Qeveria Shtyn me 13 vjet PPP Aeroporti Nënë Tereza, Kuvendi e vendos në Axhende

#RegjiterKoncesionar  Parlamenti do të votojë Ligjin për Ratifikimi e Ndryshimit të Marrëveshjes së Koncesionit, Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare Tirana International Airoport shpk, Për Ndërtimin, Vënien në Punë Operimin dhe Mirëmbajtjen e Aeroportit Ndërkombëtar Nënë Tereza Tiranë Ratifikuar me Ligjin nr. 9312 Datë 11.11.2004. Sipas Relacionit faqe 4 ky ligj i propozuar  shtyn afatin e koncesionit PPP Aeroporti Nënë…

Blerje për Situatën Covid-19, Qeveria Shqiptare aplikon Kontrata Sekrete, i shmanget Pjesëmarrjes dhe Transparencës

Organizata AIS promotore e Open Data Albania. vëren me shqetësim se Qeveria Shqiptare në mënyre antikushtetuese, në paligjmëri dhe pa asnjë nevojë të përligjur ka vendosur të konsiderojë Sekret kontraktimet dhe procedurat për blerje gjatë emergjencës së krijuar për shkak të Covid-19. Përmes dy Vendimeve të Këshillit të Ministrave (VKM) konkretisht: VKM Nr. 203, datë 26.02.2020 “Për procedurat që përdoren për Lidhjen e Kontratave që…

Blerje për Situatën Covid-19, Qeveria Shqiptare aplikon Kontrata Sekrete pa Pjesëmarrje dhe Transparencë

AIS vëren me shqetësim se Qeveria Shqiptare në mënyrë antikushtetuese, në paligjshmëri dhe pa asnjë nevojë të përligjur ka vendosur të konsiderojë Sekret kontraktimet dhe procedurat për blerje gjatë emergjencës së krijuar për shkak të Covid-19. Një listë e titujve të kontratave sekrete është publikuar nga Open Procurement Albania databaza për institucionet e shëndetësisë. Përmes dy Vendimeve të Këshillit të Ministrave VKM nr 203 datë…

Parlamenti miraton Koncesione Vendimmarrjet Politike shkelje e Legjislacionit për PPP

Deputetët e Kuvendit votuan gjatë gjendjes së jashtëzakonshme të fatkeqësisë natyrore për Shkak të Covid-19, në seancën parlamentare të datës 30 Prill një Ligj për Miratimin e Ndryshimit, Shtesës Koncesionare të Portit Porto Romano Durrës. Kjo vendimmarrje politike e Këshillit të Ministrave dhe Parlamentit, në opinionin tonë bëhet në kundërshtim të Ligjit për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat Nr. 125/2013 konkretisht neni 33 Rregullat për…

Platformë Open Data Albania për Covid-19, Shqipëria pa testim me kampion të rastit

Open Data Albania ka krijuar një databazë me të dhëna në kohë reale për përhapjen e Covid-19  në Shqipëri. DataBaza pasqyron të dhëna zyrtare dhe grafik, për numrin e të prekurve, të dyshuarve, testimeve dhe statistika të tjera. Deri tani testimet serologjike që verifikojnë imunitet për shkak të infektimit nga Covid, janë bërë vetëm me staf të Qendrës Spitalore Nënë Tereza. Këto testime japin një…

Publiku kontrollon Integritetin e Sistemit të Drejtësisë, Individët më të Klikuar në Regjistrin e Magjistratëve, Dhjetor 2020

Web-Databaza Akses Drejtësi është krijuar nga organizata AIS, si një minierë të dhënash dhe dokumentesh mbi Institucionet e reja të Drejtësisë dhe Individëve pjesë e Sistemit. Në këtë Web-Databazë është krijuar Regjistri i Magjistratëve, një regjistër me informacion dhe pasaportë për secilin Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/persons/1 , Prokuror http://aksesdrejtesi.al/persons/2 , Anëtar në Institucione të Drejtësisë http://aksesdrejtesi.al/persons/3 dhe Gjyqtar e Prokuror të Pezulluar http://aksesdrejtesi.al/persons/4 . Tre profilet më…

Nëntor – Dhjetor dhe Situata Covid, Shqipëria hyn në një fazë kritike, Rritet numri i Vdekjeve

Numër në rritje i vdekjeve në spitalet Covid – 19 është shënuar javët e fundit. Të dhënat e përpunuara në grafikët e Open Data Albania flasin për rritje disafish në krahasim me muajt nga Marsi deri në Tetor. Në muaji Nëntor janë shënuar në vendin tonë 301 vdekje në spitale me diagnozën Covid 19. Në muajin dhjetor të vdekurit janë mesatarisht 15 çdo ditë. Deri me 31.12.2020…

Dita Kundër Korrupsionit, Open Data Albania vlerësohet me Çmim për Civil Society Action.

