Potenciali për Investime Publike Bashkia Tiranë dhe Efektiviteti. Mos Shfrytëzimi dhe Devijimi në vlerë mandat 2019 – 2022

Open Data Albania po hulumton mbi mundësinë e Bashkisë Tiranë për të investuar në infrastrukturë, përmes kontratave dhe tenderimeve me Objekt drejtpërdrejtë në Punë dhe Vepra Publike. Ky indikator Potenciali në Investime Publike Bashki, është hera e parë që po hulumtohet. Analiza po konsideron si Potencial të gjitha të ardhurat dhe fondet që Bashkia ka mundësi apo duhet të përdorë për Investime përmes arkëtimeve dhe…

Sektori Turizëm. Të ardhura kontributi në Ekonominë e Vendit 2022

Të ardhurat nga turizmi dhe udhëtimet arritën vlerën 2.84 miliardë euro në 2022, me një rritje 48 % krahasuar me 2021, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 55-të në renditjen glabale (Burimi: UNWTO). Sipas bilancit të pagesave të publikuar nga Banka e Shqipërisë, të ardhurat nga udhëtimet në 2022 shënuan rritje 36 % krahasuar me situatën para pandemisë, me një vlerë rreth 757 milionë…

Turistë të Huaj në Shqipëri 2022. Sipas origjinës dhe frekuentimi në struktura akomoduese

Vizitorët e Huaj – Mbi 7.5 milionë turistë të huaj kanë vizituar Shqipërinë në 2022, me një rritje 18 % krahasuar me 2019, periudha para pandemisë, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 23-të në renditjen glabale për numër turistësh të huaj (Burimi: UNWTO, United Nations Tourism Worganizations). Trendi rritës vazhdon edhe në 2023. Për tremujorin e parë u regjistruan mbi 1 milion shtetas të…

Konsumi Vjetor i Energjisë Elektrike dhe TVSH e paguar nga Konsumatorë Familjarë, 2022

Open Data Albania po analizon të dhëna mbi konsumin vjetor të Energjisë Elektrike nga konsumatorët familjarë dhe konsumatorët biznese për periudhën 2017-2022. Gjithashtu në këtë artikull është evidentuar edhe TVSH e paguar nga konsumatorët familjarë për energjinë elektrike të konsumuar gjatë vitit 2022. Viti 2022 karakterizohet nga një rënie në nivelin e konsumit të energjisë elektrike duke shënuar vlerën 7 956 986 MWh me rreth 5.8%…

Prodhimi Vendas i Energjisë Elektrike sipas Prodhuesit, Viti 2022 dhe 4 mujori 2023

Open Data po analizon të dhënat e prodhimit neto vendas të Energjisë Elektrike, nga Prodhues Publik, Privatë dhe Koncesionarë për vitin 2022 dhe periudhën Janar- Prill 2023. Të dhënat janë marrë nga Raportet e Tregut të Energjisë Elektrike të Entit Rregullator i Energjisë (ERE) dhe Instituti i Statistikave. Viti 2022 u karakterizua nga një situatë jo e favorshme hidrike, me thatësira në 8 mujorin e…

Struktura e Shpenzimeve në Buxhetin e Shtetit, 2005-2022 Korrente dhe Kapitale (jo korrente, situatat me emergjencë).

Open Data Albania po analizon Strukturën e Shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit për periudhën 2005-2022. Shpenzimet totale të Buxhetit të Shtetit janë pagesa të pakthyeshme që bën qeveria për realizimin e funksioneve të saj (shëndetësi, mbrojtje, arsim, ruajtja e rendit, etj.). Struktura e Shpenzimeve përbëhet nga disa kategori, siç janë Shpenzimet Kapitale që janë investime dhe vepra publike me efekte dhe qëndrueshmëri afatgjatë Shpenzimet Korrente…

Renditje Biznese Programi i Rindërtimit sipas vlerave të Përfituara kontraktime nga 2020 deri Prill 2023

Open Data Albania po rendit operatorët ekonomikë të njoftuar si ofertues të suksesshëm në Procedura Kontraktimi për Programin e Rindërtimit pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Periudha në shqyrtim është janar 2020 deri më  prill 2023. Të dhënat janë pjesë e monitorimit të Kontraktimeve përmes dy databazave, Kontraktime Programi i Rindërtimit në Bashki dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit FSHZH. Procedura për kontraktim për Programin e Rindërtimit, është bërë…

Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence – Open Data Youth Fellowship

Në datën 3 Korrik u mbajt një event me Titull Master Class: Integriteti Zgjedhor, përmirësime përmes të dhënave dhe proceseve që bazohen në evidence (Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes) Eventi ishte perceptuar si një Master Class ku dataanalist pjesë e Programit për Rritjen e Kapaciteteve të të Rinjve përmes Open Data Fellowship Network, prezantonin përpara kolegëve të tyre më të rinj, dhe…

Vlera për Transaksione Thesari 2019-2022, ndryshimet vjetore dhe struktura mujore

Institucionet Buxhetore kanë ekzekutuar transaksione nga thesari i shtetit për vitin 2022 në vlerën 555.8 miliard lekë. Krahasuar me vitin 2021, viti 2022 shënon rritje në vlerë të transaksioneve publike me 30 miliard lekë ose 5.7%. Rritja më e lartë vjetore është shënuar në vitin 2020, kur u realizuan shpenzime në thesar 15% më shumë sesa në vitin 2019. Burimi: Open Spending Albania Komente dhe…

Zotërues në Media, Pushteti Ekonomik përmes Bizneseve dhe Kapitalit, Media Audiovizive Qershor 2023

Open Data Albania po prezanton evidencë mbi Fuqinë Ekonomike të njëzet e shtatë individëve aksioner kryesor në Media Televizive, konkretisht në Shoqëri Biznesi përmes të cilave funksionojnë ekranet dhe televizionet kryesore. Si Televizione kryesore në vend po renditen 14 shoqëri të cilat kanë licencim nga Autoriteti i Medias Audiovizive dhe njëkohësisht kanë kapital dhe fitime të deklaruara. Për 27 individët, aksioner do të përshkruajmë fuqinë…