Remitancat 2002-2014, origjina sipas vendeve

Open Data Albania ka analizuar dinamikën e remitancave për periudhën 2002-2014, dhe burimet e tyre në vitin e fundit. Remitancat janë shumë të rëndësishme për shumë vende në zhvillim si Shqipëria. Pas Investimeve të Huaja Direkte (IHD), remitancat janë burimi kryesor i financimit të jashtëm si në terma absolute ashtu edhe në terma relative kundrejt PBB. Remitancat janë një burim i rëndësishëm për uljen e…

Qeveria bën gati prezantimin e Shqipërisë për emetimin e eurobondit

Qeveria shqiptare është në fazën e përgatititjes së raporteve të prezantimit të Shqipërisë para investitorëve ndërkombëtare për emetimin e eurobondit prej 300 milionë euro afati i maturitmit të së cilës përfundon në nëntor të këtij viti. Sipas burimeve nga ministria e Financave, pas hartimit të raporteve e përgatitjes së dokumentacionit ligjor, dy bankat e përzgjedhura, Deutsche Bank dhe JP Morgan Chase, si bashkeudhëheqëse kryesorë (Joint…

Qeveria bën gati prezantimin e Shqipërisë për emetimin e eurobondit

Qeveria shqiptare është në fazën e përgatititjes së raporteve të prezantimit të Shqipërisë para investitorëve ndërkombëtare për emetimin e eurobondit prej 300 milionë euro afati i maturitmit të së cilës përfundon në nëntor të këij viti. Sipas burimeve nga ministria e Financave, pas hartimit të raporteve e përgatitjes së dokumentacionit ligjor, dy bankat e përzgjedhura, Deutsche Bank dhe JP Morgan Chase, si bashkeudhëheqëse kryesorë (Joint…

Në Shqipëri ka 1 punonjës buxhetorë për rreth çdo 34 banorë

Drejtoresha ekzekutive e iniciativës, “Open Data Albania”, Aranita Brahaj, shprehet në një interviste për Anadolu Agency se në këtë numër janë të përfshirë punonjësit në të gjitha funksionet publike buxhetore Në Shqipëri sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, që i referohen ligjit për “Buxhetin e Vitit 2015”, numri i punonjësve buxhetorë (në organikën e shtetit) është 88550 persona. Drejtoresha ekzekutive e iniciativës (projektit),…

Kreditimi, norma e interesit në lekë, sa fitojnë bankat

Kreditimi, kushtet dhe interesat janë sot një çështje mjaft e diskutuar në ekonomi. Flasim për nevojën për kredi për biznesin dhe individin, por ndërkohë kushtet e marrjes së saj behën të vështira nga bankat dhe me interesa të larta. Nga ana tjetër ekziston risku i këtyre të fundit për shkak të kredive të këqija që janë rritur nga viti në vit. Megjithatë ka një tendencë…

Qeveria bën gati prezantimin e Shqipërisë për emetimin e eurobondit

Qeveria shqiptare është në fazën e përgatititjes së raporteve të prezantimit të Shqipërisë para investitorëve ndërkombëtare për emetimin e eurobondit prej 300 milionë euro afati i maturitmit të së cilës përfundon në nëntor të këtij viti. Sipas burimeve nga ministria e Financave, pas hartimit të raporteve e përgatitjes së dokumentacionit ligjor, dy bankat e përzgjedhura, Deutsche Bank dhe JP Morgan Chase, si bashkeudhëheqëse kryesorë (Joint…

Normat e Interesit në Ekonominë Shqiptare 2009-2015

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi normat e interesit në Shqipëri bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për periudhën 2009, deri në mars të vitit 2015. Norma e kredisë është një tregues i normës mesatare të kredive të dhëna nga bankat e nivelit të dytë për afate 1-vjeçare. Ndërkohë norma e depozitave është një tregues i normës mesatare të depozitave të…

Performanca e Eurobondit Shqiptar nëntor 2010 – maj 2015

Republika e Shqipërisë emetoi Eurobond-in e saj të parë në tregjet ndërkombëtare financiare më 4 nëntor 2010. Eurobond-i është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se një vit, i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare. Në momentin e emetimit, yield-i (norma e interesit) ishte 7.625%. Obligacioni maturohet në datë 09/11/2015, është emetuar në monedhën euro, dhe shuma e emetuar…