Institucionet me dëmin më të lartë ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012

Dëmi ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012 ishte 444.5 milionë, duke shënuar kështu edhe nivelin më të lartë të tij në katër vitet e fundit. Për këtë arsye, Open Data Albania ka marrë në shqyrtim institucionet që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të tij. Institucioni me dëmin më të lartë në prokurime për vitin 2012 është Ministria e Brendshme, me 225.6 milionë lekë ose…

Dëmi ekonomik sipas sektorëve për vitet 2008-2012

Me qëllim rritjen e transparencës në përdorimin e fondeve publike, përgjegjshmërisë në administrimin e tyre dhe evidentimit të abuzimeve të ndodhura midis të tjerave në sigurimin e të ardhurave dhe kryerjen e shpenzimeve të buxhetit, Kontrolli i Lartë  Shtetit ushtron veprimtarinë e tij nëpërmjet kontrollit financiar, ku auditohet ligjshmëria dhe rregullshëmiria e përdorimit të fondeve, vlerësimit dhe kontrolleve të tjera specifike. KLSH raporton përgjithësisht në…

Zbatueshmëria e masave organizative dhe masave administrative/disiplinore të KLSH gjatë viteve 2008-2012

Në përfundim të procesit të kontrollit dhe në varësi të gjetjeve të tij, KLSH gëzon të drejtën për të rekomanduar masa të karakterit organizativ, administrativ/disiplinor si dhe masa për zhdëmtim ekonomik. Gjithashtu, ky institucion mund të propozojë dhe rekomandojë ndryshime apo përmirësime të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e masave organizative dhe masave administrative e disiplinore…

Dëmi ekonomik në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore gjatë viteve 2008-2012

Një nga sektorët më problematik në fushën e dëmit ekonomik të raportuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ndër vite është edhe ai i shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore. Open Data Albania ka kryer një hulumtim për ecurinë e këtij treguesi në vitet 2008-2012. Duhet theksuar se ky lloj dëmi mund të shfaqet në trajta të ndryshme, por kryesisht ai vjen si…

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike gjatë viteve 2008-2012

Prokurimet publike kanë qenë në mënyrë konstante një ndër sektorët më problematik në dëmin ekonomik që është shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Ai vjen si pasojë e abuzimeve në llogaritjen e vlerës së kontratës, paraqitjen dhe pranimin e ofertave, sigurimin e vlefshmërisë së ofertave, hapjen dhe shqyrtimin e ofertave të paraqitura në konkurrim, arkivimin e dosjeve për tenderat e zhvilluar, zbatimin e kontratave nga kontraktorët…

Zhdëmtimi i dëmit ekonomik të rekomanduar nga KLSH në vitet 2008-2012

Një nga llojet e masave që KLSH ka të drejtë të propozojë në fund të procesit të auditimit e që ndër të tjera synon rekuperimin e dëmit që i është shkaktuar Buxhetit të Shtetit, është ai i zhdëmtimit ekonomik. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim nivelin e kthimit të dëmit ekonomik të konstatuar nga KLSH për vitet 2008-2012 nga personat përgjegjës të identifikuar gjatë…

Studimi, si na vjedhin bashkitë e komunat

Pushteti vendor është një nga hallkat që i ka kushtuar shumë buxhetit të vitit të kaluar në mos realizimin e të ardhurave. Por jo vetëm kaq, por drejtuesit vendor kanë abuzuar me fondet publike, raste të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka çuar në prokurori për hetim të mëtejshëm. Por cilat janë bashkitë që kanë abuzuar më shumë me fondet publike? Sipas një…

Ja si u shpenzuan paratë e buxhetit para zgjedhjeve

Edhe pse nuk janë deklaruar në mënyrë përfundimtare shpenzimet e zgjedhjeve të 23 qershorit, thjesht me një vështrim të bërë nga shpenzimet e kryera gjatë këtij viti nga ministritë “zbardhen” një pjesë e atyre skandaleve që qeveria e shkuar ka bërë me financat e vendit. Open Data Albania ka hulumtuar mbi të dhëna të transaksioneve të kryera nga Thesari i Shtetit në një vit elektoral…

Femrat shqiptare martohen me burra më të vjetër

INSTAT: Thellohet hendeku i diferencës së moshës mes dy partnerëve Vajzat shqiptare martohen kryesisht me meshkuj më të mëdhenj se mosha e tyre. Ky hendek është zgjeruar sidomos pas viteve ’90. sipas statistikave të INSTAT, por edhe kërkimit të bërë nga “Open Data Albania”, mosha e martesës së shqiptarëve është rritur vitet e fundit, por ajo që vihet më tepër në dukje, si pjesë e…

KQZ-ja e Lefterie Lleshit vazhdon me shkelje dhe parregullsi ligjore

A do të hetohet Lefterie Lleshi për  shpërdorimin e 4,2 milionë euro të  dështimit të projektit elektronik? KQZ-ja e kryesuar nga Lefterie Lleshi, dështoi me qëllim projektin e parashikuar në Kodin Zgjedhor, për numërimin elektronik në Qarkun e Fierit dhe evidentimin elektronik në Qarkun e Tiranës. Dëmi ekonomik që u shkaktua ishte 4,2 milionë euro, pasi kryetarja e KQZ-së, edhe pse tenderimin e bëri jo…

Mbishpenzime nga ministritë dhe qeveria në vitin zgjedhor 2013 krahasuar me 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në mënyrë krahasimore për të analizuar nëse ka ndryshime dhe shpenzime të cilësuara në një vit ku forca politike qeverisëse angazhohet në fushatë zgjedhore. Të dhënat janë krahasuar për tremujorin përkatës 1 shkurt-30 prill të vitit 2012 dhe vitit 2013 Transaksionet financiare nga thesari i shtetit në një vit zgjedhor rezultojnë shumë më të mëdha se sa ato të së…

Sipërfaqet pyjore në km2 në Shqipëri dhe në Botë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me sipërfaqet pyjore në Republikën e Shqipërisë dhe në botë. Në vitin 1990 e gjithë bota shënonte 41 608 396 km2 sipërfaqe pyjore. Pas 20 vitesh toka rezulton të jetë më pak e pyllëzuar dhe në vitin 2010 ishin 1 368 455 km2 më pak sipërfaqe pyjore. Pothuaj e gjithë bota ka pësuar rënie të sipërfaqeve të…