Java e Integritetit dhe Dita Botërore kundër Koruspionit janë finalizuar me disa çmime vlerësimi për aktor të rëndësishëm dhe aktiv në vend. Organizata jonë e njohur si promotore e Open Data Albania u vlerësua me çmimin për Civil Society Action . Çmimi është dhënë me motivin Si Kontribues në fuqizimin e llogaridhënies dhe përmirësimin e politkëbërjes. Gjithashtu për kontribut në Promovimin e Transparencës, Llogaridhënies dhe Pjesëmarrjes Qytetare…

AIS i propozon Qeverisë krijimin e Regjistrit Elektronik për Magjistratët, AKSHI ngre grup pune për zbatim.

Një Regjistër Magjistratësh, me të dhëna, dokumenta dhe informacion për Gjyqtaret dhe Prokuroret Shqiptar është kërkesë e Ligjit që në vitin 2016, vit i miratimit të Paketës Ligjore për Reformën e Drejtësisë. Ky regjistër bën të mundur arkivimin me kujdes të të gjithë dokumentave dhe informacioneve që lidhen me integritetit, performancën dhe figurën e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. AIS ka konstatuar që dy institucionet Këshilli i Lartë i…

Media Investigative mbi Biznesin e Përpunimit të Mbetjeve, të dhëna për Monopol dhe Kosto të larta për Taksapaguesit

Exit.al dhe programi televiziv Me Pak Fjalëkanë publikuar fakte, të dhëna, dokumente dhe analiza mbi biznesin e përpunimit të mbetjeve përmes tre kompanive të kontraktuara për Partneritete Publike Private PPP Incinerator. Analizat janë bazuar edhe në të dhënat për pagesa thesari apo të dhëna për biznese PPP, të cilat AIS i bën transparente për publikun shqiptar në një format friendly use çdo ditë. Exit.al është një media…

Viti i Parë i Bashkive pas Zgjedhjeve 2019, Dyfishohet numri i tenderave me risk për korrupsion e klientelizëm

Open Procurement Albania prej vitit 2015 monitoron të gjithë tenderat e 61 Bashkive snë Vend. Monitorimi bëhet përmes mirë-strukturimit të të dhënave dhe dokumenteve, si dhe aplikimit të një algoritmi për vlerësim të riskut dhe markim me RedFalg të tenderave Problematik. Mungesa e Garës, mungesa e Konkurueshmërisë, Skualifikimi i Ofertuesve me oferta më të vlefshme ekonomikisht, negocimet e pajustifikuara dhe anullimet e procedurës për faj të sistemit dhe zyrtarëve publik…

AIS pjesë e Projekti Enhansing Policies and Strengthening the Capacities, of the Publik Procurement System in Albania. Rritja e politikave dhe forcimi i kapaciteteve të sistemit të prokurimit publik në Shqipëri.

AIS është parteneri lokal në projektit e Prezencës së OSCE për Enhansing Policies and Stengthening the Capacities, Transaprency and Accountability of the Publik Procurement System in Albania. Projekti ka për synim të evidentojë mbi risqet për korrupsion dhe parregullsi në sistemin e prokurimit publik në Shqipëri. Qëllimi final është hartimi i rekomandimeve mbi politika për përmirësime dhe rritje kapacitetesh. Projekti do të përkrahë transparencën dhe mbikëqyrjen e…

Kush bën biznes në Shqipëri, OpenCorporates Albania

Kush po bën biznes në Shqipëri??? OpenCorporates Albania krijon çdo muaj pasaporta me informacion dhe dokumenta për Kompani Biznesi që regjistrohen për aktivitet ekonomik në Shqipëri. Janar – Shtator 2020, janë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit vetëm 1884 kompani. Nga këto me kapital aksionar Italian (pjesërisht apo plotësisht) janë 215; 57 shoqëri të regjistruara në 2020 rezultojnë me kapital (aksioner apo ortak) shtetas Egjiptian. 15 biznese ku…

Klient ekskluziv për kontrata me Bashkitë, Open Procurement mbështet gazetari fakti

Risk Assesment Open Procurement Albania algoritmi për vlerësim të tenderimeve të 61 Bashkive në vend ka nxitur dhe forcuar gazetarinë e bazuar në të dhëna si gazetari qytetare. JOQ Një portal i njohur masivisht dhe i famshëm për sensin satirik ka publikuar një listë me individ dhe biznese të pagëzuara si Klient të Bashkive. Këto Biznese rezultojnë se kanë fituar me negocim të drejtpërdrejtë dhe pa garë një pjesë…

Regjistri i Magjistratëve, të dhëna dhe dokumente mbi Integritetin Individëve Drejtësi

Databaza Akses Info Drejtësi është një minierë me të dhëna për Sistemin e Drejtësisë. Për secilin Individ të Promovuar dhe kualifikuar në procesin e Vettingut është krijuar një pasaportë me informacion, dokumenta dhe të dhëna që bëjnë të mundur kontrollin publik të integritetit të Individit. Këto të dhëna janë mirë-strukturuar dhe krijojnë një model për Regjistrin e Magjistratit . Ky Regjistër është detyrim ligjor për institucionet e reja të drejtësisë ende…