Vlera Tatimi mbi Pagat, totali dhe krahasime Sektori Publik vs Privat në Punësim 2015-2022

Open Data Albania po analizon të dhëna të Tatimit mbi Të ardhurat Personale, duke u ndalur tek tatimi mbi Pagën. Të dhënat kanë si burim Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), dhe janë ndarë në të ardhura nga tatimi për pagat e punonjësve në Administratën Shtetërore dhe punonjësit në Sektorin Privat. Në vitin 2022 janë mbledhur 28.3 miliard lekë nga tatimi mbi pagat, ose 11.6%…

Çmimi i Blerjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike nga KESH, Janar- Maj 2023

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me çmimet e blerjes dhe të shitjes së Energjisë Elektrike nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH), për periudhën  Janar- Maj  2023. Open Data ka publikuar më parë disa Artikuj mbi çmimin e shitjes dhe të blerjes së energjisë elektrike nga KESH sipas periudhave të ndryshme. Kujtojmë se për vitin 2022, për shkak të krizës energjitike, KESH…

Tatimi mbi të Ardhurat Personale. Struktura dhe të ardhurat buxhetore 2015-2022

Shteti arkëton çdo vit 7 deri 10% të të Ardhurave Buxhetore përmes tatimit drejtpërdrejt mbi individin. Ky tatim njohur si TAP apo Tatim mbi të Ardhurën Personale mbahet mbi pagën e individëve të punësuar në institucione shtetërore dhe private; mbi të ardhurat që individët kanë nga arkëtimi i qirave; mbi të ardhurat e kujtdo që aplikon dhe fiton në lojërat e fatit; nga shpërndarja e…

Save the date: Open Data Youth Fellowship Master Class on Enhancing Electoral Integrity through Data and Evidence-Based Approaches

Dear friends, We would like to share with you an invitation to participate in a Master Class Event where Data Analysts and activists who have completed the first cycle of training as part of the Open Data Youth Fellowship and Network will share with new members of the Network evidence, analysis and activities on Electoral Integrity, improvement through data and evidence-based processes. Who can participate:…

Top-channel.tv/ Qytetarët paguajnë partitë/ 20 mln euro kosto e financimit të tyre në 10 vite

Media Top Channel ka publikuar një artikull me temë “Qytetarët paguajnë partitë / 20 mln euro kosto e financimit të tyre në 10 vite” të mbështetur në artikullin e Open Data Albania. Partitë politike kanë përfituar gati 20 milionë euro para nga buxheti i shtetit në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të përllogaritura nga Open Data Albania, kjo shifër është ndarë për 51…

Voxnews.al/ Qytetarët paguajnë partitë/ 20 mln euro kosto e financimit të tyre në 10 vite

Portali Voxnews.al ka publikuar një artikull me temë “Qytetarët paguajnë partitë / 20 mln euro kosto e financimit të tyre në 10 vite” të mbështetur në artikullin e Open Data Albania. Partitë politike kanë përfituar gati 20 milionë euro para nga buxheti i shtetit në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të përllogaritura nga Open Data Albania, kjo shifër është ndarë për 51 parti…

CNA.al/ Zbulohet shifra/ Në 10 vite, partitë politike kanë përfituar 2.17 miliardë lekë nga taksat e shqiptarëve

Portali CNA.al ka publikuar një artikull me temë “Zbulohet shifra/ Në 10 vite, partitë politike kanë përfituar 2.17 miliardë lekë nga taksat e shqiptarëve” të mbështetur në artikullin e Open Data Albania. Sipas të dhënave të publikuara në faqen “Open Data Albania”, 51 Parti kanë përfituar 2.174 miliardë lekë nga taksapaguesit në periudhën 2012 – 2022. 1.784 miliardë lekë janë shpërndarë për aktivitetet normale vjetore…

Lapsi.al/Rritja e rrogave/ Dyfishim për deputetët dhe indeksim për të tjerët

Portali Lapsi.al ka publikuar një artikull me temë “Rritja e rrogave/ Dyfishim për deputetët dhe indeksim për të tjerët” të mbështetur në artikullin e Open Data Albania. Ndiqparatë.al ka bërë një analiza të hollësishme të rritjes së pagave për të gjitha kategoritë që përfitojnë si mjekë, ushtarakë, mësues, efektivë të mesëm të policisë etj. Nga përllogaritjet del se rritja e parave për këto kategori është afër…

