‘Ekopolitikë’ – ‘Financa Elektorale’

Subjektet Elektorale kanë detyrim ligjorë të paraqesin informacion, dokumente apo të dhëna që kanë të bëjnë më financimin dhe shpenzimet e fushatës zgjedhore sipas Ligjit Zgjedhor. Tabelat financiare të fushatës përmbajë shpenzime dhe të ardhura të krijuara në datat që përkojnë më fushatën zgjedhore (sipas parashikimeve në Kod) qëllim zgjedhor, dhe që kanë financiare mbi të ardhura dhe shpenzime gjatë fushatës zgjedhore.   KETU mund…

Donator të deklaruar në Fushatë Zgjedhore 2013

Lista e Donatorëve të partive për fushata zgjedhore është detyrim të mbahet sipas një regjistri të posaçëm. Kjo listë-regjistër konsiderohet si informacion me akses të përforcuar për publikun. Neni 90 i Kodit Zgjedhor, me titull Regjistrimi i Fondeve Jo Publike parashikon të drejtë të shtuar informimi parashikuar përmes togfjalëshit kurdoherë publike. Ky detyrim ligjor i subjekteve dhe njëkohësisht e drejtë ligjore e publikut, nuk është…

Open Data: Ecuria e import-eksportit per 2014-en, ulet eksporti i energjise

Në vitin 2014, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e kanë zënë zënë dy kategori grupmallrash: a) Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike dhe b) Tekstile dhe këpucë. Për vitin 2014, këto grupmallra zënë secili rreth 34% të totalit të eksporteve. Sipas Open Data, eksportet e minerale, lëndë djegëse, energji elektrike kanë pësuar një rënie me rreth 14% krahasuar me vitin 2013, ndërsa…

Zbardhen pasuritë e ambasadorëve dhe ish ambasadorëve, supermiliaderi në Francë!

‘Open Spending Albania’ është pjesë e projektit ‘Open Data Albania’, ku mund të gjeni informacion mbi shpenzimet qeveritare dhe indikatorë të ndryshëm socio-ekonomikë për Shqipërinë. Bazuar në investigimin e kësaj organizate të shoqërisë civile, “Telegraf” po boton sot për herë të parë pasurinë dhe të ardhurat e ambasadorëve aktualë si dhe të ish ambasadorëve, mbështetur në vetëdeklarimin e tyre në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit…

Qeveria nxjerr në akand Portin e jahteve në Shëngjin

Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës njoftoi se ka lançuar tenderimin për dhënien me konçesion/partneritet publik privat e ndërtimit, shfrytëzimit dhe transferimit (BOT) të një porti jahtesh në Portin e Shëngjinit, në formën e propozimit të pakërkuar”. Në buletinin e APP janë dhënë detajet e kohëzgjatjes dhe datën e zhvillimit të tenderit. Dorëzimi i ofertave është caktuar deri më tanin 12 qershor, ndërsa në të njëjtën…

Rritje dhe rënie e pjesshme e eksport/importeve të Shqipërisë në 2014

Shifrat i paraqiti sipas të dhënave analitike “Open Data Albania”, një grup/institut studimor. Nivelin më të lartë të eksporteve të Shqipërisë e zënë kategoritë e mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike si dhe tekstilet dhe këpucët. Këto dy kategori grupmallrash për vitin 2014 zunë veçmas pothuajse 34 për qind të eksporteve të përgjithshme. Kurse, për importet, janë tri kategori mbizotëruese: makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi; ushqime, pije,…

Bilanci tregtar i Shqipërisë, -297 miliardë lekë në 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar pwr vitin 2014. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Në vitin 2014,…

Bilanci tregtar i Shqipërisë, -297 miliardë lekë në 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar pwr vitin 2014. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Në vitin 2014,…

Shifra alarmante / Bilanci tregtar i Shqipërisë, -297 miliardë lekë në 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar per vitin 2014. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Në vitin 2014,…