Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit. Në vitin 2014…

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore për raste të procedimeve gjyqësore për veprat penale të parashikuara në nenin 257 / a Refuzimi për Deklarimin, Mosdeklarimin, Fshehje  ose Deklarimi i Rremë i Pasurive, Interesave Private të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunës Publik ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për Deklarim. Me një ligj të veçantë,  është përcaktuar një kategori e funksionarëve…

Të mitur të dënuar për vepra penale 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri në vitet 2005-2015. Të dhënat  bazohen tek Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa përpunimi komente dhe analiza realizuar nga ODA. Në kuadër të legjislacionit shqiptar, i mitur konsiderohet çdo shtetas, i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeç. Për efekte të ligjit penal, mosha minimale e përgjegjësisë penale është katërmbëdhjetë…

Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për veprat penale kundër fëmijëve,martesës dhe familjes 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ne total ky seksion përbëhet nga figura veprash penale të parashikuara në dymbëdhjetë nene. Veprat penale, të cilat kanë si objekt vendosjen e…

Çështje Gjyqësore dhe Autorë të dënuar për vepra penale lidhur me shkatërrimin e pronës 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale që përkojnë me Shkatërrim Prone nenet 150 deri 162 Kodi Penal. Këto vepra janë parashikuar në Kodin Penal si seksioni i tretë i Kreut me titull Vepra Penale kundër Pasurisë dhe në Sferën Ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë për dhjetëvjeçarin 2005-2015.…

Cështje Gjyqësore dhe Autorë për vepra penale Mashtrime, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e veprave penale të Mashtrimit sipas çështjeve të gjykuara në dhjetë vite 2005-2015. Vepra penale të karakterit Mashtrim, janë të parashikuara nga Kodi Penal në kreun e krimeve kundër pasurisë dhe të sferës ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ligji Penal parashikon 19 figura veprash penale të konsideruara…

Cështje Gjyqësore dhe Autor të dënuar për vepra penale lidhur me vjedhjen 2005 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e  veprave penale Kundër Pasurisë dhe vepra penale në Sferën Ekonomike. Këto vepra penale janë një kapitull i veçantë i Kodit Penal dhe ndahen në tre seksione, konkretisht: Vjedhjet e Pasurisë, Mashtrimet dhe Shkatërrimi i Pronës. Në këtë artikull është hulumtuar mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale të seksionit Vjedhje e…

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proçeduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet në raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “shkaktimi i vetëvrasjes”. Ligji penal konsideron fajtorë dhe dënon me gjobë ose burgim deri në shtatë vjet, të gjithë ata persona që shkaktojnë vetëvrasjen apo nxisin tentativë për vetëvrasje…

Rikthehen skemat piramidale: 23 raste në 2015, 60 në 2013

Vepra penale e mashtrimit financiar dhe ekonomik ka ardhur në rritje vitet e fundit. Një studim i Open Data Albania arrin në përfundimin se nga viti 2005 deri në 2015 janë dërguar në Gjykata mbi 3 mijë krime kundër pasurisë dhe të sferës ekonomike. Por treguesi më problematik i studimit ka të bëjë me rikthimin e skemave piramidale. Në vitin 2013 u proceduan për këtë vepër…

Rikthehen skemat piramidale: 23 raste në 2015, 60 në 2013

Vepra penale e mashtrimit financiar dhe ekonomik ka ardhur në rritje vitet e fundit. Një studim i Open Data Albania arrin në përfundimin se nga viti 2005 deri në 2015 janë dërguar në Gjykata mbi 3 mijë krime kundër pasurisë dhe të sferës ekonomike. Por treguesi më problematik i studimit ka të bëjë me rikthimin e skemave piramidale. Në vitin 2013 u proceduan për këtë…

Shqipëri: Vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç më e larta në Ballkan

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç me vitet 2013-2015. Këto të dhëna janë marrë nga databaza e Bankës Botërore dhe raportojnë normën e fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje. Në Shqipëri norma e vdekshmërisë së fëmijëve 0-5 vjeç ka ndjekur trend rënës në harkun kohor të 25…

Financimet e partive, KLSH: Raportet audituese janë formale

Roli i shoqërisë në procesin zgjedhor është tepër i rëndësishëm por media duhet të jetë më partnere. Korrupsioni në politike por dhe presioni ndaj gazetarëve ka bërë që niveli i lirisë së medias në transparencën e financimevë të partive politike të lërë shumë çështje pa ndjekur dhe pa zbardhur. Kështu e vlerësoi Ambasadorë e Hollandës në Tiranë,  Devi van de Weerd, gjatë një takimi informues…

DETAJE/ Krimet e të miturve, ja shifrat

Në harkun kohor të 10 viteve nga 2005 deri në 2015 janë dënuar nga gjykatat penale 5696 të mitur. Viti me më shumë raste të miturish nën dënim është viti 2012 me 883. Mesatarja e të miturve të dënuar çdo vit është 570 raste çdo vit. Nga këta, 89 të mitur janë dënuar për vrasje, ndërsa 37 janë dënuar si autorë të krimeve seksuale. Të…

Bilanci shqetësues/ Në dhjetë vite, 89 të mitur janë dënuar për vrasje, 37 si autorë të krimeve seksuale

Në harkun kohor të 10 viteve nga 2005 deri në 2015 janë dënuar nga gjykatat penale 5696 të mitur. Viti me më shumë raste të miturish nën dënim është viti 2012 me 883. Mesatarja e të miturve të dënuar çdo vit është 570 raste çdo vit. Nga këta, 89 të mitur janë dënuar për vrasje, ndërsa 37 janë dënuar si autorë të krimeve seksuale. Të…

Raport/ 89 të mitur të dënuar për vrasje,37 minor për krime seksuale

Gjatë 10 viteve të fundit krimet nga të miturit kanë pësuar një rritje të konsiderueshme. Sipas Open  Data Albania prej vitit 2015, janë dënuar 5696 të mitur, prej të cilave 4886 kanë qenë krime. Ndërkohë viti 2012 ka shënuar më shumë raste të miturish nën dënim. Vepra penale e cila është konsumuar më së tepërmi nga të miturit për këtë 10 vjeçar është vjedhja e…