Kryebashkiak mandati 2015-2019, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019, sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Analiza përkon vetëm me të ardhura të gjeneruara gjatë 12 muajve të vitit 2016 dhe të deklaruara pranë Inspektoratit përkatës. Kryebashkiakët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Kryebashkiaku duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë…

Investimet Publike në Republikën e Shqipërisë, 2004-2018

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Investimeve Publike ne Republikën e Shqipërisë ne vitet 2004-2018.  Në vitin 2018 Buxheti i Shtetit ka planifikuar për Investime Publike vlerën 86.4 miliard lek ose rreth 639 milion Euro, duke shënuar rritje kundrejt vitit paraardhës, dhe shënuar vlerën më të lartë për Investime Publike të buxhetuara që prej vitit 2010.  Nivelin më të lartë të investimeve për…

Zyrtarët e lartë nëpër ministri, të nëntëpunësuar e milionerë. Ja pronat dhe llogaritë bankare

Zbardhen pasuritë e sekretarëve të përgji-thshëm të ministrive. Të gjithë kanë siguruar punë të dytë, të tretë e deri të nëntë. Anëtarë bordesh e këshillash, sekretarët e përgjithshëm të ministrive deklarojnë në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave të ardhura vjetore të majme, shtëpi në Tiranë e rrethe, garazhe, dyqane e makina të shtrenjta. AIS , një organiza-të…

Sa të pasur janë Sekretarët e Ministrive, deklaratat me 12 emrat

AIS, organizatë jo qeveritare, në kuadër të Projektit Money, Government and Politics (Para, Qeverisje dhe Politikë) në Portalin Spending Data Albania (shpenzime transparente për Shqipërinë) ka shtuar një kategori të re informacioni. Kategoria përmban të dhëna për deklarime të pasurisë dhe interesave ekonomike, për Sekretar të Përgjithshëm të Ministrive. Deklarimet e pasurisë hedhin dritë mbi interesa ekonomike dhe pronësore të individëve, dhe anëtarëve të familjes.…

FOTO GALERI/ Zyrtarët e lartë nëpër ministri, milionerë dhe deri në nëntëpunësime – Ja pronat dhe llogaritë bankare

Zbardhen pasuritë e sekretarëve të përgjithshëm të ministrive. Të gjithë kanë siguruar punë të dytë, të tretë e deri të nëntë. Anëtarë bordesh e këshillash, sekretarët e përgjithshëm të ministrive deklarojnë në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave të ardhura vjetore të majme, shtëpi në Tiranë e rrethe, garazhe, dyqane e makina të shtrenjta. AIS, një organizatë joqeveritare,…

ZBULOHEN PRONAT DHE LLOGARITË BANKARE TË ZYRTARËVE TË LARTË NËPËR MINISTRI

Zbardhen pasuritë e sekretarëve të përgji-thshëm të ministrive. Të gjithë kanë siguruar punë të dytë, të tretë e deri të nëntë. Anëtarë bordesh e këshillash, sekretarët e përgjithshëm të ministrive deklarojnë në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave të ardhura vjetore të majme, shtëpi në Tiranë e rrethe, garazhe, dyqane e makina të shtrenjta. AIS, një organiza-të joqeveritare,…

Sa të pasur janë Sekretarët e Përgjithshëm të Ministrive, deklaratat me 12 emrat

Sa te pasur jane sekretaret e pergjithshem te ministrave? AIS, organizatë jo qeveritare, në kuadër të Projektit Money, Government and Politics (Para, Qeverisje dhe Politikë) në Portalin Spending Data Albania (shpenzime transparente për Shqipërinë) ka shtuar një kategori të re informacioni. Kategoria përmban të dhëna për deklarime të pasurisë dhe interesave ekonomike, për Sekretar të Përgjithshëm të Ministrive. Deklarimet e pasurisë hedhin dritë mbi interesa…

Sa të pasur janë Sekretarët e Përgjithshëm të Ministrive, deklaratat me 12 emrat

Sa te pasur jane sekretaret e pergjithshem te ministrave? AIS, organizatë jo qeveritare, në kuadër të Projektit Money, Government and Politics (Para, Qeverisje dhe Politikë) në Portalin Spending Data Albania (shpenzime transparente për Shqipërinë) ka shtuar një kategori të re informacioni. Kategoria përmban të dhëna për deklarime të pasurisë dhe interesave ekonomike, për Sekretar të Përgjithshëm të Ministrive. Deklarimet e pasurisë hedhin dritë mbi interesa…

Sekretarët e qeverisë Rama zaptojnë bordet, paratë që fiton Bele, Ndreca dhe Agaçi

Sekretarët e Përgjithshëm të qeverisë duket se kanë zaptuar bordet shtetërore, duke patur kështu edhe role të tjera përveç rolit të tyre si sekretarë. Sipas të dhënave të fundit të bëra publike nga “Open Data Albania”, disa prej sekretarëve të Përgjithshëm, mes tyre përmendim Engjëll Agaçin, Koli Belen dhe Plarent Ndrecën, rezultojnë të jenë të punësuar edhe në borde të tjera shtetërore, duke marrë kështu…

Planifikimi Buxhetor për Të Ardhura, Bashkia Tiranë, 2016-2019

Open Data Albania po hulumton mbi parashikime për të ardhura buxhetore të bashkisë Tiranë. Të dhënat e këtij hulumtimi janë të dhëna me burim Pasqyra Planifikimi të publikuara në faqen zyrtare të bashkisë. Të ardhurat totale të buxhetit të Bashkisë përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme si: tatimore (taksa dhe tatime); të ardhura jo tatimore dhe të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar.…

Të punësuar në sektorin publik, buxhetuar për vitin 2018

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2018. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2018. Insitucionet Buxhetore janë ministritë, drejtoritë në vartësi të drejtpërdrejtë apo institucionet e pavarura dhe ato kushtetuese. Pagat e tyre mbulohen nga Buxheti i Shtetit. Në vitin 2018, sipas ligjit nr.109/2017 për…