Rritje dhe Zvogëlime Kapitali gjatë 2015 në Shoqëri Aksionare nën zotërimin e një Institucion Publik

Open Data Albania po hulumton lidhur me ndryshimet në kapitalin themeltar të 120 shoqërive aksionare nën zotërimin e një institucioni publik (shtetëror) në vitet 2014-2015. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të vendosura në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Ndryshimet në kapital vinë si produkt i dy procedurave Rritje ose Zvogëlim Kapitali e Shoqërisë. Rritje Kapitali shënohet si pasojë e: …

Administratorë të Shoqërive Aksionare me kapital publik, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive me aksionar institucione publike. Administratori i një shoqërie tregtare emërohet nga  Këshilli Mbikëqyrës, ndërsa ky i fundit zgjidhet nga Aksionarët (në këtë rast vetë institucioni publik dhe titullari).Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare të reklamuara në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR deri në datën 31 dhjetor 2015.…

Xhiro Vjetore e Shoqërive me Aksionar një Institucion Publik, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me xhiron vjetore të shoqërive me aksionar subjekte shtetërore për vitet 2012-2014. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR. Në vitin 2014 nga 120 shoqëri aksionare me aksionar mazhoritar një Institucion Publik, vetëm 65 kanë pasqyrat e tyre financiare të reklamuara në databazën e QKR.…

Kapitali Aksionar i Shoqërive Tregtare të llojit SHA me aksioner një Institucion Publik ekstrakte QKR, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me kapitalin themeltar të shoqërive me aksioner të vetëm apo mazhoritar një institucione publike (shtetërore). Të dhënat për hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të 120 Shoqërive Aksionare SHA, pasqyruar në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Më 31 Dhjetor 2015 njëqind e njëzetë shoqëritë aksionare të marra në shqyrtim, shënojnë një vlerë kapitali në total prej 161.6…

Fitimi Vjetor Para Tatimit i Shoqërive Tregtare me aksionar një Institucion Publik, ekstrakte QKR, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me fitimin para tatimit të shoqërive me aksioner një institucion publik (shtetëror) në vitet 2012-2014. Ky indikator është tregues i fitimit ose humbjes kontabël neto gjatë një periudhe ushtrimore, para zbritjes së tatimit mbi fitimin. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR. Në 70 shoqëri…

Rruga Milot- Morinë: Hapet gara për një tjetër konçension

Organizata Albanian Institute of Science (AIS), e cila drejtohet nga Aranita Brahaj ka publikuar sot në rubrikën Regjistri Koncensionar, regjistër i vendosur tek portali “Spending Data Albania” njoftimin për një procedurë-tenderim koncesioni të saposhpallur. Njoftimi përkon me një Thirrje të Hapur për Tender, dhe detaje të Koncesionit ju mund t’i gjeni duke klikuar Pasaportën tek Regjistri Koncesionar: http://open.data.al/sq/corporates/list/cat_id/1/id/1423 Konkretisht bëhet fjalë për tender me Titull:…

Rruga Milot- Morinë/ Hapet gara për një tjetër konçension

Organizata Albanian Institute of Science (AIS), e cila drejtohet nga Aranita Brahaj ka publikuar sot në rubrikën Regjistri Koncensionar, regjistër i vendosur tek portali Spending Data Albania njoftimin për një procedurë tenderim koncesioni të saposhpallur. Njoftimi përkon me një Thirrje të Hapur për Tender, dhe detaje të Koncesionit ju mund ti gjeni duke klikuar Pasaportën tek Regjistri Koncesionar: http://open.data.al/sq/corporates/list/cat_id/1/id/1423 Konkretisht bëhet fjalë për tender me Titull:…

Shpenzimet e Bashkive, miliona lekë për detergjentë e zbukurime

Kryebashkiakët e rinj kanë zhvilluar plot 449 tendera në njësitë vendore që drejtojnë, nga gushti i vitit 2015, e deri më tani, periudhë që përkon me ushtrimin e detyrës prej tyre. Referuar të dhënave të përllogaritura nga agjencia Open Data, vlera totale e këtyre shpenzimeve, arrin në vlerën e 7 miliardë lekëve të reja. Objektet e tenderimit janë nga më të ndryshmet, nga furnizimet me…

