Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2009. Ky hulumtim bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël. Subjektet zgjedhore përftojnë fond e publike dhe jopublike. Fondet Publike janë të ardhurat që partitë përfitojnë drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit sipas parashikimeve ligjore në…

PR– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PR ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, PR ka shpenzuar 13…

Lista e Donatoreve te Partive, Fushatën Zgjedhore 2009

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më shumë se një milion lekë. Gjithashtu donatorët ndahen në dy kategori sipas vlerës së dhuruar. Kategoria e donatorëve për vlera mbi 100 000 lekë është një…

Donacione në Fushatën Zgjedhore 2009

Open Data Albania hulumtuar mbi donacione të fushatës zgjedhore 2009, sipas vlerave dhe subjekteve. Raporti bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit te ekspertëve kontabël. Kushtet për donacionet ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Donacionet janë fonde jopublike të dhuruara për subjektet zgjedhore. Donacionet përbëhen nga “shuma parash” dhe “shërbime ose të mira materiale jo kundrejt pagesës (në natyrë)”.…

Zgjedhës sipas Listave Zyrtare. Procesi 2009, 2011, 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit për dy proceset e fundit zgjedhore të vitit 2009 dhe 2011 si dhe për procesin që pritet të ndodhë në 23 qershor 2013. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re në lidhje me numrin e qytetarëve në  këto lista votimi, nga viti 2009 në vitin 2013, është rritës.  Në vitin 2009…

Zgjedhjet vendore të 2011, partitë shpenzuan 2.6 milion euro

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2011. Ky hulumtim sjell për herë të parë një pasqyrë financiare të shpenzimeve elektorale të Fushatës për Zgjedhje për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Pasqyra kontabël bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël. SHPENZIMET Gjatë…

Menaxhimi i mbetjeve, “pengu” i qeverisjes qendrore dhe vendore

Mjedisi Në 8 vjet, mbetjet industriale dhe spitalore nuk u përpunuan, vijon derdhja e plehrave në lumenj Ndarja – Asnjë bashki e komunë në vend nuk bën ndarje të mbetjeve. Të gjitha plehrat depozitohen nëpër zona të caktuara, të cilat nuk plotësojnë kushtet e duhura inxhinierike për mbrojtjen e ambientit dhe janë subjekt i zjarreve të shpeshta Komuna – Mbeturinat depozitohen në zona të pacaktuara,…

Struktura e Votës në Zgjedhjet e Përgjithshme 2009

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votim dhe  numrin e votave të pavlefshme dhe votave të dëmtuara në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2009. Ky informacion është analizuar për secilin nga dymbëdhjetë qarqet e vendit si dhe në rang kombëtar. Për 2009, qarku me numrin më të madh të qytetarëve në listën e votimit është Tirana me 745 446 emra në lista.…

Cilët janë ‘dorëlëshuarit’ e zgjedhjeve lokale 2011, shumat në 10 mijë dollarë

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizikë dhe juridikë. Në çdo rast, donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më shumë se 1 milion lekë. Gjithashtu donatorët ndahen në dy kategori sipas vlerës së dhuruar. Kategoria e donatorëve për vlera mbi 100 000 lekë është një…

Vota të pavlefshme dhe vota të dëmtuara, zgjedhjet vendore 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e votave të pavlefshme dhe votave të dëmtuara në procesin zgjedhor 2011. Vota e pavlefshme ka disa karakteristika për të qenë e tillë. Në çdo rast ajo nuk shënon rezultat pasi pavlefshmëria konsiston ose në paqartësi të vullnetit zgjedhor ose në parregullsi proçeduriale që nënkuptojnë defekte në procesin e votimit. Në Kodin zgjedhor janë parashikuar si të pavlefshme…