Publikohen kontratat e Sektorit Publik në Shëndetësi, këto janë 10 bizneset që kanë përfituar më shumë tendera

AIS (Albanian Institute of Science), një organizatë promotore e Open Data për Shqipërinë ka prezantuar sot për përfaqësues të medias një portal me të dhëna për prokurime dhe kontrata të sektorit Publik Shëndetësi. Të dhënat datojnë që prej 1 janar 2016, dhe përditësohen ditë pas dite. Tenderë të sektorit shëndetësi kanë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe pacientëve.  8 deri 9…

Prezantohet databaza te dhena dhe analiza per Prokurime Publike Sektori Shendetesi

AIS, një organizatë promotore e Open Data për Shqipërinë ka prezantuar sot për përfaqësues të medias një databazë / portal me të dhëna për prokurime dhe kontrata të sektorit Publik Shëndetësi. Të dhënat datojnë që prej 1 janar 2016, dhe përditësohen ditë pas dite. Të dhënat janë të mirë-strukturuara, në formatin dhe standardin Open Contracting Data (OCDS). Ky portal dhe ky format publikimi, shërbejnë për…

Open Data, portal me të dhëna për prokurimet e tenderët në Shëndetësi

Rreth 9% e Buxhetit të Shtetit shkojnë çdo vit për Shëndetësinë, sektor ky që ka ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. Prokurimet publike, tenderët dhe kontratat në Shëndetësi janë tema të debatit të gjerë, shpesh edhe çështje të errëta për publikun e gjerë. AIS, një organizatë promotore e Open Data për Shqipërinë Rreth 9% e Buxhetit të Shtetit shkojnë çdo vit për Shëndetësinë,…

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik nga 2005 – 2015

Statistikat e Ministrisë së Drejtësisë të viteve 2005 deri 2015 tregojnë së janë proceduar dhe dënuar me vendim gjyqësor në total 187 subjekte individë. Aranita Brahaj, drejtore ekzekutive e ‘Open Data Albania‘ bën me dije se të dhënat nga vitet 2008 – 2014 ILDKPKI kanë referuar në Prokurori 187 raste mosdeklarim dhe fshehje te pasurise. Vetëm në vitin 2014 janë 114 funksionar të lartë të…

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në nenin 96 të Ligjit Penal të Republikës së Shqipërisë, duke cilësuar si Mjekim të Papërgjegjshëm në kufijtë e veprës penale, trajtime të pakujdesshme të pacientëve nga mjeku apo personeli mjekësor, si dhe moszbatimin e terapisë apo…

Buxheti Faktik për Shërbimin Spitalor 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin spitalor me vitet 2014-2015. Ky buxhet ka të bëjë me shpenzime për investime, paga, kosto medikamentesh, shërbime, mirëmbajtje, rimbursim ilaçesh, etj. Ky artikull realizohet përmes Monitorimit të Transaksioneve të Thesarit , proces që mundësohet nga platforma Spending Data Albania. Në vitet 2012-2015 buxheti faktik për shërbimin spitalor në Republikën e…

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2015 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit. Në hulumtimin e ODA është bërë…