Shpenzime buxhetore për shërbime të telefonisë fikse dhe internetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë fikse dhe internetit në vitet 2012 dhe 2013.  Shpenzimet telefonike buxhetore nuk bëhen me prokurime publike, nëpërmjet tenderimit elektronik. Shpenzime për këtë zë janë konsideruar vlerat e transaksioneve, pagesave të bëra nga institucione buxhetore, ku të dhënat janë zbardhur përmes Monitorimit të Transaksioneve të Thesarit 2012 – 2014, proces që mundësohet përmes…

Gjendja e grave ne Shqiperi: dhune, diskriminim dhe erresire statistikash

Sipas studiuesve tё shoqёrisё, gjendja e gruas shqiptare nё harkun e njё viti ёshtё pёrkeqёsuar nё nivelin e vendimmarrjes, tё ekonomisё, mbrojtjes sociale. Nё parlament ka aktualisht vetёm 18 pёr qind gra, njё nivel shumё i ulёt se filimi i tranzicionit dhe shumё mё poshtё se gjithё vendet e tjera tё rajonit. Gratё sipёrmarrёse drejtojnё vetёm 25 pёr qind tё bizneseve nё shkallё kombёtare. Ato…

Albania’s debt per capita is 2800 Euros

Open Data Albania has analyzed the changes in this indicator from 2010 to 2014. Aranita Brahaj, directress of Open Data Albania (ODA) told IBNA that debt has increased from one year to another (see chart). “The biggest increases have been in the past two years: in 2013 and forecast for 2014. For 2013, debt per capita amounts to 326.999 ALL or 11.6% higher than in 2012. In…

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004 – 2012

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proceduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet te raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “Shkaktimi i vetëvrasjes”. Ligji penal konsideron fajtorë dhe dënon me gjobë ose burgim deri në pesë vjet, të gjithë ata persona që shkaktojnë vetëvrasjen apo nxisin tentativë për vetëvrasje…

Të ardhura,shpenzime dhe financimi nga buxheti për Sigurimet Shëndetësore 1995-2013

Open Data Albania po hulumton mbi vlera për të ardhura dhe shpenzime të skenës së sigurimeve shëndetësore si dhe mbulimin nga buxheti i shtetit. Skema e kontributeve për sigurimet shëndetësore administrohet nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor  (ISKSH). Bazuar në Statutin e saj, ISKSH, siguron burime financimi nga: kontributet e të siguruarve, Buxheti i Shtetit, donacionet dhe të ardhurat e tjera. Norma e kontributit…

Të ardhura, shpenzime dhe financimi nga buxheti për Sigurimet Shoqërore 1993-2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat dhe shpenzimet për skemën e sigurimeve  shoqërore si dhe diferencën që mbulohet nga buxheti i shtetit.  Skema e kontributeve administrohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) dhe ka pesë degë sigurimi: të sëmundjeve; të barrëlindjes; të pensioneve; aksidente dhe sëmundje profesionale; si dhe të papunësisë. Skema e sigurimeve shoqërore është e detyruar për të gjithë individët e…

Kosto vjetore për të burgosur në Republikën e Shqipërisë 2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me koston vjetore që shpenzon Buxheti i Shtetit për të mbajtur në burgje persona të paraburgosur ose të burgosur për vuajtje dënimi. Për të bërë këtë analizë është marrë vlera e shpenzimeve buxhetore për të gjitha transaksionet e vitit 2013 dhe ky total është pjesëtuar me numrin të personave të burgosur dhe të paraburgosur në një datë të caktuar…

Ecuria e normave të interesit në sistemin bankar 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e normave të interesit të kredive dhe depozitave në sistemin bankar vendas gjatë 2004-2013. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë norma mesatare e kredisë mujore në lekë zbriti në 8.9% në muajn dhjetor të vitit 2013 mbështetur tek niveli i ulët i normës bazë të interesit të vendosur nga Banka e Shqipërisë, në nivelin 3%. Burimi: ODA…

Minerali i Kromit tregues të volumit tregtar 2005 – 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi nxjerrjen dhe volumin tregtar të mineralit të kromit gjatë 2005-2013. Në vitet 1970-1990 Shqipëria ka qenë prodhuesi i parë i kromit në Evropë dhe renditej e dyta ne botë në eksportin dhe prodhim. Aktualisht eksportohet e gjithë sasia e kromit që eksplorohet në vend, pasi mungesa e industrisë së rëndë nuk mundëson kërkesë të brendshme për këtë mineral. Në…

Spending Data Albania, platforma për informacionet e shpenzimeve të parave të taksapaguesve

Instituti Shqiptar i Shkencave, konkretisht ekipi Open Data Albania ka ndërtuar një platformë të re të njohur si Spending Data Albania, qëllimi i së cilës është informimi mbi mënyrën se si shpenzohen paratë e taksapaguesve.  Përmes disa aplikacioneve publiku ka mundësi të njihet me mënyrën se si ai kontribuon përmes taksave dhe tatimeve të tij në tërësinë e buxhetit apo në specifikime sipas sektorëve. Po…

Energjia me tarifë të njësuar/ Çmimi për familjarët në Shqipëri, më i larti në rajon

Në kohën kur është ndezur debati për çmimin e energjisë në Shqipëri, pas spekulimeve se do ketë rritje, Open Data Albania ka sjellë një seri të dhënash, që tregojnë se familjarët në Shqipëri paguajnë më shumë se vendet e tjera të rajonit, me përjashtim të Rumanisë. Të dhënat janë sigurar nga Eurostat. Kështu, Eurostat vlerëson se çmimi efektiv i paguar nga familjet shqiptare për energjinë…

Shqipëria e parafundit, Kosova e fundit për pagën minimale

Krahasuar me vendet e rajonit, Shqiperia renditet e fundit pas Kosovës.Shteti më i ri i Ballkanit aplikon një pagë të veçantë minimale, sipas moshës së të punësuarit. Nën moshën 35 vjeç, paga minimale është 130 Euro/Muaj, ndërsa për moshën 35-65 vjeç paga minimale është 170/Muaj Euro.Dallim tjetër bën Maqedonia, ku paga minimale në këtë vend vendoset sipas sektorit të punësimit dhe është 178 euro. Open…

Shqipëria me pagën minimale më të ulët në rajon

Krahasuar me vendet e rajonit, vendi ynë me vlerë të pagës minimale prej 156 Euro renditet i fundit pas Kosovës. Këto janë të dhënat e një hulumtimi të bërë publik nga Open Data Albania. Paga minimale mujore në shkallë vendi aktualisht është 22 000 lekë. Kjo pagë jepet për 174 orë pune në muaj të kryera gjatë kohës normale të punës.   Sipas hulumtimit, vende…

Bankat ne Shqiperi nuk e ndjene krizen, rriten fitimin

Bankat nё Shqipёri nuk e kanё ndjerё krizёn ekonomike duke mbledhur mё shumё fitim. Sipas njё studimi tё kryer nga “Open Data Albania”, mёsohet se në fund të vitit 2013 fitimi bankar arriti në 6.5 miliardë lekë duke shënuar kështu një nga nivelet më të larta, kundrejt vitit 2012 fitimi bankar është rritur me rreth 50%.  Shkak për rritjen e fitimit bankar është bërë rritja…