Raporti i Bilancit Tregetar te Shqiperise (1983-2009)

Bilanci tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqsojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqsojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga vendet e tjera. Bilanci Tregtar = Eksporte-Importe Në rastin e Shqipërisë, bilanci tregtar ka ardhur gjithnjë e në ulje (importet janë rritur vazhdimisht kundrejt eksporteve). Vlerën më të ulët e ka arritur…

Financimi i projektit “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” dhe buxheti

Projekti “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” ngelet padyshim një ndër projektet më ambicioze të financuara në 20 vitet e fundit nga Buxheti i Shtetit. I nisur në vitin 2006, ai i përfundoi punimet në vitin 2010 duke dhënë një ndikim jo të vogël në shpenzimet totale për investime. Financimi i tij ndër vite ishte si më poshtë: Në vitin 2006 u kryen Studim-Projektimet përkatëse për tre…