Shpenzimet e Bashkive, miliona lekë për detergjentë e zbukurime

Kryebashkiakët e rinj kanë zhvilluar plot 449 tendera në njësitë vendore që drejtojnë, nga gushti i vitit 2015, e deri më tani, periudhë që përkon me ushtrimin e detyrës prej tyre. Referuar të dhënave të përllogaritura nga agjencia Open Data, vlera totale e këtyre shpenzimeve, arrin në vlerën e 7 miliardë lekëve të reja. Objektet e tenderimit janë nga më të ndryshmet, nga furnizimet me…

Shpenzimet e Bashkive, miliona lekë për detergjentë e zbukurime

Kryebashkiakët e rinj kanë zhvilluar plot 449 tendera në njësitë vendore që drejtojnë, nga gushti i vitit 2015, e deri më tani, periudhë që përkon me ushtrimin e detyrës prej tyre. Referuar të dhënave të përllogaritura nga agjencia Open Data, vlera totale e këtyre shpenzimeve, arrin në vlerën e 7 miliardë lekëve të reja. Objektet e tenderimit janë nga më të ndryshmet, nga furnizimet me…

Partia Socialiste, Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushata për Zgjedhje Vendore 2015

Open Data Albania po hulumton mbi fonde dhe shpenzime elektorale të fushatës zgjedhore 2015 për subjektin elektoral Partia Socialiste PS. Në këtë fushatën për zgjedhjet vendore, PS ka arritur të siguroi një fond prej 9.3 milion Lekë. Në raportin financiar të dorëzuar, PS deklaron të ketë shpenzuar 109.7 milion lekë, duke shënuar kështu një tejkalim fondesh prej 17 milion lekë. Burimi:http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore Komente dhe analiza: ODA…

Donator të regjistruar në Fushatën Zgjedhore 21 qershor 2015

Subjektet Zgjedhore kanë mundësi të financohen në fushata zgjedhore nga dhurues privat, Individ apo Persona Juridik Vendas. Kodi Zgjedhor ka përcaktuar rregullat e dhurimit për subjekte elektorale dhe rastet e konfliktit të interesit për subjektet donator. Individ apo subjekte juridike nuk mund të dhurojë shuma më të mëdha se një milion lekë. Çdo dhurim i shumave mbi njëqindmijë lekë bëhet përmes llogarive bankare dhe regjistrohet…

Partia Demokratike, Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushata për Zgjedhje Vendore 2015

Open Data Albania po hulumton mbi fonde dhe shpenzime elektorale të fushatës zgjedhore 2015 për subjektin elektoral Partia Demokratike PD. Në këtë fushatën për zgjedhjet vendore, PD ka arritur të siguroi një fond prej 81.1 milion Lekë. Në raportin financiar të dorëzuar, PD deklaron të ketë shpenzuar vetëm 78.8 milion lekë, duke shënuar kështu për herë të parë një tepricë fondesh prej 2 milion lekë.…

Në pritje të reformës! Punët elitare të familjeve të gjyqtarëve

Gjyqtarët e republikës janë vendosur nën shënjestër për shkak të reformës në drejtësi, e cila do të fillojë së pari me një vlerësim të të gjithë trupës gjykuese, por dhe asaj hetimore ekzistuese. Një nga kriteret e verifikimit do të jetë dhe analiza e pasurisë së tyre, ku do të shihet nëse ajo justifikohet. Në këtë mënyrë, jo vetëm ata, por edhe familjarët e tyre…

Miliona abuzime, Ministrja Gjermeni shpenzime për spote e konferenca

Ministria e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni ka kryer transanksione në vlerën e 517 mijë euro që rezultojnë të dyshimta. Sipas të dhënave të portalit Spending Data Albania, më datën 18 Dhjetor, ministrja Gjermeni, nëpërmjet agjencisë AKPT, i ka kaluar një kompanie të quajtur “Kube Studios” shumën e 11 milionë e 207 mijë lekëve. Ndërsa natën e Vitit të Ri, më 31 Dhjetor në thesar AKPT-ja…