PërtëFol/ E ftuar Aranita Brahaj

Bizneset që zotërohen apo drejtohen nga gratë rezultojnë më efiçente në përdorimin e fondeve publike. Por në fakt statistikat tregojnë se vetëm 5% e kontratave tenderuese me bashkitë janë subjekte në funksion të grave. Të dhënat janë pjesë e n jë studimi të Open Data Albania, të publikuara pikërisht më 8 Mars, ditën Ndërkombëtare të gruas. Në PërtëFol është e ftuar përfaqësuesja e Open Data…

Gratë në kontratat publike-Bashkitë, vetëm 5 % i kanë fituar sipërmarrëset

Edhe pse është shënuar një rritje e bizneseve që drejtohen nga gratë, përsëri  në pjesëmarrjen e prokurimeve publike ato zënë një vend modest. Sipas  një analizë të bërë nga Open Data Albania, gjatë periudhës korrik 2015 deri 31 janar 2016, bashkitë në vend kanë përfunduar gjithsej 4820 tendera, nga të cilët  me shpallje fituesi, subjektet nën pronësi të femrave janë fituese në 256 kontrata (tender)…