Koeficienti i realizimit të shpenzimeve totale të Buxhetit në vitin 2014

Shpenzimet e buxhetit faktik përgjatë vitit 2014 qenë 95.2 për qind ose 19.08 miliardë lekë më të ulëta se sa plani. Shpenzimet totale faktike qenë 437.32 miliardë lekë ndërsa plani fillestar i vitit qe 456.40 miliardë lekë. Koefiçienti i realizimit të shpenzimeve totale të Buxhetit në vitin 2014 , i llogaritur si raport i shpenzimeve faktike me Buxhetin Fillestar Burimi: Të dhënat e Buxhetit Fillestar…

Flukset të Refugjatëve, Republika e Shqipërisë 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të Republikës së Shqipërisë që rezultojnë me status refugjati në shtete të tjera. Statusi i Refugjatit është i përcaktuar në Konventa dhe Protokolle të njohura në rang ndërkombëtar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë hulumtim nuk përfshihen individët që nuk kanë aplikuar ose nuk kanë fituar këtë status, si dhe shtetasit që kanë fituar…

Migrimi në Shqipëri e Rajon 1990-2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me Migrimin në Shqipëri e Rajon. Me Migrimin lidhen disa indikatorë. Stoku Total i Migrantëve Ndërkombëtarë është numri i njerëzve të lindur në një vend të ndryshëm nga vendi në të cilin jetojnë, dhe të huajt pa shtetësinë e vendit të qëndrimit. Nëse ky numër vendoset në raport me popullsinë e një vendi të caktuar, marim përqindjen…

Dy herë dështim për tenderin e varrezave në Tiranë, mundësi për një kontratë me negocim

Ka dështuar për të dytën herë tenderi për varrezat murale në Tiranë. Sipas drejtoreshës ekzekutive të Open Data Albania konkurentët nuk plotësojnë kriteret. Tenderi është anuluiar për të dytën herë radhazi pasi konkurentët nuk plotësojnë kriteret, ndërkohë hapet rruga për një kontratë të mundshme me negocim. “Dështon tenderi për varrezat murale në Tiranë. Kunkurentet nuk plotësojnë kriteret. Ky tender është anuluar dy herë radhazi. Hapet…

Në Shqipëri, vdekshmëria e fëmijëve më e larta në Ballkan

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç me vitet 2013-2015. Këto të dhëna janë marrë nga databaza e Bankës Botërore dhe raportojnë normën e fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje. Në Shqipëri norma e vdekshmërisë së fëmijëve 0-5 vjeç ka ndjekur trend rënës në harkun kohor të 25…

Vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç në Shqipëri dhe Rajon 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç me vitet 2013-2015. Këto të dhëna janë marrë nga databaza e Bankës Botërore dhe raportojnë normën e fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje. Në Shqipëri norma e vdekshmërisë së fëmijëve 0-5 vjeç ka ndjekur trend rënës në harkun kohor të 25…

Përballueshmëria e shpenzimeve për ndërhyrje kirurgjikale në Shqipëri dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton lidhur me përqindjen e popullsisë në vend e cila është e rrezikuar nga pamundësia për të përballuar shpenzimet për ndërhyrje kirurgjikale të mundshme me të ardhurat personale kur ndërhyrja kirurgjikale tejkalon dhjetë përqind të totalit të të ardhurave vjetore. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazën e Bankës Botërore në rubrikën Indikatorë të lidhur me Shëndetin.   Në vendin…

Tendera të zhvilluar me një konkurent të vetëm, për periudhën Korrik 2015 – Shtator 2016

Open Data Albania, po hulumton mbi konkurueshmërine e Tenderave të zhvilluar nga 61 Bashkitë/Njësitë e Qeverisjes vendore, konkretisht tenderat të cilat janë zhvilluar me një operator të vetëm ekonomik. Kjo analizë përfshin tenderat e shpallur nga data 20 Korrik 2015 deri në Shtator 2016. Periudhë që përkon me ndarjen e re administrative territoriale. Në total janë zhvilluar 207 procedura me 1 konkurent të vetëm dhe Fondi Limit total për…