Ligji shqiptar mbi koncensionet dhe mungesa e akteve nënligjore

Në Tiranë, Instituti Shqiptar i Shkencave bëri të ditur se ligji mbi koncensionet ka mbetur pa një seri aktesh nënligjore, por megjithatë zyrtarët po japin kontrata koncensionare. Sipas studimit të këtij Instituti, autoritetet nuk kanë krijuar regjistrin koncensionar dhe nuk kanë përcakuar rregullat e këtyre proceseve për koncensione. Instituti Shqiptar i Shkencave shprehu shqetësim se autoritetet në Tiranë po japin koncensione edhe për sektorë, që…

Borxhi jashte kontrollit, rritet me 331 milione euro ne tre muaj

Borxhi i jashtëm del jashtë kontrollit. Të dhëna shqetësuese pasqyrohen në grafikun për nivelin e borxhit që nga viti 2007, ku vihet re se gjatë muajve të parë borxhi është rritur me 331 milionë euro. Shifrat janë bërë publike nga “Open Data Albania”, organizatë e cila ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit. Bëhet fjalë…

Brenda 1 viti, Shqipëria ka 757 milionë euro më shumë borxh

Borxhi i jashtëm bruto i Shqipërisë brenda 1 viti, është rritur me 757 milionë euro duke e quar në total vlerën e tij në 6997.4 milionë euro. Vetëm në 3 mujorin e parë të 2015, ky borxh është rritur me rreth 331 milionë eurosh. Open Data Albania ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për periudhën 2007-2015 dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin…

Rritja e borxhit të jashtëm 2007-2015

Borxhi i jashtëm bruto i Shqipërisë në fund të tremujorit të parë të këtij viti ishte 6997.4 milionë euro, me një rritje prej rreth 331 milionë eurosh. Shifrat bëhen të ditura nga “Open Data Albania”, që ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për periudhën 2007-2015 dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit. Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm…

Borxhi jashtë kontrollit, rritet me 331 milionë euro në tre muaj

Borxhi i jashtëm del jashtë kontrollit. Të dhëna shqetësuese pasqyrohen në grafikun për nivelin e borxhit që nga viti 2007, ku vihet re se gjatë muajve të parë borxhi është rritur me 331 milionë euro. Shifrat janë bërë publike nga “Open Data Albania”, organizatë e cila ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit.  Bëhet fjalë…

Borxhi i jashtëm jashtë kontrollit, rritet me 331 milionë euro në tre muaj

Borxhi i jashtëm del jashtë kontrollit. Të dhëna shqetësuese pasqyrohen në grafikun për nivelin e borxhit që nga viti 2007, ku vihet re se gjatë muajve të parë borxhi është rritur me 331 milionë euro. Shifrat janë bërë publike nga “Open Data Albania”, organizatë e cila ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit. Bëhet fjalë…

Borxhi i Jashtëm Bruto ne Vitet 2007-2015

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për periudhën 2007-2015, dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit.  Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi. Ai përfshin borxhin e sektorit publik dhe atij privat kundrejt jo rezidentëve dhe që është në valutë të huaj. Në fund të tremujorit të parë të vitit 2015 vlera…

Mungesa e transparencës së fushatave elektorale

Në Shqipëri organizatat e shoqërisë civile po shprehin shqetesim për mungesën e transparencës së financimit të partive gjatë fushatës zgjedhore. Ato po kërkojnë forma të reja për ta rritur këtë transparencë, ndërsa partitë nuk shprehin vullnet për këtë proces.

Tregues statistikor për Organizata Jofitimprurëse 2005-2014

Open Data Albania po përditëson lidhur me numrin e Organizatave Jofitimprurëse dhe Ndërkombëtare që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë për vitin 2014. Organizata Jofitimprurëse OJF, sipas Ligjit Nr. 8788, Datë 7.5.2001 është një person juridik shoqatë, fondacion apo qendër, që nuk ka për qëllim sigurimin e fitimit dhe vepron si e pavarur nga shteti apo ndikimet politike të partive dhe angazhohet kryesisht në aktivitete që…

Prodhimi i grurit në Republikën e Shqipërisë, 1998-2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e prodhimit të grurit në Republikën e Shqipërisë në vitet 1998-2014. Të dhënat e përdorura në analizë janë marrë nga Instituti i Statistikave. Për përgatitjen e këtyre statistikave, INSTAT është mbështetur në informacionin administrativ të mbledhur në terren nga specialistët e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Sipas metodologjisë së përdorur, prodhimi i grurit, është…

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të huaj të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2014. Në vitin 2014 në vendin tonë raportohet se janë pajisur me leje punësimi nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dy mijë e pesëdhjetë e katër shtetas të huaj, pra njëqind e tridhjetë e pesë më pak se një vit…

Tregues statistikor për Martesa dhe Divorce 1990-2014

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e martesave dhe divorceve sipas Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile deri në vitin 2014. Në vitin 2014 numri i martesave ka pësuar një rënie me 0.2% krahasuar me vitin pararendës. Ndërsa në një hark më të gjatë kohor (1990-2014) numri i martesave ka pësuar një rënie prej 18%. Kështu nëse në vitin 1990 shënohen njëzetë…

Një muaj pas zgjedhjeve lokale, partitë refuzojnë të tregojnë burimin e milionave nga u financuan

Partitë politike nuk kanë bërë transparencë të plotë për paratë që kanë shpenzuar gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve të 21 qershorit. Edhe pse ka kaluar një muaj nga data e përfundimit të zgjedhjeve dhe pak nga pak kryetarët e rinj po marrin detyrat, lista reale e financimit të fushatës nuk është bërë publike. Deri më tani është bërë publike shuma e  transaksioneve të dhëna nga…

Struktura e kontribuesve sipas sektorëve dhe karakterit të punësimit, 2008-2014

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore për vitet 2008-2014. Për kryerjen e analizës jemi bazuar në të dhënat statistikore për vitin 2014 të publikuara nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Subjektet që bëjnë deklarime për skemën e sigurimeve shoqërore janë subjektet publike; firmat private; të vetëpunësuarit; të vetëpunësuarit në bujqësi dhe subjektet e siguruara vullnetarisht. Po ashtu, pjesë…

Nesër afati i fundit , Auditimi i financimit të partive politike drejt dështimit, s’ka auditues

Auditimi i financimit të partive politike për vitin 2014 dhe fushatës zgjedhore ka dhënë shenjat e qarta se po shkon drejt dështimit ose drejt një auditimi krejtësisht formal. KQZ prezantoi pak kohë me parë shqetësimin se nuk ishin paraqitur audituesit, për të kryer auditin kur afati kish përfunduar, duke ju dhëne kohë edhe disa ditë të tjera deri të hënën me datë 3 gusht. Drilona Hoxha:…