Shërbimet, nënsektorë sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë për sektorin Shërbime. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe janë realizuar në bazë të të dhënave të ekstrakteve zyrtare qershor 2014. Nga të dhënat e ekstrakteve historike të këtyre kompanive të regjistruara, rezulton se sektori i shërbimeve është…

Ministria e Drejtësisë, bileta futbolli me paratë publike?

Disa punonjës të Ministrisë së Drejtësisë e ndoqën ndeshjen Shqipëri – Danimarkë, në stadiumin e Elbasanit, me bileta të paguara nga paratë publike. Open Data Albania publikoi të dhëna të transaksioneve të thesarit që tregojnë se Ministria e Drejtësisë i pagoi 36 mijë lekë Federatës Shqiptare të Futbollit më 8 tetor për bileta futbolli.  Megjithëse transaksioni është e listuar nga ministria si “shpenzim për pjesëmarrje…

Albania Ministry Queried Over VIP Football Tickets

A watchdog has revealed that the Ministry of Justice broke the law to use public funds to buy senior officials VIP tickets for the Euro 2016 qualifying match in Elbasan. Records of treasury transactions published by Open Data Albania, a Tirana-based watchdog, show Albania’s Ministry of Justice paid 36,000 lek (about 250 euros )to the Albanian Football Federation on October 8 for football tickets. Although the…

Ministria, bileta për zyrtarët me paratë e taksapaguesve

Ministria e Drejtësisë ka përdorur fondet publike për të blerë bileta sporti VIP në mënyrë të paligjshme për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Danimarkës e luajtur më 11 tetor në Elbasan. Të dhënat e transaksioneve të thesarit të publikuara nga Open Data Albania, tregojnë se Ministria e Drejtësisë i pagoi 360 mijë lekë Federatës Shqiptare të Futbollit më 8 tetor për bileta futbolli. Megjithëse transaksioni është…

Tregues mbi importin e grurit sipas origjinës 2001-2013

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të importit të grurit dhe përzierje grurë-thekër (meslin) në vitet 2001-2013. Ndër vite importi i grurit dhe përzierjes grurë-thekër ka pësuar ulje dhe ngritje të vazhdueshme, si në sasi ashtu edhe në vlerë. Në vitin 2004 është importuar sasia më e madhe e grurit dhe përzierjes grurë-thekër prej 354 617 ton. Vlera më e lartë në lek për…

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës. Analiza fokusohet në të dhëna të periudhës 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Gjatë vitit 2013 shteti nga ku e kanë origjinën pjesa më e madhe e Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë…

Importi i grurit, ja cilat vende na “mbajnë me bukë”

Shqipëria importon në mënyrë konstante drithëra dhe kryesisht grurë, duke shënuar konsum të lartë nga importi i tyre. Një fakt i tillë pohohet në një hulumtim të fundit të kryer nga organizata “Open Data Albania”, sipas të cilit, ndër vite importi i grurit dhe përzierjes grurë-thekër ka pësuar ulje dhe ngritje të vazhdueshme, si në sasi ashtu edhe në vlerë.  Kështu, duke hulumtuar konkretisht mbi…

Shqipëria blen më së shumti grurë nga Rusia dhe Serbia

Rusia dhe Serbia janë vendet nga të cilat Shqipëria ka blerë vazhdimisht grurë dhe përzierje grurë-thekër, përgjatë viteve 2001-2013. Ndër vite, importi i kësaj kulture bujqësore ka pësuar ulje dhe ngritje të vazhdueshme, si në sasi ashtu edhe në vlerë, tregon një hulumtim i organizatës “Open Data Albania“. Në vitin 2004 është importuar sasia më e madhe e grurit dhe përzierjes grurë-thekër prej 354 617…

Me Ramën, pa drita – ka ardhur varfëria

Qeveria vendosi të godasë 90 % të familjeve shqiptare, të cilat harxhojnë nën 300 kw/orë energji elektrike. Kur kërkohet të merren taksa nga të varfrit dhe ata që respektojnë ligjin, korrjet janë veç revolta e evazion. Me Ramën po na garantohet një dimër pa drita dhe me një varfëri që s’ishte parë qysh në dimrin e lëvizjes demokratike të 1990-s Gënjeshtra e Edi Ramës për…

Kreditë sipas aktivitetit ekonomik në Republikën e Kosovës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Kreditë e Korporatave të tjera Depozituese KTD në Republikën e Kosovës në vitet 2007-2013.  Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2013 kreditë në total për bizneset në Republikën e Kosovës shënojnë vlerën e 1.2 miliard eurove, ndërkohë që në të njëjtin vit në Republikën e Shqipërisë këto kredi shënonin…

Rezerva Shtetërore e Arit për Frymë, Republika e Kosovës kundrejt Republikës së Shqipërisë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Rezervat e Arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. Nëse i referohemi rezervave të arit në terma sasior për Kosovën, sasia përllogaritur sipas njësisë matëse onz, ka pësuar rënie në vitet 2009-2012, përkatësisht nga 7,868 onz në 5,017 onz. Në vitin 2013 kjo sasi është rritur kundrejt vitit pararendës dhe shënon 6,831 onz. Banka…

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës 2010-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës në vitet 2010-2013. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale, Kompanitë e Sigurimeve, Institucionet Mikrofinanciare, Institucionet Financiare Jo banka, Zyrat për transferimin e parave, Ndërmjetësuesit në sigurime dhe Zyrat e Këmbimit Valutor. Bankat Komerciale janë banka tregtare që pranojnë…

Borxhi i Jashtëm në Republikën e Kosovës 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Borxhin e Jashtëm në Republikën e Kosovës si një nga indikatorët e rëndësishëm pjesë e Borxhit Publik. Borxhi publik i cili emetohet brenda vendit dhe mbahet nga jorezidentët quhet borxh i jashtëm. Borxhi i jashtëm konsiston kryesisht në borxh të përfituar përmes marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe të financimit me institucione financiare ndërkombëtare si: Fondi Monetar Ndërkombëtar,…

Kontribues në Skemën e Sigurimeve Shoqërore sipas Kategorive 2006 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 2006-2013. Skema e sigurimeve shoqërore është e detyruar për të gjithë individët e punësuar, por pjesë e saj mund të bëhen dhe individë të tjerë nëpërmjet skemës së sigurimit vullnetar. Numri mesatar i kontribuesve në vit ka patur luhatjet e tij nga viti 2006 deri në vitin 2013, ku…

Deficiti Tregtar Republika e Kosovës dhe Shqipëria, Eksportet dhe Importet sipas shteteve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Eksportet dhe Importet sipas shteteve si dhe Bilancin Tregtar në vitet 2005-2013 në Republikën e Kosovës. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa Importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet…