Pagat e punonjësve të shtetit, kush e merr “pjesën e luanit”

Shpenzimet për paga përbëjnë rreth 14%-15% të shpenzimeve totale të Buxhetit të Konsoliduar, duke qenë zëri i tretë më i financuar, pas “Shpenzimeve për fonde speciale të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” dhe “Shpenzimeve kapitale”. Fondi i parashikuar nën këtë zë i referohet pagave që paguhen nga Institucionet Qendroren (IQ). ODA ka kryer një hulumtim mbi shpërndarjen e këtij fondi nëpër IQ për periudhën 2006-2012 Tiranë,…

Shqipëria më shumë emigrant se Bosnja, Maqedonia Mali i Zi dhe Serbia – Raport

Migrimi Neto në vlera negative per vendin tone theksohet pas vitit 1990. Sipas nje studimi te Open Data Albania, ky fluks shënon nivele të larta në pesëvjeçarët 2001-2005 dhe 2006-2010. Gjithashtu këto dy pesëvjeçarë karakterizohen nga lëvizje më dinamike të shtetasve shqiptar apo të huaj. Nga të dhënat e Open Data vendet me rezulat pozitiv të diferencës së hyrjeve dhe daljeve të popullatës janë Greqia dhe Maqedonia.…

Le strade pericolose dell’Albania

In Albania circa 350 persone muoiono ogni anno in un incidente stradale. Questo è quanto hanno reso pubblico Open data Albania , il ministero dei Trasporti e il ministero della Sanità del paese balcanico. Molte le cause, tra cui la rete stradale inadeguata all’enorme traffico attuale e l’indisciplina degli automobilisti albanesi che non sono proprio i più scrupolosi d’Europa Un bilancio da guerra, che riferendosi ai dati…

Rriten lindjet me operacion, e zgjedhin 19 % e grave

Tendenca për lindje me operacion apo siç njihet ndryshe prerje cezariane në vendin tonë ka shënuar një rritje të ndjeshme në vendin tonë. Kjo sipas një studimi të fundit të realizuar nga “Open Data Albania“, e cila ka marrë në shqyrtim periudhën kohore nga viti 2002 deri në vitin 2009.  Sipas këtij studimi, që burimin kryesor e ka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë rezulton se…

Migrimi Neto (1976-2010)

Migrimi Neto është tregues që i referohet numrit total të personave që hyjnë në territorin e një shteti pakësuar me numrin total të personave që largohen nga territori i shtetit, shtetas dhe joshtetas. Open Data Albania ka hulumtuar mbi dinamikën e migrimit neto në pesëvjeçarët nga viti 1976 deri në vitin 2010. Metodologjia dhe të dhënat për Migrimin Neto në rastin e Shqipërisë i referohen…

Ja për çfarë kanë lobuar Berisha dhe Rama në SHBA

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ProPublica dhe Sunlight Foundation. Në bazë të të dhënave të këtyre dy organizatave, të cilat kanë investiguar mbi pagesa të lobuesve të huaj në SHBA, rezulton se tri partitë kryesore parlamentare në Shqipëri kanë shpenzuar mijëra dollarë…

Qeveria dhe tri partitë kryesore, 1 milion USD për mbështetje nga SHBA

Në harkun kohor 2009-2010, partitë kryesore shqiptare kanë kontraktuar dhe paguar shuma të mëdha parash për lobim amerikan. Organizata joqeveritare “Open Data Albania” ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ProPublica dhe Sunlight Foundation kanë investiguar mbi pagesa të lobuesve të huaj në SHBA. Në kuadër të transparencës mbi…

Borxhi i jashtëm, Banka Botërore mbajtësi kryesor

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi mbajtësit kryesorë të borxhit të jashtëm. Nga analiza vihet re se euro është monedha kryesore në të cilën qeveria shqiptare aktualisht merr borxh të huaj, me rreth 59% të totalit të stokut të borxhit të huaj. Stoku i Borxhit Publik të Jashtëm në fund të vitit 2011 është rreth 334 milionë lekë ose 25.39 % e Prodhimit…

Gjendja e migrimit (1965-2010)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi Gjendjen e Migrimit (International Migrant Stock). Sipas përcaktimit të Bankës Botërore, gjendja e migrimit është numri i njerëzve të lindur në një vend të ndryshëm nga vendi në të cilin jetojnë, dhe te huajt që janë persona pa shtetësinë e vendit të qëndrimit. Nëse ky numër vendoset në raport më popullsinë e një vendi të caktuar, marim…

Persona me Status të Refugjatit në Republikën e Shqipërisë (1994-2010)

Refugjatët janë ata individë që kanë aplikuar dhe kanë marrë Status të Refugjatit në territorin e një shteti të caktuar. Kërkesat për azil dhe Status të Refugjatit janë të përcaktuara në Konventa dhe Protokolle të njohura në rang ndërkombëtar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara.  Data Open Albania hulumtuar mbi numrin e individëve shtetas të huaj ose pa shtetësi, të cilët kanë aplikuar dhe…

Refugjatet Shqiptar (1990-2010)

Refugjatët janë ata individë që kanë aplikuar dhe kanë marrë Status të Refugjatit në territorin e një shteti të caktuar. Kërkesat për azil dhe Status të Refugjatit janë të përcaktuara në Konventa dhe Protokolle të njohura në rang ndërkombëtar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e personave që janë larguar nga Shqipëria dhe kanë fituar Statusin e…