Katrahurë në tatimet e Shqipërisë, Rama dhe Briseida dëm prej 6 mld lekë shqiptarëve!

Difiçenca dhe nepotizmi politik i Kryeministrit Rama dhe Brisida Shehajt i ka shkaktuar taksapaguesve shqiptarë plotë 558,856,631.00 lekë dëm dhe humbje të investimeve publike për vitin që lamë pas (2014). Shkak i kësaj katrahure janë emërimet nepotike në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve e cila drejtohet nga një tjetër emërim nepotik dhe foshnjarak nga kryeministri Rama i cili ka emëruar që prej gati dy vjetësh një “adoleshente”…

Huamarrja publike, çdo Shqiptar 363 mijë lekë borxh

Niveli i borxhit publik, si në nivel kombëtar, por llogaritur edhe për frymë, ka ardhur në rritje nga viti në vit. Referuar të dhënave të publikuara nga “Open Data Albania”, rezulton se borxhi publik për frymë sipas parashikimeve buxhetore këtë vit do të arrijë në vlerën 363 750 lekë. Ai llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti me popullsinë…

Tiranë: Transparenca mbi të dhënat ekonomike zbulon monopolet

Instituti Shqiptar i Shkencës zhvilloi sot një takim me studiues në Ditën Ndërkombëtare të të Dhënave të Hapura. Në një ditë si kjo veprimtarë në kryeqytete të ndryshme të botës punojnë në dobi transparencës. Veprimtarët shqiptarë u përqëndruan tek hapja e të dhënave dhe transparencës mbi shoqëritë tregtare dhe koncesionare që veprojnë në vend. Një numër i madh marrëveshjesh koncesionare nuk janë publikuar. Ekspertët pohojnë…

I denjë për rekord Gines!

Bazuar në të dhëna të Thesarit të Shtetit, të sistemuara në katalogun Spending Data Albania rezulton një transaksion thesari i vonuar në ekzekutim me katër vite. Ky transaksion është urdhëruar në datën 16  Mars 2010 dhe çuditërisht është ekzekutuar në datën 04/ 02/2014. Transaksioni i përket institucionit buxhetor Mirëmbajta Rrugë Rurale, Degë Thesari Korçë dhe është bërë në favor të firmës Joni sh.p.k. Përshkrimi i transaksionit është:…

Open Data Albania hulumtim mbi tatimin e vleres se shtuar TVSH

Open Data Albania po hulumton mbi shkallën e tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH, në Republikën e Shqipërisë (RSH), vendet e rajonit dhe të BE-së. Ligji Nr. 92/2014 e përcakton tatimin mbi vlerën e shtuar si një tatim i përgjithshëm mbi konsumin e mallrave dhe shërbimeve, proporcional me çmimin e tyre, e që i ngarkohet në çdo fazë të prodhimit dhe procesit të shpërndarjes çmimit…

SHQIPËRIA ME TVSH-NË MË TË LARTË NË RAJON

Shqipëria aplikon një shkallë të lartë të TVSH-së në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Kjo edhe për produktet dhe shërbimet bazë siç është buka apo energjia. Madje edhe Kosova e ka nivelin e TVSH-së 15 %, ndërsa Shqipëria e ka 20 % për çdo produkt dhe shërbim. Sipas ‘Open Data Albania’, Shqipëria nuk duhet të përdor të njëjtin nivel TVSH-je për çdo produkt…

Shqipëria me TVSH-në më të lartë në rajon, 5% më shumë se Kosova

Shqipëria aplikon një shkallë të lartë të TVSH-së në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Kjo edhe për produktet dhe shërbimet bazë siç është buka apo energjia. Madje edhe Kosova e ka nivelin e TVSH-së 15 %, ndërsa Shqipëria e ka 20 % për çdo produkt dhe shërbim. Sipas ‘Open Data Albania’, Shqipëria nuk duhet të përdor të njëjtin nivel TVSH-je për çdo produkt apo shërbim…

Nxjerrja e mineraleve, koncesionet e Zogut dhe ato qesharake tani

Tiranë – Qeveritë gjatë dekadave të fundit i kanë dhënë me koncesion ndërmarrjet e mëdha për shkak të pamundësisë për t’i menaxhuar, apo edhe të mungesës së parave për investime. Shpesh, këto ndërmarrje nuk kanë sjellë të ardhura për shtetin, edhe pas privatizimit ose dhënies me koncesion. Pronarët e rinj i kanë fshehur përfitimet, e në jo pak raste nuk kanë kryer investimet e parashikuara…

Çmimet e energjisë për bizneset, tarifat e reja që do aplikohen në bazë të nivelit të tensionit

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë. Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. -Për bizneset që furnizohen me 35 kV çmimi është i unifikuar për çdo kategori biznesi. Kështu, duke…

Shoqëri Aksionare që kontrollojnë shoqëri të tjera, grupet e biznesit – Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me disa grupe të mëdha (kompani mëmë) të cilat zotërojnë aksione në SHA të kontrolluara prej tyre. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Gjatë hulumtimit të strukturës aksionare të SHA-ve në vend vihet…

Taksa kombëtare, lloji dhe niveli i tyre, Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi llojet e taksave kombëtare dhe nivelin e tyre. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguhet nga çdo person që ushtron një të drejtë publike ose përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. Referuar sërish këtij ligji gjejmë 10 lloje…