Buxheti i Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve

Shperdarja e buxhetit total te Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve grafikisht paraqitet: Burimi: Ministria e Financave Perpunimi dhe komentet: ODA Shperdarja ne perqindje e buxhetit te Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve paraqitet: Burimi: Ministria e Financave Perpunimi dhe komentet: ODA Te dhenat mbi buxhetin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences sipas programeve per vitin 2010…

Të ardhurat e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor nga kontributet për periudhën 2000-2011

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) është një ndër institucionet më të rëndësishme të sistemit shëndetësor në vend. Ai u krijua në vitin 1995, pas vendimit të qeverisë shqiptare për të ndërtuar një sistem financimi të shëndetësisë të mbështetur në kontribute dhe me një pagues të vetëm. Fillimisht, ISKSH-ja ofronte shërbimin e rimbursimit të një numri barnash, por ndërkohë ishte projektuar me idenë që…

Aktiviteti i spitaleve

Numri i spitaleve për 100 mijë banorë në Shqipëri për periudhën 1993-2008 ilustrohet në grafikun më poshtë: Burimi: Ministria e ShendetesiseKomentet dhe analiza: ODA Numri i shtretërve spitalorë për 100 mijë banorë në Shqipëri për periudhën 1993-2008 paraqitet grafikisht: Burimi: Ministria e ShendetesiseKomentet dhe analiza: ODA Dy tabelat elektronike që vijojne paraqesin të dhënat e plota mbi aktivitetin e spitaleve 1993-2008: Burimi: Ministria e ShendetesiseKomentet…

Financimi i projektit “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” dhe buxheti

Projekti “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” ngelet padyshim një ndër projektet më ambicioze të financuara në 20 vitet e fundit nga Buxheti i Shtetit. I nisur në vitin 2006, ai i përfundoi punimet në vitin 2010 duke dhënë një ndikim jo të vogël në shpenzimet totale për investime. Financimi i tij ndër vite ishte si më poshtë: Në vitin 2006 u kryen Studim-Projektimet përkatëse për tre…

Remitanca

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim për/nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave. Në rastin e Shqipërisë këto transferta kanë qënë vazhdimisht pozitive sic mund të shikohet edhe në grafikun e mëposhtëm: Burimi: Banka e Shqipërisë Në vlerë absolute Remitancat kanë ardhur në rritje deri në vitin 2007, por kjo rritje ka pasur një tendencë…

Zhvillimi i Arsimit të Lartë në periudhën 1991-2011

Arsimi i lartë në Shqipëri e ka zanafillën në vitin 1946, me Institutin 2-vjecar Pedagogjik të Tiranës. Universiteti i parë në vend është ai i Tiranës, i cili u hap në vitin 1957, duke u mbështetur në traditën e mirë të krijuar nga institutet që funksiononin deri në atë kohë në Tiranë:  instituti pedagogjik, politeknik, ekonomik, mjekësor, juridik dhe instituti i shkencave.   Deri në…

Shkalla e Papunësisë Sipas Gjinive në Shqipëri

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune (në Shqipëri nga mosha 16 deri në moshën e pensionit), dhe është në kërkim të vazhdueshëm për punë. Të dhënat sipas gjinive për shkallën e papunësisë tregojnë cila pjesë e meshkujve dhe…

‘Open Data Albania’ publikon studimin krahasues mbi PBB-në në vendet e Ballkanit

2009, të ardhurat për frymë u ulën 8%Statistikat pergenjeshtrojne Berishen e INSTAT-in Sipas një studimi të shoqatës “Open Data Albania“, brenda një viti, vendi ynë ka humbur 8 pikë përqindjeje në një ndër treguesit më domethënës ekonomikë e socialë të një vendi, Prodhimin e Brendshëm Bruto për frymë të popullsisë. Një nga treguesit e pasurisë së individëve të një vendi është Produkti i Brendshëm Bruto…

Zgjedhjet e “8 majit” më të kushtueshmet

Zgjedhjet vendore të 8 majit do të jenë më të kushtueshmet e 14 viteve të fundit. Sipas të dhënave të “OPEN DATA Albania”, proçesi zgjedhor vendor pritet që të kushtoj 600 milion lekë. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009 janë administruar nëpërmjet një fondi prej 600 milionë lekësh dhe po kaq janë parashikuar për zgjedhjet lokale të vitit 2011. Sipas “OPEN DATA Albania” Komisioni Qëndror…

Çdo vit 11 persona dënohen me burgim të përjetshëm

Sipas një raporti të publikuar të mërkurën nga ‘Open Data Albania’, në Shqipëri dënohen mesatarisht 11 shtetas çdo vit me burgim të përjetshëm. Referuar raportit, Gjykatat në Shqipëri, në harkun kohor 2004-2009, kanë dhënë 69 vendime penale të formës së prerë me burgim të përjetshëm. Viti më me shumë të dënuar me burgim të përjetshëm është viti 2006, me 17 të dënuar ndërsa viti me…

Sektori i Agroindustrisë në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi sektorin e agroindustrisë gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Agroindustria është industria që merret me prodhimin masiv të produkteve bujqësore. Gjatë viteve të fundit, numri i bizneseve në sektorin agroindustrial ka ndryshuar si më poshtë:   Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së KonsumatoritAnaliza dhe…

CEFTA, shqiptarët lakuriq përballë rajonit

Heqja e taksave doganore me vendet e rajonit për produktet bujqësore krijon një situatë të mirëfilltë të tregtisë së lirë, por zhvillimi i dobët i sektorit bujqësor shqiptar, mungesa e mbështetjes shtetërore dhe situata e dobët e kapaciteteve prodhuese dhe eksportuese të vendit, përbëjnë një pikënisje të zymtë për konkurrencën e këtij sektori me vendet e rajonit. Në mungesë të opozitës, seanca e Kuvendit të…

Mbetjet e ngurta ndër vite

Rritja e vazhdueshme e konsumit, zhvendosjet e popullsisë dhe zhvillimi ekonomik, të pashoqëruara me një administrim të kujdesshëm të mbetjeve, i kanë kthyer ato në një burim të ndotjes së ambientit dhe të sëmundjeve. Në Shqipëri, një pjesë fare e vogël e mbetjeve riciklohen, shumë pak groposen dhe në të shumtën e rasteve depozitohen në zona të caktuara dhe digjen. Kjo sjell një ndotje të…

Tregu i Sigurimeve Sipas Kategorisë së Sigurimit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi tregun e sigurimeve sipas kategorisë së sigurimit në Shqipëri. Raporti bazohet në të dhënat e AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare). Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve. Për të përfituar nga ky shërbim individët dhe…