Njihuni me pasurinë e Guvernatorit të BSH, Gent Sejko

Drejtori Ekzekutiv i Bankës së Shqipërisë i cili mori detyrën më 5 shkurt 2015, rezulton me një pasuri të konsiderueshme në prona dhe të holla, të vëna kryesisht para se të merrte postin aktual. Nga Spending Data Albania janë përditësuar të dhëna të vetëdeklarimit të pasurisë për disa funksionarë të rëndësishëm publikë për vitin 2016 dhe më poshtë gjenden të detajuara, deklarime e Sejkos.  Gent…

Eksporte sipas destinacionit dhe importe sipas origjinës, bilanci tregtar i RSH 2016

Open Data Albania po përditëson të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar për vitin 2016. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Në vitin 2016,…

Eksportet, importet dhe bilanci tregtar sipas grupmallrave, 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me eksportet, importet dhe bilancin tregtar sipas grupmallrave për vitin 2016. Sipas të dhënave të analizuara, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e zë kategoria “Tekstile dhe këpucë”, e cila zë rreth 44% të totalit të eksporteve. Nga 243.5 miliardë lekë që shënojnë eksportet totale në vitin 2016, 106.6 miliardë lekë janë eksporte…