”, në vendin tonë funksionojnë 580 institucione arsimore jopublike të sistemit parauniversitar, ndërkohë që 14 prej tyre janë shkolla fetare. Kjo përbën edhe 2.41 për qind të totalit të tyre, shifër kjo relativisht e lartë. Hulumtimi u shtri mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të shkollave jopublike, të cilat funksionojnë sipas miratimit të Këshillit të Ministrave. “Në total…

Ne Shqiperi zhvillojne aktivitetin 35 Institucione Arsimore Jo-Publike pa akt miratimi

Institucionet arsimore jo-publike të sistemit parauniversitar numerojne 35 të tilla qe nuk kanë marrë ende miratim në formën përkatëse – sipas nje studimi te Open Data Albania. Numri me i larte i ketyre institucionet arsimore jo-publike të sistemit parauniversitar pa akt miratimi eshte i perqendruar ne kryeqytet (15), ndersa ato jane te shtrira edhe ne qytete si Durres, Elbasan, Fier, Vlore, Berat, Kruje, Kukes, Shkoder…

Struktura e Borxhit Publik gjatë vitit 2011

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të emetohet brenda vendit dhe mbahet nga rezidentët (borxhi i brendshëm), ose mbahet nga  jorezidentët (borxh i jashtëm). Open Data Albania ka kryer një hulumtim, lidhur me strukturën e stokut të borxhit publik gjatë vitit 2011 fokusuar në nivelin…

Mbajtësit e Borxhit të Jashtëm gjatë vitit 2011

Borxhi publik i cili emetohet brenda vendit dhe mbahet nga jorezidentët quhet borxh i jashtëm dhe është i shprehur në monedhë të huaj. Borxhi i jashtëm konsiston kryesisht në borxh të përfituar përmes marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe të financimit me institucione financiare nderkombëtare si: Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Banka Botërore, Banka Evropiane e Investimeve, Banka e Këshillit të Evropës për Zhvillim, Banka Islamike…

Mbajtësit e Borxhit të Brendshëm gjatë vitit 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me mbajtësit e borxhit të brendshëm, që janë institucionet bankare, institucionet jobankare dhe individët. Gjatë vitit 2011 konstatohet tendenca në rritje e peshës së institucioneve jobanka dhe veçanërisht e individëve për të investuar. Edhe gjatë vitit 2011, sektori bankar zë peshën kryesore me një pjesëmarrje prej 83.35%. Banka Raiffesen mbetet banka e cila ka pjesëmarrjen më të…

Institucione arsimore jo-publike parauniversitare që funksionojnë në Tiranë. Viti shkollor 2011-2012

Tirana, rrethi kryesor me qendër kryeqytetin e vendit ka edhe numrin më të lartë të shkollave dhe institucioneve të edukimit jo-publik parauniversitar. Në Tiranë funksionojnë 254 shkolla që është dhe 43.79% e totalit të institucioneve arsimore jo-publike parauniversitare në shkallë vendi. Në Tiranë funsionojnë 95 kopshte private, 82 shkolla 9-vjecare, 57 gjimnaze dhe 20 institucione të tjera të edukimit jo-publik parauniversitar. Lista e shkollave dhe…

Studimi, në Shqipëri ka 580 shkolla jopublike

Sipas një hulumtimi të bërë nga “Open Data Albania“, në vendin tonë funksionojnë 580 institucione arsimore jopublike të sistemit parauniversitar, ndërkohë që 14 prej tyre janë shkolla fetare.  Kjo përbën edhe 2.41 për qind të totalit të tyre, shifër kjo relativisht e lartë. Hulumtimi u shtri mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të shkollave jopublike, të cilat funksionojnë sipas miratimit të Këshillit të Ministrave. “Në total…

Studimi, në Shqipëri ka 580 shkolla jopublike

Sipas një hulumtimi të bërë nga “Open Data Albania“, në vendin tonë funksionojnë 580 institucione arsimore jopublike të sistemit parauniversitar, ndërkohë që 14 prej tyre janë shkolla fetare. Kjo përbën edhe 2.41 për qind të totalit të tyre, shifër kjo relativisht e lartë. Hulumtimi u shtri mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të shkollave jopublike, të cilat funksionojnë sipas miratimit të Këshillit të Ministrave. “Në total…

Studimi, në Shqipëri ka 580 shkolla jopublike

Sipas një hulumtimi të bërë nga “Open Data Albania“, në vendin tonë funksionojnë 580 institucione arsimore jopublike të sistemit parauniversitar, ndërkohë që 14 prej tyre janë shkolla fetare.  Kjo përbën edhe 2.41 për qind të totalit të tyre, shifër kjo relativisht e lartë. Hulumtimi u shtri mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të shkollave jopublike, të cilat funksionojnë sipas miratimit të Këshillit të Ministrave. “Në total…

Mos u lani këtu!

Me afrimin e sezonit turistik, pushuesit janë përgatitur që tani, në mos me rroba banjoje, të paktën shpirtërisht, për t’u turrur drejt rërës së nxehtë dhe blusë së detit. Por shifrat e ndotjes që po botojmë janë mëse alarmante. Nga Shkëmbi i Kavajës në Radhimë, nga Qerreti tek Currilat, e deri tek qish-blloku në Vlorë, ndotja e ujit është e jashtëzakonshme. Intestinal Enterococus nuk është…

Raporti, ja sa miliona lekë ka vjedhur administrata në 5 vite

Administrata publike ka shkaktuar një dëm ekonomik prej miliona lekësh, duke bërë shpenzime të kundraligjshme për paga, shpërblime, dieta, telefoninë celulare si dhe për karburantin. Këto abuzime faktohen nga një raport i fundit i bërë publik nga Open Data Albania e cila është bazuar në monitorimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Studimi prek shpenzimet e 6 viteve të fundit duke nisur që nga viti…

Shkolla Fetare në Sistemin Arsimor Jo-Publik Parauniversitar. Viti shkollor 2011-2012.

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të institucioneve arsimore fetare  jo-publike të sistemit parauniversitar. Këto institucione arsimore funksionojnë sipas miratimit me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM). Në total për vitin shkollor 2011-2012 në vend funksionojnë 580 institucione arsimore jo- publike të sistemit parauniversitar miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM), Urdhër të Ministrit të Arsimit ose akt të Qendrës…

Shkolla dhe institucione të arsimit jo-publik parauniversitar sipas rretheve. Viti shkollor 2011-2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi totalin e shkollave dhe institucioneve jo-publike të sistemit parauniversitar dhe shtrirjen e tyre në rrethe. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në 27 rrethe funksionojnë 580 shkolla dhe institucione arsimore jo-publike parauniversitare. Rrethi me më shumë shkolla dhe institucione arsimore jo-publike parauniversitare është Tirana. Në Tiranë funksionojnë  254 institucione arsimore jo-publike parauniversitare ose 43.79% e…