Shqipëria, me pagën minimale më të ulët në rajon

Në tetë vende të rajonit Shqipëria lë pas vetëm Kosovën për nivelin e ulët të pagës minimale. Por FMN në një raport të fundit sugjeron që Shqipëria dhe Serbia duhet të ulin pagën minimale si një mjet për nxitjen e punësimit Shqipëria ka pagën minimale më të ulët në rajon, pavarësisht një politike sistematike për rritjen e saj në dy dekadat e fundit. Sipas një…

2010-2013, investimet e huaja kalojnë remitancat

Gjatë periudhës 2010-2013, vlera e investimeve të huaja direkte është më e lartë se vlera e remitancave. Open Data Albania ka përditësuar të dhënat e këtyre dy treguesve gjatë kësaj periudhe. Në vitin 2010 shënohet edhe diferenca më e lartë mes vlerës së remitancave si dërgesa të emigrantëve dhe vlerës së investimeve të huaja direkte.  Në fund të vitit 2013, investimet e huaja direkte shënuan vlerën maksimale…

Ora Ekonomi

Çdo javë në Ora News, analiza ekonomike e javës, në shqipëri dhe botë. Të ftuar ekspert të ekonomisë në një debat mbi shifrat ekonomike në vend.  

Tirana. Tregues socialekonomik të Qarkut.

Qarku i Tiranës shtrihet në pjesën qëndrore të Shqipërisë në një Lartësi që varion nga disa metra mbi nivelin e detit deri në 1828 metër. maja më e lartë përfaqësohet nga Mali me Gropa. Qarku ka një sipërfaqe 1,654.63 km². Në pjesën e tij perëndimore ka një vijë bregdetare me detin Adriatik. Gjatësia e vijës bregdetare  është 33 km, ndërsa në veri kufizohet me qarkun…

Lezha. Tregues social ekonomik për Qarkun.

Qarku i Lezhës ndodhet në pjesën veriperëndimore të Shqipërisë e cila  kufizohet: në veri me qarkun Shkodër, në verilindje me qarkun Kukës, në lindje dhe juglindje me qarkun Dibër, në jug me qarkun Durrës dhe në perëndim me detin Adriatik, me gjatësi vije bregdetare 38 km (nga Rëra e Hedhun deri  në Kepin e Rodonit). Territori i qarkut të Lezhës ka një sipërfaqe prej 1…

Dibra. Tregues social ekonomik të qarkut.

Qarku Dibër është një nga 12 qarqet e Shqipërisë dhe ka një sipërfaqe prej 2 485km². Qarku i Dibrës përmban rrethet: Dibër, Bulqizë dhe Mat. Qendër e Qarkut të Dibrës është qytetin e Peshkopisë. Qarku i Dibrës kufizohet në lindje me Maqedoninë. E gjithë zona është malore dhe përfshin rajonin historik të Dibrës së Vogël. Qarku kufizohet në veri me Qarkun e Kukësit, në perëndim…

Elbasani. Tregues social ekonomik të Qarkut.

Qarku i Elbasanit është një nga 12 qarqet në Shqipëri, ka një sipërfaqeje prej 3 299 km². Qendra e Qarkut të Elbasanit ndodhet në qytetin e Elbasanit. Rajoni lindore dhe veriore është e dominuar nga lugina e Shkumbinit, pjesa në jug është e dominuar nga Devolli dhe Semani. Qarku shtrihet në fushën me te njëjtin emër, në krahun e djathte të rrjedhës së mesme të…

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH 2009 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH, është një tatim që paguhet për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe për të gjitha importet e mallrave në…

Permbledhje diskutimi tryeza financimi i partive politike dhe fushatave zgjedhore 14 maj 2014

Të nderuar Organizator, Ekspert dhe Pjesëmarrës në Tryezën teknike “Financimi i partive Politke dhe Fushatave Zgjedhore”, tryezë e organizuar në datën 14 maj 2014 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me mbështetje nga prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Instituti Shqiptar i Shkencave, realizues i Projektit Open Data Albania duke u bazuar në punë për të analizuar dhe zbardhur në formatin open data të dhëna të shpenzimeve…

‘Jiangxi’, gjiganti kinez i bakrit merr minierat shqiptare

Kompania kineze, “Jiangxi Koper” nëpërmjet blerjes së 50 % të aksioneve të kompanisë turke ‘Beralb” që ka me koncesion vendburimet e bakrit, hyn në tregun shqiptar. Ja rezervat shqiptare të bakrit Gjiganti kinez i bakrit “Jiangxi Koper” do të operojë në gati të gjitha vendburimet e bakrit në vendin tonë, pasi ka blerë 50 për qind të aksioneve të kompanisë turke “Beralb”, që ka me…

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitin 2013. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plotësuar periudhën e sigurimit dhe janë përkatësisht në moshën 65 vjeç për burrat dhe 60 vjeç për gratë. Gjatë vitit 2013 kanë përfituar pensione pleqërie 160 980 meshkuj…

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitin 2013. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë gjymtime të forta e dëmtime fizike përfshirë dhe verbimin. Gjatë këtij viti kanë përfituar pensione invaliditeti 36 307 persona të…

Depozitat bankare sipas afatit të maturimit 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me dinamikën e depozitave bankare me apo pa afat në Republikën e Shqipërisë. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë paratë e tyre dhe të kenë mundësi për t`i tërhequr ato në çdo kohë. Ndërsa depozitat me afat janë ato depozita ku parave të depozituara ju paracaktohet një afat i caktuar…

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim, fëmijët jetim etj. Gjatë vitit 2013 kanë përfituar pensione familjare 28 393 meshkuj dhe 19 383 femra. Pra gjithsej përfitues të skemës së sigurimeve shoqërore për pensionet familjare kanë qenë 47 776…

Të punësuar sipas kategorisë vlerë page mujore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e të punësuarve në vend sipas kategorisë së tyre të pagës. Hulumtimi synon të shprehë se sa është numri dhe pesha e të punësuarve sipas vlerës së pagës mujore që ata deklarohen. Të dhënat bazohen tek mesatarja mujore e nëntëmujorit të parë 2013. Burim informacioni është Ministria e Financave. Në mesataren e totalit në këtë vit, të punësuar…