Bashkia Tiranë, Të dhëna mbi Zgjedhje Vendore 2023, Pjesëmarrja, Pavlefshmëria dhe Rezultatet, trendi krahasuar me Procesin 2015 Lista e Këshilltarëve Bashkiak

Qytetarë me të drejtë vote në Bashkinë Tiranë, në zgjedhjet e 14 majit 2023 regjistrohen 699 766. Për kryetar bashkie kanë votuar 302 374 zgjedhës, ndërkohë për këshillin bashkiak kanë votuar 302 356 veta. Pra, 18 persona më shumë kanë zgjedhur që të votojnë për kryetar bashkie por jo për anëtarët e këshillit bashkiak. Pjesëmarrja e shprehur në përqindje për Bashkinë e Tiranës është 43.21%, ose…

Mospjesëmarrja në Zgjedhjet 2023, Pjesëmarrje e tkurrur sipas Qarqeve Proces 2023 krahasuar me Proces 2021

Në zgjedhjet vendore të vitit 2023, morën pjesë në votime vetëm 38.23% e votuesve në listë. Përkatësisht sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 14 majit ishin të regjistruar në listë 3 650 658 votues, ndërkohë që votuan vetëm 1 395 645 votues. Edhe pse numri i votuesve të regjistruar në listë ka ardhur duke u shtuar vit pas viti, numri…

Pjesëmarrja në Zgjedhje Maj 2023 sipas Bashkive, Pjesëmarrje 2005 – 2023

Open Data Albania po pasqyron rezultatet e pjesëmarrjes sipas bashkive në vend, në zgjedhjet vendore 2023, duke i krahasuar ato me zgjedhjet e fundit që përkojnë me ato parlamentare, si dhe me zgjedhjet e fundit normale vendore që korrespondon me vitin 2015. Zgjedhje vendore janë mbajtur edhe në vitin 2019, por për shkak të bojkotimit të zgjedhjeve nga opozita, pjesëmarrja e qytetarëve në votime ishte…

Vota të Pavlefshme në Procesin Zgjedhor të 14 majit 2023, Pavlefshmëria sipas qarqeve dhe bashkive, Procese 2011 deri 2023

Në procesin Zgjedhor për Pushtetin Vendor Maj 2023 në rang vendi u shënuan 43 127 vota të pavlefshme në procesin e votimit për Kryebashkiak. Kjo përbën 3% të atyre që kanë votuar. Në votimin për Këshilla Bashkiak numri është më i lartë me 50 613 fletë votimi të pavlefshme ose 3.6% e totalit pjesëmarrës. Burimi: KQZ Komente dhe Analiza: Open Data Albania Në rang vendi, pavlefshmëria e…

Rezultate Zgjedhore 14 maj 2023, Vota për Kryebashkiakë kundrejt Vota për Subjektin që përfaqëson

Open Data Albania po analizon të dhëna, rezultate të zgjedhjeve 2023, duke u ndalur tek krahasimi i votave të fituara nga kandidatët për kryebashkiak, kundrejt votave të siguruara nga subjekti që ata përfaqësojnë. Kjo tregon nëse në një zonë të caktuar kandidati ka performuar më mirë se Subjekti. Por duhet konsideruar edhe fakti se në zgjedhjet për Këshilla Bashkiak kanë marrë pjesë 40 subjekte, ndërsa…

The need for Electoral Reform. A Projection on the Distribution of 2025 MP Mandates based on the May 2023 votes shows defects in representation

Dear Ladies, Dear Gentlemen, AIS, the organization promoting Open Data Albania, has just published a Projection of how mandates for MPs would be distributed in the 2025 parliamentary elections, if the electoral subjects would run with the Current Electoral Code applied, and secure as many votes as in the May 14 Elections (votes for the representation of the Subjects in the Municipal Councils). This projection…

Zgjedhjet për Qeverisje Lokale sipas ndarjes Territoriale-Administrative 1992 – 2023

Janë 9 Procese Zgjedhore për Pushtetin Vendor të rregullta (jo të parakohshme) mbajtur në harkun kohor 1992- 2023. Konkretisht në vitet 1992, 1996, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 dhe 2023. Në periudhën politike 1991-2023 janë zhvilluar dhe zgjedhje të pjesshme, me garë zgjedhore së parakohshme si rezultat i ndërprerjes së mandateve të Kryetarëve përkatës.  Tabela: Procese Zgjedhore për Pushtet Lokal sipas Ndarjes Territoriale dhe…