Të mitur, të moshuar dhe gra me nevoja të veçanta në institucione të kujdesit social 2006 – 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me numrin e personave, rezident në institucionet e përkujdesit shoqëror. Këto institucione funksionojnë me qëllim përkujdesin për disa individ pjesëtarë të grupeve sociale si të moshuar, fëmijë apo gra në mbrojtje të veçantë. Ato ofrojnë kryesisht shërbime akomodimi dhe më tej shërbime psiko – sociale dhe edukative. Personat që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror pranohen në…

Persona me Aftësi të Kufizuar PAK, numri dhe fondi i pagesës 2006-2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me personat që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar. Hulumtimi zbardh në numër personat e njëkohësisht vlerën ekonomike që u jepet. Persona me aftësi të kufizuar konsiderohen persona që u është kufizuar aftësia si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore, të intelektit, psikike apo mendore, qofshin këto të lindura apo të fituara gjatë jetës. Pasojat mund të jenë rrjedhojë…

Ndihmë ekonomike për familje me grupe vulnerabël 2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e familjeve që u përkasin grupeve vulnerabël si: familje rome apo familje me kryefamiljarë një grua dhe që trajtohen me ndihmë ekonomike për pamjaftueshmëri fondesh. Familje të varfra apo familje në nevojë konsiderohen familjet që nuk kanë asnjë të ardhur monetare apo material e po ashtu edhe familje të tjera me të ardhura të pamjaftueshme nga veprimtaria ekonomike,…

CIA: Ekonomia shqiptare u rrit vetëm 0. 5 %

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2012 nuk u rrit as sa parashikimet e qeverisë dhe as të dhënat e Instatit. Ekonomia Shqiptare është rritur vetëm me 0. 5 % gjatë vitit të shkuar. Në raportin e fundit të CIA në lidhje me treguesit ekonomik të gjithë vendeve të botës pasqyrohet edhe rritja e Prodhimit të Brendshëm për Shqipërinë e cila ka regjistruar 0. 5 %.  Ndërkohë…

Kriza i shtyn shqiptarët të investojnë në pasuri të patundshme, por jo të hapin biznese

Gjatë vitit 2012 pjesa më e madhe e kredive të tërhequra nga shqiptarët janë përdorur për të blerë pasuri të paluajtshme. Një raport i fundit që flet për qëllimin e marrjes së kredive gjatë vitit 2012, nxjerr në pah se shumica e kredive të kërkuara gjatë vitit që lamë pas kanë shkuar për blerjen e shtëpive; makinave; si dhe për pushime apo për arsim. Ndërsa…

Ndihma ekonomike, 20 mijë familje fshihen nga lista

Fondi për familjet në nevojë 7. 6 miliardë lekë Braktisin shtresat në nevojë. Krahasuar me 2012 përkrahja sociale ra me 30 % Rreth 20 mijë familje janë fshirë nga listat e përkrahjes sociale. Largimi i tyre nga skema nuk presupozon faksin se gjendja e tyre ekonomike është përmirësuar, por pjesa më e madhe nuk kanë mundur të plotësojnë dokumentacionin e kërkuar.  Sipas përcaktimit ligjor familje…

Ndihma ekonomike për familjet në nevojë (2006 – 2013)

Open Data Albania po hulumton mbi ndihmën ekonomike mbi familjet. Me “Ndihmë ekonomike” kuptohet mbështetja në para dhe natyrë për individët me status të veçantë dhe për familjet në nevojë. Programi i Ndihmës Ekonomike nisi në fillimet e tranzicjonit me asistencë të Bankës Botërore për të lehtësuar sado pak tronditjen nga papunësia masive e krijuar pas rrëzimit të komunizmit. Familje të varfra apo familje në…

Popullsia sipas gjinisë. Census 2001 dhe 2011.

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi të dhëna për popullsinë sipas gjinisë dhe grupmoshave në Shqipëri për vitet 2001 dhe 2011. Të dhënat janë marrë nga censuset dhe janë publikuar nga Instituti i Statistikave.  Në vitin 2001, në Shqipëri kishte 1.53 milionë meshkuj dhe 1.54 milionë femra. Diferenca nuk qe shumë e madhe, kishte afërsisht 99 meshkuj për 100 femra. Në vitin 2011,…

Sa është borxhi që kemi në kurriz?

Tavani i borxhit publik është hequr. Nga 62.6 që u parashikua vetëm një muaj më parë, ai pritet të mbërrijë 64 për qind. Por kjo për qeverinë e tij nuk është problematike. Kostot i paguajnë shqiptarët Për kryeministrin demokrat, Sali Berisha nuk është problematik kapërcimi i nivelit të borxhit në kufirin e 62.6 për qindëshit. Të pakëtn kështu është deklaruar ai dje në një konferencë…

Struktura e tokës sipas Qarqeve në Shqipëri (2011)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve bazuar  në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në Shqipëri toka bujqësore zë 24.2% të sipërfaqes totale ndërsa fondi pyjor dhe kullotat zënë 75.8% të sipërfaqes.  Ky raport ka pasur të njëjtat shifra si në vitet e mëparshme. Fieri është qarku me tokë bujqësore më të madhe…

Ndarje Administrative në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të qarqeve, rretheve dhe njësive administrative në Republikën e Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka gjithsej 12 qarqe Berati, Dibra, Durrësi,  Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Korça, Kukësi, Lezha, Shkodra, Tirana dhe Vlora. Numri total i rretheve, bashkive dhe komunave sipas qarqeve Burimi: Ligji nr. 8652, datë 31. 07. 2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.Analiza dhe Komentet: ODA…

Territori sipas Qarqeve në Republikën e Shqipërisë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve. Qarku është njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore.  Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa komuna dhe bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Kufijtë e qarkut përputhen me kufijtë e komunave dhe të bashkive që e përbëjnë atë. Qendra e qarkut vendoset në…

Popullsia sipas grupmoshave. Censuse 2001 / 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi popullsinë sipas grupmoshave. Të dhënat janë nga Instituti i Statistikave, përkatësisht censusi i kryer në prill 2001 dhe censusi i kryer në tetor 2011.   Të dhënat për popullsinë sipas grupmoshave mblidhen nga dy burime: regjistri civil dhe censusi. Regjistri civil shënon lindjet dhe vdekjet dhe rrjedhimisht krijon të dhënat për popullsinë sipas grupmoshave. Por regjistri civil…

Punësimi, qeveria shkurton 1 mijë e 700 vend pune

Nëse nga njëra anë qeveria propagandon për rritje të numrit të të punësuarve, statistikat zyrtare të vetë institucioneve qeveritare tregojnë qartë se numri i punonjësve në 3 vitet e fundit është tkurrur ndjeshëm. Kështu një studim i fundit i ODA (Open Data Albania) bazuar mbi të dhëna të Ministrisë së Financave thekson se numri i punonjësve buxhetor është tkurrur ndjeshëm gjatë tre viteve të fundit,…

Rriten detyrimet, çdo familje 1. 3 milione leke borxh

Borxhi publik në Shqipëri në shtatë vitet e fundit është rritur me 359. 9 miliardë lekë. Në tre vitet e fundit qeveria ka mbështetur, jo vetëm investimet, por edhe një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve mbi borxhe. Në vitin 2012 borxhi publik arrit në 827,9 miliardë lekë, ose rreth 61 % të Prodhimit të Brendshëm Bruto, duke shkelë është kufirin ligjor të miratuar nga vetë…